fbpx

แฟรนไชส์หุ่นยนต์

รายละเอียด สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รับและ จุดเด่น ของแฟรนไชส์ เรสจีเนียสสคูล

แนะนำแฟรนไชส์การศึกษา ผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ เรสจีเนียสสคูล Click -> แฟรนไชส์การศึกษา

Raise Profile Franchise Ok 500jpegmedium

1. สิ่งที่ Franchisee จะได้รับ

Raise Franchise Benefit in marketing 2016 Big Text 1 to 6

 

Raise Franchise Benefit in marketing 2016 Big Text 7 to 11

 

Raise Franchise Benefit in marketing 2016 Big Text 12 to 17

หมายเหตุ :    *ขึ้นอยู่กับ Packet (Size M, L, XL)

สิ่งที่ได้รับ ดังมีรายละเอียดดังนี้

 1. สิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า (โลโก้) Raise Genius School
 2. สิทธิ์ในการใช้ Artwork, Mascot, บอร์ดความรู้ ฯลฯ เพื่อการโฆษณา,ประชาสัมพันธ์ และ ตกแต่งพื้นที่ มากกว่า 100 แบบ (ออกแบบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง)
 3. ให้คำปรึกษาในการตกแต่งสถานที่ มีแบบตัวอย่างการตกแต่งแบบ 3D ในการให้คำแนะนำ
 4. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตกแต่ง และชุดหุ่นยนต์เพิ่มในราคาพิเศษ
 5. สิทธิ์ ในการเปิดสอนหลักสูตรเสริมทักษะผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ Raise Genius Robot 3 ถึง 10 Level ขึ้นอยู่กับ Package
 6. สิทธิ์ ในการเข้ารับการอบรมและ Training หลักสูตรการสอน การบริการ และการบริหารโรงเรียน รวม 3 ท่าน ระยะเวลาตาม Package   (ณ สำนักงานใหญ่ และ สาขาต้นแบบของ Franchisor 5 ถึง 16 วัน)
 7. คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่บริการ,ผู้จัดการ/เจ้าของ,คู่มือครู รวมทั้งแบบประเมินพัฒนาการนักเรียน
 8. มีระบบการจัดการ และ เอกสาร สำหรับการบริหารโรงเรียน ที่เป็นมาตรฐาน
 9. มีระบบ E-Learning 
 10. เข้าให้คำแนะนำยังสาขาเป็นช่วงๆ ตลอดอายุสัญญา
 11. ได้รับคำแนะนำในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในลีกต่างๆ ทั้งใน และ ต่างประเทศ
 12. สิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์สาขาผ่าน Web ,Fanpage RaiseGeniusSchool ,Youtube ตลอดอายุสัญญา และ ประชาสัมพันธ์ร่วมกับ Partner ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
 13. ช่วยประชาสัมพันธ์สาขาผ่านการโฆษณาทาง Internet
 14. ประชาสัมพันธ์ Brand ผ่านกิจกรรมการตลาดที่ส่วนกลางจัดขึ้นเช่น การออก Road Show เปิดโลกหุ่นยนต์ ทำเนียบรัฐบาล, จามจุรีแสควร์, TK Park, พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพฯ, ซีคอน บางแค ฯลฯ ,ลงนิตยสารสื่อสิ่งพิมพ์ อนุบาลไหนดี สำนักพิมพ์วัฏฏะ, เส้นทางเศรษฐี สำนักพิมพ์มติชน, อุตสาหกรรมสาร กระทรวงอุตสาหกรรม ออกรายการ Smart SME, เพื่อนคู่คิด ของ ธ.กรุงเทพ (ช่อง 3), Wisdom World ฯลฯ
 15. ช่วยวิเคราะห์ศักยภาพทำเล
 16. สามารถอัพเกรดแพ็คเกจได้โดยชำระเพิ่มแค่ส่วนต่าง

3. คุณสมบัติผู้ลงทุน แฟรนไชส์หุ่นยนต์ (Franchisee) ของเรสจีเนียสสคูล

 1. เป็นผู้รักงานบริการ รักงานสอน กระตือรือร้น ปรารถนาดีต่อนักเรียน
 2. สนใจด้านพัฒนาการเด็ก สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ผ่านการเล่นของเด็กๆได้
 3. มีงบประมาณหรือแหล่งเงินทุนเพื่อบริหารสถาบัน
 4. มีความตั้งใจในการทำโรงเรียนสอนเสริมพัฒนาการเด็กในรูปแบบ แฟรนไชส์การศึกษา
 5. มีเวลาในการบริหารสถาบันฯ
 6. มีทำเลที่เหมาะสม (เรสจีเนียสสคูล สามารถให้คำแนะนำในการหาทำเล)

4. จุดเด่น ของ สถาบันเรสจีเนียสสคูล

   • ผู้บริหารจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  รวมถึงมีประสบการณ์ในการสร้างหุ่นยนต์โดยตรง ดังนั้นหลักสูตรที่สร้างจึงมีความถูกต้องตามหลักวิชาการหุ่นยนต์
   • ได้รับทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
   • nia
   • ผ่านการรับรอง มาตรฐานแฟรนไชส์ ( Franchise Standard ) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
   • ผ่านการสนับสนุนจาก สำนักงานเทคโนโลยี SME มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
   • เรสจีเนียสสคูลได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ 84 พรรษามหาราชัน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
   • ผ่านการอบรมการบริหารจัดการ สาขาแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
   • มีระบบ E-Learning ที่ทันสมัย ให้แฟรนไชส์ซี ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือสอนเด็กนักเรียน
   • เป็นสมาชิกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนต์ (FLA) อยู่ในกลุ่ม แฟรนไชส์การศึกษา 
   • มีการอบรมพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากรพิเศษจาก มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
   • อบรมแฟรนไชส์ซีมากกว่า 55 ชม. ทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ และ อบรมหน้างาน
   • มีการอบรมความรู้และพื้นฐานหุ่นยนต์รวมทั้งวิสัยทรรศน์ด้านหุ่นยนต์
   • ทีมงานประกอบด้วยอดีตกรรมการ ตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
   • ทีมงานประกอบด้วยกรรมการ การคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาเพื่อไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้านหุ่นยนต์
   • เป็นผู้ร่วมดำเนินการ จัดค่ายหุ่นยนต์จาก การประกวดโครงงานนวัตกรรม ปตท.
   • มีการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้ปกครอง
   • มีสาขาที่เปิดดำเนินการเองถึง 3 สาขา ซึ่งดำเนินการมาร่วม 5 ปี ทำให้มีประสบการณ์ตรงในการทำสาขา จึงสามารถให้คำปรึกษาได้ทั้งในเรื่องการตลาดท้องถิ่น การจัดการสาขา และ กลยุทธ์ รวมถึง เทคนิคสำคัญ ต่างๆ ได้เห็นภาพ เข้าใจง่าย
   • ทีมบริหารผ่านการอบรมจากศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • เน้นพัฒนาการเด็กรอบด้าน โดยมีกระบวนการและเทคนิคการสอนที่เด็กๆ และผู้ปกครอง Happy
   • เป็นโค๊ชทีมแข่งขันหุ่นยนต์ให้กลับโรงเรียนชั้นนำต่างๆ มากมายอาทิเช่น
    • อัชสัมชัญ English Program Campus พระราม 2 (ACEP)
    • อัชสัมชัญ สมุทรปราการ
    • โรงเรียน มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
    • โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
   • สอนประจำในโรงเรียนมัธยมชั้นนำหลายแห่ง ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของความรู้ด้านหุ่นยนต์
   • ผู้บริหารและทีมงานของสถาบันเรสจีเนียสสคูล ทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มเวลา ในการสร้าง Brand Raise Genius School และ ดำเนินกิจกรรมของสถาบันฯ
   • นโยบายชัดเจน เช่น แฟรนไชส์ซีชำระเพียงค่า แฟรนไชส์ฟี เวลาต่อสัญญา ฯลฯ
   • เป็นผู้จัดการแข่งขัน Raise Genius Robot League มาแล้วอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 เพื่อให้น้องๆ เรสจีเนียสสคูล ได้ประชันความคิดสร้างสรรค์ และ การกล้าแสดงออก
   • เรสจีเนียสสคูล มี Style การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ (Signature) ตรงใจเด็กๆ และ ผู้ปกครอง
   • เรสจีเนียสสคูล มีช่องทางรายได้หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาตลอดทั้งปี
   • เรสจีเนียสสคูล เน้นตลาดเสริมทักษะเป็นหลักจึงมีขนาดตลาดที่กว้าง และ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้หลายช่วงชั้นปี (น้องอายุ 4 – 16 ปี)
   • มีความเป็นกันเอง จริงใจ ยืดหยุ่น และ เข้าใจผู้ประกอบการ (ทำสาขาตัวเองมาตลอด เข้าใจดี)
   • แฟรนไชส์ซีคุ้มค่า

