fbpx

เขียนโปรแกรมสร้างเกมส์ ด้วย Roblox Studio สำหรับ มัธยมต้น เปิดแล้วครับ

( เป็นการเรียนสร้างเกมส์ 3 มิติ ใน Roblox โดยเขียนโปรแกรม ทั้งแบบ ภาษา Lue & Graphic Programming นะครับ)


ในปัจจุบันและอนาคตที่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีผลต่อเส้นทางอาชีพ และ วิถีชีวิตประจำวันของน้องๆ นั้น การพัฒนาตนเองให้เป็นหนึ่งในผู้สร้างสรรค์ Digital Technology ย่อมจะทำให้น้องๆ สามารถปรับตัว และ ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนนะครับ และ เป็นที่ชัดเจนว่า การเขียนโปรแกรม จะเป็นส่วนสำคัญในทุกๆ อาชีพ ทุกๆทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี จะดีกว่าไหม หากเราจูงใจให้น้องๆ ฝึกเขียนโปรแกรม เขียน code ในรูปแบบของการสร้างเกมส์ ควบคุมกลไกในเกมส์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น้องๆ สมัยนี้ อยากลองทำ อยากลองแปลง IDEA ของตน ออกมาให้เป็นเกมส์!! แบ่งปันกับเพื่อนๆ นะครับ

คอร์สเรียนสร้างเกมส์ผ่าน Roblox Studio ที่สนุกสนาน

Roblox Game Maker

คอร์ส Roblox Game Maker จะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การสร้างเกมส์ และ การเขียนโปรแกรม อย่างสนุกสนานนะครับ
น้องๆ จะได้เรียนรู้ แนวคิดการออกแบบเกมส์ การสร้างโจทย์ภาระกิจ, การออกแบบ 3d Model, ออกแบบ ฉาก และ วัตถุต่างๆ (Prop) การเขียนโปรแกรมควบคุมกลไกของเกมส์ การทดลองเกมส์ และ การแก้ไขเกมส์(Debugging) ฯลฯ

คอร์สเรียนนี้เหมาะกับ

– น้องๆ วัย 12 – 15 ปี ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม หรือ สร้างเกมส์มาบ้าง
– น้องๆ ที่สนใจ การสร้างเกมส์ 3d และเขียนโปรแกรม

จุดเด่นของ Course Roblox Game Maker online นี้

– เรียนแบบ Project Base Learning ตามแนวของ Raise Genius School
– สอนสด รับจำนวนจำกัดต่อคลาส นะครับ (น้องไม่เกิด 4 คนต่อคุณครู 1 ท่าน) จึงทำให้ดูแลน้องได้ทั่วถึง (เน้นผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้)
– เรียนที่ไหนก็ได้ เพียงแค่มี Computer (windows) Spect ปานกลาง และ High Speed Internet
– เน้นลงมือ ฝึกฝน เขียนโปรแกรมจริง เห็นภาพจริง
– เรียนสนุก ร่วมกับเพื่อนๆ
– สอนด้วยพี่ๆ วิศวกร , Game Maker ที่มากประสบการณ์ ในการสอนนะครับ
– พร้อมระบบช่วยเหลือ หากน้องทำไม่ได้ หรือ ไม่เข้าใจ
– มีการให้น้อง Present สรุป การเรียนรู้หลังคาบเรียนเพื่อประมวลทักษะ เสริมจุดขาด และ Perceive ความรู้สึก ความนึกคิดของน้องเป็นรายบุคคลนะครับ
– มีการให้ความรู้ด้านการ สร้างเกมส์ และ การเขียนโปรแกรมกับน้องๆ ด้วยทีมครู ด้านวิศวกรรม นะคับ
– สามารถย้ายคาบเรียนได้นะครับ หากน้องไม่สามารถเรียนได้ในคาบนั้นๆ
– มีโจทย์ แบบฝึกหัด ที่ท้าทายน้อง เพื่อดึงศักยภาพของน้อง ให้ออกมาอย่างเต็มความสามารถนะครับ
– มีคอร์สใน Level ที่สูงขึ้น เพื่อรองรับน้องที่เรียนและ คล่องแคล้วแล้วใน Course นี้นะครับ ซึ่งได้แก่ Unity Game Maker
– ช่วยน้องๆ ในการแก้ปํญหา ทางเทคนิค เพื่อให้การเรียนไม่สะดุด
– จะมีการรายงาน พัฒนาการ และ ผลการเรียนของน้องๆ ให้ผู้ปกครองรับทราบ อย่างต่อเนื่องนะครับ
– เน้นปรับการสอนตามลักษณะ และ พัฒนาการของน้องในแต่ละคนนะครับ ตามแนวทฤษฎี Constructionism
– สอนด้วยครูที่รัก และ เข้าใจเด็กๆ นะครับ

รูปแบบการเรียน

– เป็นการเรียน Online สอนสด กลุ่มย่อย โดยน้องจะต้องแชร์หน้าจอ และ เปิดกล้อง เพื่อให้คุณครูได้ดูแลน้องได้อย่างใกล้ชิด

อุปกรณ์และโปรแกรมที่น้องต้องใช้ในการเรียน

– ใช้เพียงคอมพิวเตอร์ (Window) สเปกปานกลาง
– Internet ความเร็วสูง (Net บ้าน)

วันและรอบที่เปิดสอน

– ทุกวันเสาร์, อาทิตย์ เปิดวันละ 3 รอบ ได้แก่ 9, 13 และ 15:00 น.
– 1 Course มีเรียน 12 ครั้งครั้งละ 2 ชม.
– ไม่มีค่าแรกเข้า นะครับ
– 1 Course สามารถขาด ลาได้ 2 ครั้งแบบมีชดเชย นะครับ (ไม่แนะนำให้น้องขาดลานะครับ เนื่องจากเรียน เชิง เนื้อหา ถ้าลาบ่อย และ/หรือ ต่อเนื่องจะทำให้น้องตามไม่ทันเนื้อหาและ กลุ่มเพื่อนนะครับ)

การเติบโต

– Level ถัดไป สำหรับน้องๆ ที่ขึ้น ม.ปลาย : Unity3dGameMaker

– Level ก่อนหน้า สำหรับน้องๆ ประถม ที่พอมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาบ้าง แต่ยังไม่เคยสร้างเกมส์ : GameMakerWithMiniWorld

– Level แรกปรับพื้นฐาน สำหรับน้องๆ ประถม, ม.ต้น ที่ยังไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน : MinecraftEducation

วิธีสมัคร

– ติดต่อขอข้อมูล และ นัดทดลองเรียนได้ที่ ครูหนุ่ม ติดต่อ : RaiseRobloxGameMakerCourse

ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี