fbpx

แฟรนไชส์การศึกษา ผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์แฟรนไชส์การศึกษา Raise Genius School แฟรนไชส์ ศูนย์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ สำหรับเด็ก

English Version Click -> raisegeniusfranchise

แฟรนไชส์การศีกษา ผ่านการเปิด ศูนย์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ สำหรับเด็ก Raise Genius School ได้รับเกียรติ จากรายการ SME Smart Service ในการสัมภาษณ์ เกียวกับจุดเด่น และ ความน่าสนใจของ แฟรนไชส์ Raise genius School

แฟรนไชส์การศึกษา ผ่านการเปิด ศูนย์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ Raise Genius School คืออะไร

ตอนที่ 2 คำแนะนำ ขั้นตอน คุณสมบัติของผู้สนใจเข้าร่วม แฟรนไชส์การศึกษา ผ่านการเปิด ศูนย์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ Raise Genius School

ตอนที่ 3 เคล็ดลับการเปิด แฟรนไชส์การศึกษา ผ่านการเปิด ศูนย์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ Raise Genius School

—————————————-

[embedplusvideo height=”150″ width=”300″ editlink=”http://bit.ly/2kfHlCm” standard=”http://www.youtube.com/v/1Ox6LTm4pQk?fs=1″ vars=”ytid=1Ox6LTm4pQk&width=400&height=300&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9769″ /]

รายการ “SME Clinic” ตอน “แฟรนไชส์การศึกษาโอกาสและความเติบโต” กับ แฟรนไชส์ศูนย์หุ่นยนต์ Raise Genius School 17 พฤศจิกายน 2559

ชม Clip เต็ม Click -> SME Clinic Raise Genius School

—————————————-

แฟรนไชส์หุ่นยนต์ Raise Genius School เป็น แฟรนไชส์การศึกษา การประดิษฐ์หุ่นยนต์ และ Stem Education สำหรับ เด็ก โดยเน้นเรื่องการ เสริมพัฒนาการเด็ก รอบด้าน โดยอาศัยหุ่นยนต์เป็นสื่อการสอน (เราใช้ชุด หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา LEGO Mindstorm NXT, EV3 เป็นสื่อการสอน) ปัจจุบันเปิดทำการมาแล้วร่วม 7 ปี มี 6 สาขา แฟรนไชส์ศูนย์หุ่นยนต์ ของเรสจีเนียสสคูลเป็น แฟรนไชส์การศึกษา ยุคใหม่ที่ช่วยสร้างให้เด็กไทย กล้าคิด กล้าทดลอง โครงงานทางวิทยาศาสตร์,วิศวกรรม กำลังขยายกิจการในรูปแบบ แฟรนไชส์  จึงอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจทำสถาบันการศึกษา ร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆ ทั่วประเทศร่วมกันครับ

แฟรนไชส์การศึกษา สมัยใหม่ ผ่านการเปิด ศูนย์ประดิษฐ์หุ่นยนต์

แฟรนไชส์การศึกษา สมัยใหม่ ผ่านการเปิด ศูนย์ประดิษฐ์หุ่นยนต์

 

 

1. ประวัติและความเป็นมาของสถาบัน Raise Genius School.

Raise Genius School เป็นสถาบันสอนเสริมทักษะเด็กผ่านการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ที่เน้น พัฒนาอัจฉริยะภาพ ของน้องๆ รอบด้าน (IQ,EQ,SQ,AQ,MQ…) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี  2012 (โดยช่วงต้น พัฒนากระบวนการสอน ในห้องเรียนสาธิตภายในสำนักงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT) ดำเนินงานโดยผู้มีคุณวุฒิทางด้านการสอนวิชาหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติและ ด้านการศึกษาโดยตรง และมีประสบการณ์การสอนทั้งในระดับเด็กเล็ก เด็กโต และ สอนในโรงเรียน ประถม และ มัธยมชั้นนำต่างๆ (มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์, โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, อัสสัมชัญ English Program Campus พระราม 2, สวนกุหลาบธนบุรี, สาธิตเกษตร ) มาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้คิดค้นปรับปรุง แก้ไข หลักสูตร การสอนเสริมทักษะเด็กผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์จนเหมาะสมกับเด็ก ที่มีอายุระหว่าง 4 ขวบ ถึง 16 ปี ด้วยหลักและวิธีการ

 

Learning-tree-PSD-300x179jpegmedium

Learning-tree

บนพื้นฐานทฤษฎี Constructionism ของ Professor Stephen C. Pepper ซึ่งเป็นทฤษฎีฐานของ ทฤษฎีต้นไม้แห่งการเรียนรู้ (Learning Tree) ที่ทางสถาบันฯ ได้พัฒนา นำมาใช้และเผยแพร่ตลอดมา

 1. ลักษณะ การเรียนการสอนจะเป็นแนวดึง จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการกระตุ้นความสนใจ และ สร้างโจทย์ตามความสนใจ (ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Child’s Center)
 2. เน้นลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Hand-On Activity)
 3. เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนๆ และเน้นการแสดงออก (Human Interactive)
 4. สอด แทรกการเรียนรู้แบบ บูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM Education) อันประกอบไปด้วย Science, Technology, Engineering และ Mathematics
 5. เน้นสร้างความสุข ความสนุก และ รอยยิ้มภายในครอบครัว
 6. เน้นสร้างระบบควบคุมคุณภาพการสอน เพื่อสร้างระบบ แฟรนไชส์ศูนย์หุ่นยนต์ ที่เข้มแข็ง

2. แนวการสอนและหลักสูตร

 หลักสูตร สอนเสริมทักษะเด็กผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ในลักษณะพัฒนาทักษะรอบด้าน ทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวาของเด็ก

แฟรนไชส์การศึกษา ผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ของ Raise Genius School แบ่งออกเป็น 5 Level

 • Level 1 Raise Foundation สอนพื้นฐานการประดิษฐ์หุ่นยนต์ และ หลักการสร้างหุ่นยนต์สำหรับเด็ก
 • Level 2 Raise Imagine สอนโดยการดึงจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประประดิษฐ์โครงงานหุ่นยนต์
 • Level 3 Raise Thinking สอนโครงสร้างกลไกภายในของสิ่งต่างๆ
 • Level 4 Raise Programming สอนหลักการเขียนโปรแกรม สอนเรื่อง ลอจิก และ ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม
 • Level 5 Raise Competition สอนฝ่ายการแข่งขันหุ่นยนต์ ด้วยวิธี Coaching & Advice เพื่อให้ได้ทักษะด้านวินัย เคารพตนเอง ทีม Work ฯลฯ

* สอดแทรกการให้ความรู้ และ ประยุกต์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม ( Stem Education )

รบกวนผู้ที่สนใจ Franchise Raise Genius School ศึกษาความเป็น Raise Genius ได้จาก

-> Youtube Channel

-> Facebook Fanpage

ติดตาม บทความด้านแฟรนไชส์ ได้ที่

 ——————————

Update ข่าว แฟรนไชส์ศูนย์หุ่นยนต์ แฟรนไชส์การศึกษา

ของ เรสจีเนียสสคูล

ร่วมฉลองเปิดสาขา ที่ 6 กับ Raise Genius School สาขา ภูเก็ต เร็วๆ นี้นะครับ


เตรียมพบกับ Raise Genius School สาขาที่ 7 เร็วๆนี้นะครับ

RaiseGeniusSchool7ThBranch_Signed

RaiseGeniusSchool7ThBranch_Signed_DBDเตรียมพบกับ Raise Genius School สาขา ศรีราชา ครับ

Grant Opening 25 กุมภาพันธ์ 2018 นี้ครับ

แล้วพบกันนะครับ เรสจีเนียสสคูล สาขา 6

สถานที่ Click – RaiseGeniusSchoolศรีราชา

หน้าตึก สาขา ศรีราชา แฟรนไชส์ สาขาที่ 6 ของ Raise Genius School ครับ

 


เรสจีเนียสสคูล ได้ออกบูธแสดงแฟรนไชส์ ในงาน TFBO2017 ในวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2017 ที่ผ่านมา @Bitec Bangna กรุงเทพ

raisegeniusfranchiseTFBO2017_1_web

raisegeniusfranchiseTFBO2017_2_web

raisegeniusfranchiseTFBO2017_3_web

raisegeniusfranchiseTFBO2017_4_web

raisegeniusfranchiseTFBO2017_5_web


เรสจีเนียสสคูล ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมออกงานแฟรนไชส์ FLAsia 2016 ในวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2016 ที่ผ่านมา @Marina Bay Sand Singapore

เพื่อประชาสัมพันธ์ แฟรนไชส์ ให้กับผู้สนใจ และ นักธุรกิจ จากทั่ว Asia ครับ

raisegenius franchise FLAsia Singapore 2016

 ————————————–

ร่วมแสดงความยินดีกับ Raise Genius School เนื่องในโอกาส ได้รับใบรับรองมาตรฐาน Franchise จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อแสดงว่า Raise Genius School ได้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานแฟรนไชส์

franchise_standard_cert_raise_web_600_2

 

 

สนใจแฟรนไชส์ ติดต่อ -> Contact Us 

ครูบุ๊ง

 ————————————–

เรสจีเนียสสคูล ได้รับเชิญจากกรมพัฒนาแรงงาน ออกงาน Jobs & Career Expo 2016 ในวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2016 ที่ผ่านมา

เพื่อจำหน่าย แฟรนไชส์หุ่นยนต์ ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป และ ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการด้าน แฟรนไชส์การศึกษา ครับ

[columns] [span6]

raise-jobs-and-career-expo-2016_1_web

เรสจีเนียสสคูล เปิดบูธให้คำแนะนำด้านแฟรนไชส์หุ่นยนต์ แก่ผู้ที่สนใจครับ

[/span6][span6]

raise-jobs-and-career-expo-2016_4_web

เรสจีเนียสสคูล ได้รับเกียรติ จากท่าน อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทราวงแรงงาน เยี่ยมชมบูธ และ สอบถามเกี่ยวกับแฟรนไชส์ศูนย์หุ่นยนต์ ครับ

[/span6][/columns]

[columns] [span6]

raise-jobs-and-career-expo-2016_5_web

ท่าน อธิบดีกรมการจัดหางาน สอบถามเกี่ยวกับชุดหุ่นยนต์ LEGO Ev3 Education Set ครับ

[/span6][span6]

raise-jobs-and-career-expo-2016_7_web

ท่าน อธิบดีให้คำแนะนำในการ พัฒนาเส้นทางอาชีพ

[/span6][/columns]

raise-jobs-and-career-expo-2016_3_web

ท่าน อธิบดีไถ่ถาม รูปแบบแฟรนไชส์ ประดิษฐ์หุ่นยนต์

——————————

เปิดแล้วครับ เรสจีเนียสสคูล สาขา มิ้นท์ ติวานนท์ ครับ

เปิดแล้วครับ เรสจีเนียสสคูล สาขา 4 @ มิ้นท์ ติวานนท์ ถ่ายรูปชื่นมื่นกันใหญ่เลยครับ ครูหนุ่ม ครูบุ๊ง และทีมงาน เรสจีเนียสสคูลทุกคน ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับ

[columns] [span4]

raise genius franchise mint

[/span4][span4]

open raise mint2

[/span4][span4]

open raise mint3

[/span4][/columns]

[columns] [span4]

open-raise-mint1_web

[/span4][span4]

open raise mint6

[/span4][span4]

 

raise franchise mint map

[/span4][/columns]

[columns] [span4]

Raise Genius School Full Decorate franchise open mint village branch

[/span4][span4]

Raise Genius School Full Decorate franchise open mint village branch 2

[/span4][span4]

Raise Genius School Full Decorate franchise open mint village branch 3

[/span4][/columns]

พิเศษ

เมื่อ ลงทะเบียนคอร์ส เรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ LEGO Mindstorm EV3 100 ท่านแรก ลุ้นรับคอร์สเรียนฟรี หรือ ส่วนลดค่าคอร์สเรียน สำหรับการลงเรียนคอร์สต่อไป นะครับ แล้วพบกันนะครับ
ติดต่อสอบถาม ติดต่อ ครู วรรณ Line: raisemt โทร: 091-006-7474 นะครับ รีบหน่อยนะครับ รับจำนวนจำกัด

——————————————————-

raise franchise mint map

[/span4][/columns]

พิเศษ

เมื่อ ลงทะเบียนคอร์ส เรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ LEGO Mindstorm EV3 100 ท่านแรก ลุ้นรับคอร์สเรียนฟรี หรือ ส่วนลดค่าคอร์สเรียน สำหรับการลงเรียนคอร์สต่อไป นะครับ แล้วพบกันนะครับ
ติดต่อสอบถาม ติดต่อ ครู วรรณ Line: raisemt โทร: 091-006-7474 นะครับ รีบหน่อยนะครับ รับจำนวนจำกัด

——————————

ขอแสดงความยินดีกับ เรสจีเนียสสคูลนะครับ ที่ได้รับ ใบรับรอง การผ่านการอบรมหัวข้อ “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์”

จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ใบรับรองนี้เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจที่จะสร้าง ระบบแฟรนไชส์ศูนย์หุ่นยนต์ ของเรสจีเนียสสคูล ที่น่าเชื่อถือ จริงใจ และเป็นมืออาชีพครับ

franchise b2b certificate

 ——————————

Raise Genius School ออกงาน FRANCHISE EX (ASEAN 2015) ณ. Hall 4,Impact Exhibition Center เมืองทองธานี

ในวันที่ 17 – 19 กันยายน 2015 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ต้องการเปิดสาขาแฟรนไชส์ศูนย์หุ่นยนต์ เรสจีเนียสสคูล จำนวนมากครับ

raise_franchise_ex3

raise_franchise_ex3

raise_franchise_ex1

raise_franchise_ex1

——————————

Raise Genius School ออกรายการ SME SMART SERVICE ทาง

TRUE Channel ประชาสัมพันธ์ แฟรนไชส์ศูนย์หุ่นยนต์ ครับ

raise_genius_แฟรนไชส์หุ่นยนต์_on_television_1jpg

raisegenius แฟรนไชส์หุ่นยนต์ on television

raisegenius_แฟรนไชส์หุ่นยนต์_on_television_2jpg.jpg

raisegenius แฟรนไชส์หุ่นยนต์ on television 2

——————————

Raise Genius School ได้ร่วมออกงานประชาสัมพันธ์ แฟรนไชส์หุ่นยนต์ ในงาน สมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทย

ในวัน อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2015 ณ. ณ. สนามกีฬาในร่ม เมืองพัทยา ครับ

แฟรนไชส์หุ่นยนต์ raisegenius smartbrain fair1

ได้ รับเกียรติจากท่าน นายกสมาคม Franchise&License อ. สวาสดิ์ (คนกลาง) และเป็นประธานของ Smart Brain, คนซ้าย อ. ธนกร กูรูด้านแฟรนไชส์ คนขวาคือ คุณ กอฟท์ เลขาของ SmartBrain

raisegeniusschool on smart brain แฟรนไชส์หุ่นยนต์

น้องๆ ชอบหุ่นยนต์กันมากครับ สังเกตจากอาการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่

————————

เรสจี เนียสสคูล ได้รับเชิญจากสมาคม Franchise & License เพื่อเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “แฟรนไชส์การศึกษา…ดาวรุ่งพุ่งแรงต้อนรับ AEC” ณ.ห้องเสวนา งาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2015: TFBO ณ. ไบเทค (บางนา) วันที่ 16-19 July 2015 Hall 101-103. ครับ โดยครูบุ๊งได้อธิบาย ถึงแนวทางในการทำ แฟรนไชส์หุ่นยนต์ ของเรสจีเนียสสคูลครับ

fla-member-seminar-aec-education แฟรนไชส์หุ่นยนต์

————————

แนะนำเรสจีเนียสสคูลกับรายการเพื่อนคู่คิด ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ตอน สถาบันเสริมทักษะ ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ …: http://youtu.be/0FpDqS6GSvs

ติดต่อสอบถาม Click -> Contact Us

ครูหนุ่ม

Profile ของ RaiseGeniusSchool click -> หุ่นยนต์ เลโก้

เรสจีเนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Raise Genius School ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)