fbpx

Archives

การเตรียมตัวสำหรับเป็น นักสร้างหุ่นยนต์

การเป็น นักสร้างหุ่นยนต์ จะต้องมีการเตรียมตัวหลายๆ ด้านนะครับ มีเริ่มไล่กันเลยนะครับ 1 ทักษะแรกของ นักสร้างหุ่นยนต์ คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ นักสร้างหุ่นยนต์กับความคิดสร้างสรรค์ มีรากฐาน มาจาก การเชื่อมโยง จินตนาการ โดยที่ จินตนาการเหล่านั้น ผ่านการประมาณ มาแล้ว ว่าสามารถ นำมาใช้ได้จริง และ มีประโยชน์ ในวงการ สร้างหุ่นยนต์ เราสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ได้ กับ ทุกอย่างรอบตัวเรา ดังนั้น “ความคิดสร้างสรรค์” จึงเป็นการจุดประกาย อันดับแรก ที่ทำให้เรา มีแรงบันดาลใจ ให้นำหุ่นยนต์มาผนวก กับสิ่งรอบตัว ของเรา ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ เพื่อการศึกษา หุ่นยนต์เพื่อการแพทย์ หุ่นยนต์เพื่อความบันเทิง อย่างเฟอร์บี้ หุ่นยนต์ เพื่อการสำรวจอวกาศ หรือ แม้กระทั่งหุ่นยนต์ เพื่อการเกษตร และ ใกล้ตัวยิ่งกว่านั้น คือ หุ่นยนต์ ที่อำนวย ความสะดวกต่างๆ ในบ้าน ให้กับเรา เช่น หุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ตอนนี้ […]