fbpx

เรียนเขียนโปรแกรม , Coding และ สร้างหุ่นยนต์ & ระบบอัตโนมัติ เสริมทักษะด้านวิศวกรรม เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับโลก Digital ทั้งในปัจจุบันและ อนาคต

ครบรอบ 12 ปีของการสร้างเด็กและเยาวชน ให้เป็นนักประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ บ่มเพาะทักษะรอบด้าน และ เตรียมพร้อมศักยภาพผู้เรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อใน ห้องนวัตกรรม และ คณะวิศวกรรมต่างๆ นะครับ

สถาบันสอนเสริมทักษะด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ & Digital

Raise Genius School All Online Course

เตรียมพร้อม เด็กๆ และ เยาวชน ของไทยให้พร้อมกับความท้าทายด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ และ AI

raise genius robotic and coding course for kids

สวัสดีครับ เรสจีเนียสสคูล ยินดี ต้อนรับนะครับ
Raise Genius เป็นโรงเรียนเสริมทักษะเด็ก และ เยาวชน รอบด้าน ผ่านการสร้างหุ่นยนต์, ระบบอัตโนมัติ และการเขียนโปรแกรมสร้างเกมส์ นะครับ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคิดความสร้างสรรค์ และ ได้รับความรู้ด้านหุ่นยนต์ที่ปรับตามเทคโนโลยีปัจจุบัน

Raise Genius ทุ่มเทมาตลอด 13  ปี ด้วยทีมงานวิศวกรหุ่นยนต์ตัวจริงมากกว่า 10 ท่าน
เปิดรับน้องๆ ทั่วประเทศ และ ทั่วอาเซียน ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ ถึง ป.ตรี ปี 2 นะครับ
ด้วยแนวคิด “ลงมือปฏิบัติ เข้าใจเนื้อหา มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง เตรียมพร้อมสู่โลกที่ท้าทาย”
มาเตรียมพร้อมน้องๆ ให้พร้อมสำหรับทุกความท้าทายในอนาคตกันนะครับ

Creativity Engineering Innovation Tagline

จุดเด่น Raise Genius School

– อำนวยการสอน โดยครูหนุ่ม (ป.โท ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) พระจอมเกล้าธนบุรี, MBA Marketing, ป.ตรี ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ) มาตลอด 13 ปี
– มุ่งเน้น ให้เด็กๆ มีความรู้ มีทักษะที่แน่น จากภายในตัวน้องเอง มีบุคลิกที่ กล้าคิด กล้าทดลอง กล้าแสดงออก และ ชอบค้นคว้า
– มีเส้นทางการเติบโตของ Level การเรียนรู้ ตั้งแต่ 7 ขวบ จนถึง ม.6 อย่างชัดเจน เพื่อเตรียมพร้อมในสาย Robotic & AI อย่างต่อเนื่อง
– เชี่ยวชาญด้าน กิจกรรม STEM Robotic และ พร้อมสนับสนุน ผู้เรียน โดยร่วมกับ Partner ระดับประเทศจำนวนมาก
– ส่งเสริมน้องให้มีแนวคิด นวัตกรรม สร้างคุณค่าในตนเอง อย่างมีความสุข ลดความเครียดจากการมุ่งแข่งขันกับทุกคนตลอดเวลา
– ใช้นวัตกรรมการสอน และ เทคโนโลยี Digital ปัจจุบัน (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ความสะดวก ปลอดภัย ให้กับเด็กๆ และ ผู้ปกครอง

Raise Genius School เหมาะกับใครบ้าง

– ผปค. ที่ มุ่งเน้นให้น้องๆ เติบโตในสาย หุ่นยนต์ , Coding, AI , Game Maker  อย่างเป็น Step
– ผปค. ที่ต้องการให้น้องๆ เรียนอย่างมีความสุข เพลิทเพลิน อย่างต่อเนื่อง
– ผปค. ที่ มุ่งเน้นให้น้องๆ ได้รับความรู้ และ สามารถเล่า นำเสนอผลงานของตนได้
– น้องๆ ที่ต้องการทำโครงงาน และ สะสมแฟ้มผลงานของตน เพื่อเตรียมสมัครเข้าห้อง นวัตกรรม, ห้องหุ่นยนต์ ฯลฯ รวมถึงเข้า สาขาวิศวกรรมต่างๆ
– น้องๆ ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะด้าน Coding, Game Maker, Robotic, Electronic ของตน
– น้องๆ ที่สอบเข้า มหาวิทยาลัยได้แล้ว และต้องการปรับพื้นฐานและเสริมความมั่นใจ ในทักษะด้าน Coding, Robotic, Electronic ของตน