 

   • มีผลงานระดับชาติ โดยรวมกลุ่มน้องๆ ของเรสจีเนียส ร่วมทำทีม โดยได้รับ
    • รางวัลที่ 3 Project Award ในการแข่งขัน First Lego League 2012
    • รางวัลที่ 1 ในการแข่งขัน World Robot Olympic 2013 ( WRO ) ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศ อินโดนีเซีย -> ภาพความภูมิใจ
    • รางวัลที่ 1 Project Award ในการแข่งขัน First Lego League 2013
    • รางวัล Innovation Award ในการแข่งขัน First Lego League 2014
    • รางวัลที่ 1 Competitor Award ในการแข่งขัน First Lego League 2015
    • รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ครั้งที่ 62 ระดับภาคกลาง เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศ
    • รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์  สพฐ. ครั้งที่ 63 ระดับภาคกลาง
    • ฯลฯ
   •     เรสจีเนียสสคูลเปิดมาแล้ว 5 ปี ที่ผ่านมามีผู้ปกครองขอซื้อแฟรนไชส์ ตั้งแต่เรายังไม่รู้ว่า แฟรนไชส์คือ อะไร (ตอนสอนในห้องเรียนสาธิต ในมหาวิทยาลัย) คือ ในช่วงนั้นยังเรายังตอบไม่ได้ว่าจะเอาอะไรไปแนะนำแฟรนไชส์ซี (กลัวเอาเขามาเจ๊ง) แต่ตอนนี้ แฟรนไชส์หุ่นยนต์ ของเรสจีเนียสสคูลพร้อมแล้วครับ (ผ่าน Season ต่างๆ ในแต่ละรอบปีมา 5 รอบแหละ) ร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัว แฟรนไชส์การศึกษา แห่งอนาคต มาจุดไฟความเป็น ผู้ประกอบการใหม่ ในตัวของคุณกันนะครับ แล้วพบกันครับ พี่เรส

7. Promotion และ สิ่งดีๆ ที่ให้ครับ

 

ยังไม่มี Promotion นะครับช่วงนี้

 8. จำนวนสาขา รวม 5 สาขา

    3 สาขา (กรุงเทพฯ)

 • ประชาอุทิศ 58/1
 • เพชรเกษม 81
 • สาทร 10

    2 สาขา (นนทบุรี)

 • มิ้นท์ ติวานนท์
 • สามัคคี

ติดตาม บทความด้านแฟรนไชส์ ได้ที่

ภาพการอบรมผู้ประกอบการ แฟรนไชส์ ครับ

[columns] [span6]

อบรมผู้ประกอบการแฟรนไชส์_1

อบรมผู้ประกอบการแฟรนไชส์ 1

[/span6][span6]

 

[/span6][/columns]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ นัดเข้ามาชม ห้องเรียนต้นแบบได้ที่ -> ติดต่อสอบถาม

ดูรายละเอียดได้ที่ RaiseGeniusSchool WebSite ,

FanPage Fanpage Raisegeniusschool

และ Raise Youtube

ติดต่อสอบถาม Click -> Contact US

เรสจีเนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี