mark lego robot 1
mark lego robot 1

หุ่นยนต์งู EV3 ครับ ใช้เวลากว่า 5 ชม.เชียว

mark lego nxt robot 2
mark lego nxt robot 2

น้องมาร์ค กับ หุ่นยนต์สะเทือนน้ำสะเทือนบกครับ

  • Project Type : Robot Show
  • LEVEL : Raise Imagine
  • Junior Engineer Name: น้องมาร์ค
  • Project Year : 2015