น้องเกน เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ตอนสาธิตการสอนอยู่ในพระจอมเกล้าธนบุรี

เท่สุดๆ เมื่อตอนน้องเกน 4 ขวบครับ ถ่ายตอนน้องเกนมาเรียนที่ เรสจีเนียสสคูล กำลังสาธิตสอนอยู่ที่ อาคารสัมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Kmutt) ครับ

 

เมื่อตอนน้องเกนตอน 8 ขวบครับ ถ่ายตอนน้องเกนมาเรียนที่ เรสจีเนียสสคูล สาขา สาทรครับ