เรียนเสริมทักษะเด็กผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ด้วย เลโก้หุ่นยนต์ , Arduino Robot && แฟรนไชส์หุ่นยนต์

<iframe src=”https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WZFGLFH” height=”0″ width=”0″ style=”display:none;visibility:hidden”></iframe> Update กิจกรรมความสนุก และ เสริมพัฒนาการน้อง  ————————— เรียนประดิษฐ์ เลโก้หุ่นยนต์ เสริมทักษะด้าน สมาธิ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ พื้นฐานทางวิศวกรรม วิทยาศาตร์ และ เทคโนโลยีครับ สวัสดีครับ น้องๆ และ คุณพ่อคุณแม่ เรสจีเนียสสคูล ยินดี ต้อนรับครับ  ฝึกให้เด็กรู้จักทำงาน และ แก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักอลุ่มอลวย มีวินัย สร้างความชอบ ในงานประดิษฐ์ และ งานเทคโนโลยี ให้กับน้องๆ ด้วยความตั้งใจ ของทีมงานเรสฯ ที่พยายามสร้าง … Read More

ติดตามข่าวกิจกรรม และ Promotion

Click ปุ่ม Like ด้านล่างได้เลยครับ