รับจัด Robot Camp ผ่านกิจกรรม ค่ายหุ่นยนต์ ทั้งในและนอกสถานที่ 

( รับเด็กชั้น ประถม 1 ถึง มัธยม 6 )

      Stem Camp Raise St’ franc’s

Raise_ Stem Camp_St_frang

กิจกรรม ค่ายหุ่นยนต์ นี้ช่วยให้โรงเรียนสามารถ ส่งเสริมทักษะและความรู้ในหมวดหมู่ สาระพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยนักเรียน จะได้เรียนรู้ พื้นฐานหุ่นยนต์ องค์ประกอบต่างๆ การประยุกต์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และ คอมมพิวเตอร์ ( Stem Robotic Education) ประกอบกับช่วยส่งเสริม ทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ในอนาคต

การเรียนจะเป็นแบบ Camp Base Learning อันประกอบด้วย การเรียนรู้เป็น กลุ่มฐานกิจกรรม ด้วยรูปแบบการเรียนรู้จากการทดลอง ปฏิบัติ สังเกต และ แก้ปัญหา บนสภาพแวดล้อมการทำงานจริงของหุ่นยนต์นักเรียน จะได้ฝึกการนำเสนอ การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ บนปัญหาจริงที่นิยมใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ จะมีการสอดแทรกกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้น้องได้ทำกิจกรรมกลุ่ม ได้รู้จักเพื่อนๆ และได้ความสนุกสนาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายหุ่นยนต์ ได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการแก้โจทย์ปัญหา
 2. เพื่อจุดประกายแนวความคิดและจินตนาการในการแก้ปัญหาให้น้องๆ และส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่
 3. เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และ คอมมพิวเตอร์ ( Stem ) และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
 4. เพื่อนให้น้องๆ สามารถทำงานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิด วิเคราะห์ สรุปปัญหา
 5. เพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนาน สร้างทัศนะคติ ที่ดีต่อการเรียน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และ คอมมพิวเตอร์ ผ่านกิจกรรม Robot Camp

จุดเด่นของทีมงานสอน

 1. อำนวยการจัดค่ายจากพี่ๆ ศิษย์เก่าวิศวกรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำให้นักเรียน  ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเชิงลึกตามเท่าที่น้องต้องการ
 2. ดำเนินการจัดค่าย โดยพี่ๆ วิศวกรที่มีประสบการณ์ทำในการค่าย ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ สนุกสนาน
 3. สามารถสอดแทรกประสบการณ์และแนะแนวทางการเรียนรู้ในขั้นสูงได้
 4. ทีมงานเตรียมสื่อหุ่นยนต์ที่ใช้ในการทำกิจกรรม และ อุปกรณ์สันทนาการ ทำให้สะดวก รวดเร็ว ในการจัดค่าย

โครงสร้างกิจกรรม ค่ายหุ่นยนต์ คราวๆ

1. แนะนำพี่ๆ วิทยากร และ จัดกลุ่มเด็กนักเรียน เป็นกลุ่มย่อย

2. เรียนรู้พื้นฐานหุ่นยนต์และประโยชน์ของหุ่นยนต์ในชีวิตจริง

3. กิจกรรมสันทนาการ

4. กิจกรรมเกมส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

5. กิจกรรมประดิษฐ์หุ่นยนต์

6. กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์

7. กิจกรรมประกาศรางวัล รับของรางวัล และ สรุปความรู้ที่ได้

ความภูมิใจที่นักเรียนจะได้รับ

 1. ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์อย่างน้อย 1 ตัวต่อ 1 กลุ่มย่อย
 2. ได้เรียนรู้และประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ทำมือ
 3. ได้ทดลองนำหุ่นยนต์ไปทดลองการทำงาน กับ สนามแข่งขันหุ่นยนต์

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

ตามความเหมาะสมของโรงเรียน และ นักเรียน เช่น

 • ค่ายแบบครึ่งวัน : ช่วงเช้า หรือ บ่าย วันธรรมดา หรือ เสาร์-อาทิตย์

ค่ายแบบเต็มวัน แบ่งเป็น

 • ค่ายเสาร์-อาทิตย์ 2 วันวันละ 6 ชม.หรือ
 • ค่าย 3 วัน จันทร์ ถึง พุธ หรือ พุธ ถึง ศุกร์ วันละ 6 ชม.

จำนวนเด็กต่อห้อง

 รับนักเรียน จำนวน 15 ถึง 70 คน เรามีทีมผู้ช่วยครู ดูแลอย่างใกล้ชิด

สถานทีเรียน 

ใช้สถานที่ของทางโรงเรียน เช่น ห้องประชุม(แบบปิด) ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องกิจกรรม(แบบปิด) ฯลฯ 

สามารถจัดได้ตามงบประมาณของท่าน

ติดต่อสอบถามได้ที่ Click -> Contact Us

เรสจีเนียสสคูล ได้รับความไว้วางใจในการจัด ค่ายหุ่นยนต์ ค่ายสิ่งประดิษฐ์ ระดับประเทศในช่วงเดือนที่ผ่านมา

Robot Camp โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

น้องๆ ผู้หญิงก็เรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ได้นะครับ ในกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุก น้องๆ ได้ฝึกแก้ปัญหา ผ่านการประดิษฐ์โครงงาน หอคอยด้วยครับ ได้รับของขวัญ ของรางวัล กันถ้วนหน้าเลยครับ

stem camp1

stem camp 2

stem camp 3

 

 ค่ายหุ่นยนต์ อัสสัมชัญ English Campus พระราม 2

เรียกเสียงหัวเราะ และ ความสนุกสนานอย่างเต็มที่ กับ ค่ายหุ่นยนต์ ACEP Robot Camp น้องๆ เกือบ 70 คน มีความสุขกันมากๆ เลยครับ ภายใน ค่าย Robot ACEP มีแจกของขวัญ ของรางวัลตลอดงาน ด้วยนะครับ

 

Raise ACEP camp lego1

สอน เลโก้หุ่นยนต์ ( Lego Robot ) และ สอนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ด้วยกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ครับ น้องๆ สนุกกันมาก แถมได้ความรู้กลับบ้านกันด้วย Wow!!

Raise-Camp-ACEP_OK1-300x225jpegmedium

 

Raise-Camp-ACEP_OK2-300x225jpegmedium

Raise-Camp-ACEP4-300x201jpegmedium

Stem Camp เมธา International

บรรยากาศเป็นกันเองของน้องๆ เมธา International น้องๆ แย่งกันตอบคำถาม กันอย่างสนุกสนาน

Raise-Camp-Meta-International-Camp-300x224jpegmedium

ค่ายหุ่นยนต์ น้องๆ อนุบาล 2 โรงเรียน วรรณสว่างจิต พระราม 2 ครับ

baipo wansawangchi robot camp jpgt

เรสจีเนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรสจี เนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – See more at: http://www.raisegeniusschool.com/#sthash.ztlxX9rV.dpuf

สนับสนุนการเรียนรู้ โฆษณา PPC แบบประหยัด โดย Search Monopoly SearchMonopoly