กิจกรรมและคอร์ส ต่างๆ ของ Raise Genius School

คอร์สต่างๆ สำหรับน้องๆ นักเรียนชั้น ประถม มัธยม นะครับ

Course หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ IOT Coding และ Game Maker สำหรับน้อง ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวะศึกษา (ตั้งแต่ 7 ขวบ ถึง 19 ปี) นะครับ


Course เรียนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ในโลกของ Microsoft Minecraft Education สำหรับน้องๆ ประถม และ ม.ต้น

course เรียนเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ใน Microsoft Minecraft Education
ข้อมูลเพิ่มเติม -> minecrafteducation


Course เรียนสร้าง มินิเกมส์ไปกับ MiniWorld Game Maker สำหรับน้องๆ ประถม และ ม.ต้น

ออกแบบ เกมส์ และ เขียนโปรแกรม coding ควบคุม กลไกในเกมส์ อย่างสร้างสรรค์ 3 มิติ ท้าทาย สนุก

ข้อมูลเพิ่มเติม -> MiniWorldGameMaker


Course เรียนสร้าง เกมส์ไปกับ Roblox Game Maker สำหรับน้องๆ ม.ต้น

คอร์สเรียนสร้างเกมส์ผ่าน Roblox Studio ที่สนุกสนาน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม -> Roblox_Game_Maker


Course เรียนสร้างเกมส์ไปกับ Unity3D Game Maker สำหรับน้องๆ ม.ปลาย

Unity3d Game maker Courser สำหรับน้อง ม.ปลาย

ข้อมูลเพิ่มเติม -> Unity3DGameMaker

 


Course IOTBot เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ผ่าน IOT(Internet of things)  สำหรับน้องๆ ประถม และ ม.ต้น

IOT bot Course ประดิษฐ์โครงงาน IOT ระบบอัตโนมัติ สอดแทรกความรู้ด้าน IOT, Microcontroller, Sensor, การเขียนโปรแกรม และ การทำโครงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม -> IOTRobotOnline


Course Electronic & Robotic With IOT เรียนรู้พื้นฐาน Electronic และ การเขียนโปรแกรม ผ่านการสร้างหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ สำหรับน้องๆ ม.ต้น

Raise Microbit Robotic Course

ข้อมูลเพิ่มเติม -> ElectronicAndRoboticCourse


Course Advance Electronic & Robotic With Arduino เรียนรู้ศาสตร์ด้าน Electronic, การคำนวณ, Wire สาย และ การ Coding ผ่านการสร้างหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติ สำหรับน้องๆ ม.ปลาย

Course Advance Electronic & Robotic ด้วย Arduino

ข้อมูลเพิ่มเติม -> AdvanceElectronicAndCodingWithArduinoCourse

 


บริการต่างๆ สำหรับโรงเรียน ประถม มัธยม อาชีวะศึกษา ทั่วประเทศฯ

สำหรับ Lego Robot มีบริการดังนี้
( ออกค่ายหุ่นยนต์เพื่อสร้างความรับรู้ให้เด็กๆ -> จัดเตรียมห้องเรียนหุ่นยนต์ -> อบรมครูหุ่นยนต์ -> ติดตั้งสื่อการสอน 3D eLearning on cloud -> อบรมเตรียมแข่งขันหุ่นยนต์ )

และ เปิดแล้ว!! M5Robot  (ชุดย่อมเยา) ติดต่อ -> M5RobotForSchool
( จัดเตรียมห้องเรียนหุ่นยนต์ -> อบรมครูหุ่นยนต์ -> ติดตั้งสื่อการสอน 3D eLearning on cloud )

คอร์ส หลักสูตร หุ่นยนต์ สำหรับ STEM Robotic สเต็มหุ่นยนต์ สำหรับ โรงเรียน ประถม มัธยม อาชีวะ ทั่วประเทศ

ห้องเรียนหุ่นยนต์ Online สำหรับ วิชาชุมนุมหุ่นยนต์ ทั่วประเทศ (3D eLearning on Cloud)
robot_class_room_online_166x166

ห้องเรียนหุ่นยนต์ Online สำหรับ วิชาชุมนุมหุ่นยนต์ ทั่วประเทศ (3D eLearning on Cloud)

ห้องเรียนหุ่นยนต์ Online สำหรับ วิชาชุมนุมหุ่นยนต์ ทั่วประเทศ (3D eLearning on Cloud)

พร้อมแนะนำการ setup ห้อง Lab หุ่นยนต์ และ อบรม ครูหุ่นยนต์ สำหรับโรงเรียน ประถม มัธยม ทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม Click-> ( ห้องเรียนหุ่นยนต์ Online )

รับจัด กิจกรรมสำหรับเด็ก ด้านหุ่นยนต์ ,Workshop, จัดแข่งขันหุ่นยนต์ ,เล่นเกมส์ และ โชว์ผลงาน ด้านหุ่นยนต์ (On Stage)
raise_work_shop

รับจัด กิจกรรมสำหรับเด็ก ด้านหุ่นยนต์ ,Workshop, จัดแข่งขันหุ่นยนต์ ,เล่นเกมส์ และ โชว์ผลงาน ด้านหุ่นยนต์ (On Stage)

WorkShop ประดิษฐ์หุ่นยนต์, แข่งขันหุ่นยนต์, โชว์ผลงานหุ่นยนต์

เพื่อให้น้องๆ ฝึกคิดประชัน IDEA แก้ปัญหาโจทย์ ทำงานเป็นทีม และ ฝึกการประดิษฐ์หุ่นยนต์ตาม IDEA ของตน ร่วมถึงฝึกการ Present ผลงานบนเวทีอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม Click-> ( กิจกรรมประดิษฐ์หุ่นยนต์สำหรับเด็ก)

บริการสอนวิชา STEM Education ผ่านการ เรียนเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์และ การประดิษฐ์หุ่นยนต์ ทั้งแบบเป็น วิชา แบบชุมนุม แบบกิจกรรมพิเศษ ในโรงเรียนประถม,มัธยม
Raise-teach-lego-in-schooljpegsaveforwebhigh

บริการสอนวิชา STEM Education ผ่านการ เรียนเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์และ การประดิษฐ์หุ่นยนต์ ทั้งแบบเป็น วิชา แบบชุมนุม แบบกิจกรรมพิเศษ ในโรงเรียนประถม,มัธยม

สำหรับโรงเรียน ที่สนใจเปิดสอน วิชาเขียนโปรแกรม ผ่านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ชุมนุม ทั้งระดับประถม และ มัธยม ( ใช้ชุด หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา ในการสอน ) พี่เรสฯ มีบริการเปิดสอน นอกสถานที่ แล้วนะครับ รับจำนวนจำกัด ติดต่อมาได้เลยนะครับ
Click-> ( วิชา Steam Education )

อบรมครู STEM สำหรับวิชาหุ่นยนต์ และ ชุมนุมหุ่นยนต์ ระดับโรงเรียนประถม มัธยม (Preparing Teachers to Teach STEAM through Robotics Course)
raise_robot_teach_teacher_group_web

อบรมครู STEM สำหรับวิชาหุ่นยนต์ และ ชุมนุมหุ่นยนต์ ระดับโรงเรียนประถม มัธยม (Preparing Teachers to Teach STEAM through Robotics Course)

อบรมครู STEAM สำหรับวิชาหุ่นยนต์ และ ชุมนุมหุ่นยนต์ ระดับโรงเรียนประถม มัธยม (Preparing Teachers to Teach STEAM through Robotics Course)

รายละเอียดเพิ่มเติม Click -> อบรมครู STEAM Robotic

ออกแบบ ติดตั้ง ห้องเรียนหุ่นยนต์ ห้องซ้อมแข่งหุ่นยนต์ ห้องเรียนชุมนุม,ชมรมหุ่นยนต์
raise-setup_robot_class_labJPG

ออกแบบ ติดตั้ง ห้องเรียนหุ่นยนต์ ห้องซ้อมแข่งหุ่นยนต์ ห้องเรียนชุมนุม,ชมรมหุ่นยนต์

ออกแบบ ติดตั้ง ห้องเรียนหุ่นยนต์ ห้องซ้อมแข่งหุ่นยนต์ ห้องเรียนชุมนุม,ชมรมหุ่นยนต์

ข้อมูลเพิ่มเติม Click -> ติดตั้งห้องเรียนหุ่นยนต์

รับจัด STEM Camp ผ่านกิจกรรม ค่ายหุ่นยนต์, Workshop หุ่นยนต์
Raies-lego-campjpegsaveforwebmedium

รับจัด STEM Camp ผ่านกิจกรรม ค่ายหุ่นยนต์, Workshop หุ่นยนต์

รับจัด Steam Camp ผ่านกิจกรรม ค่ายหุ่นยนต์, Workshop หุ่นยนต์
เรสจีเนียสสคูล มีกิจกรรมออก Staem Camp ผ่านกิจกรรม ค่ายหุ่นยนต์ ด้วยชุด เลโก้ หุ่นยนต์ ( Lego Robot ) และ หุ่นยนต์ ทั่วไป ตลอดทั้งปีครับ ให้น้องๆ ได้ฝึกการแสดงออก โชว์ฝีมือแก้โจทย์หุ่นยนต์กันสดๆ แถมได้ความสนุก และรอยยิ้มของครอบครัวด้วยครับ

Click-> ( Steam Camp )

อบรมทีม แข่งขันหุ่นยนต์ Lego และ โครงงานระดับประถม มัธยม
raise_robot_coaching

อบรมทีม แข่งขันหุ่นยนต์ Lego และ โครงงานระดับประถม มัธยม

หลักสูตร อบรมทีม แข่งขันหุ่นยนต์ เน้นให้เด็กนักเรียนทำงาน บนพื้นฐาน ของการคิดวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล ทดลอง และ ทำงานเป็นทีม โดยจำลองรูปแบบการทำงาน Project งานวิจัยใน ระดับชั้น ป.ตรี ป.โท มาประยุกต์ใช้กับระดับชั้น ประถม และ มัธยม

Click-> อบรมทีม แข่งขันหุ่นยนต์ Lego )

ส่วนหนึ่งของ ลูกค้าองค์กร ที่ให้ความไว้วางใจให้ Raise Genius จัดกิจกรรม ค่ายหุ่นยนต์ , ค่ายผู้นำ และ กิจกรรม Digital Transform

บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด มหาชน (PPT)
บริษัท Siam Cement Group จำกัด มหาชน
่บริษัท IRPC จำกัด มหาชน
ทิพยประกันภัย จำกัด มหาชน
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
Duke Corporate Education

Partner และ ผู้สนับสนุนGoverment and Private Business Partner Raise Genius School Supporter, Nation Innovation Agency(OpenInnovation Program) Huawei Accelerator and CEA creative Economy Agency (TCDC)

ส่วนหนึ่งของ สื่อชั้นนำ ที่ช่วยเผยแพร่ Brand Raise Genius นะครับ

รายการ ceemeagain สัมภาษณ์ แนวคิด การสอน สร้างหุ่นยนต์ และ การสอน coding ของ RaiseGenius
รายการ GoodMoodGoodFood สัมภาษณ์ แนวคิด การสอน สร้างหุ่นยนต์ และ การสอน coding ของ RaiseGenius
รายการ บ่ายโมงตรงประเด็น ทางสถานี Thai PBS สัมภาษณ์ วิธีสอน สร้างหุ่นยนต์ และ การสอนเขียนโปรแกรม ของ RaiseGenius
รายการ WeekEnd Life Kids ทางช่อง 3 Family สัมภาษณ์ แนวคิด วิธีสอน สร้างหุ่นยนต์ และ การสอนเขียน coding สำหรับเด็ก ของ RaiseGenius
รายการ เพื่อนคู่คิด ทางช่อง 3 Family สัมภาษณ์ ความน่าสนใจ วิธีสอน Lego Robot Making และ coding สำหรับเด็ก ของ RaiseGenius

ข่าว Update ครับ

ประมวล ภาพบรรยากาศกิจกรรม “Creative เรนเจอร์” ที่ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมานี้ นะคับ
ขอขอบคุณ ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ชวน Raise Genius เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคับ น้องๆ และ ผปค. ได้รับความรู้ และ สนุกกันมากเลยคับ พบกันใหม่งานถัดไปนะครับ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม “Creative เรนเจอร์” ที่ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย Powered By Raise Genius School ซุ้มทางเข้ากิจกรรม
ภาพบรรยากาศกิจกรรม “Creative เรนเจอร์” ที่ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย Powered By Raise Genius School คนเข้างานเยอะมาก
ภาพบรรยากาศกิจกรรม “Creative เรนเจอร์” ที่ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย Powered By Raise Genius School โรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม “Creative เรนเจอร์” ที่ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย Powered By Raise Genius School ให้ความรู้ด้านหุ่นนยนต์
ภาพบรรยากาศกิจกรรม “Creative เรนเจอร์” ที่ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย Powered By Raise Genius School ป้ายนิทรรศการความรู้ด้านหุ่นนยนต์
ภาพบรรยากาศกิจกรรม “Creative เรนเจอร์” ที่ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย Powered By Raise Genius School กิจกรรมจรวดกระดาษ
ภาพบรรยากาศกิจกรรม “Creative เรนเจอร์” ที่ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย Powered By Raise Genius School Show ผลงานด้านหุ่นยนต์ของน้องนักเรียน Raise Genius
ภาพบรรยากาศกิจกรรม “Creative เรนเจอร์” ที่ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย Powered By Raise Genius School Show ผลงานด้านหุ่นยนต์ของน้องนักเรียน ม.ปลาย Raise Genius

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “Creative เรนเจอร์” ที่ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย Powered By Raise Genius School Show ผลงานด้านหุ่นยนต์ของน้องนักเรียน ม.ปลาย Raise Genius Robot Maker

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “Creative เรนเจอร์” ที่ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย Powered By Raise Genius School ทีมงานและน้องๆ นักเรียนที่ร่วม show ผลงานการเรียนรู้ของตนนะครับ

 


คอร์ส เตรียม portfolio แฟ้มผลงาน เตรียมสอบเข้าคณะ วิศวกรรม

 

สวัสดีครับ น้องๆ ทุกคน โดยเฉพาะน้องๆ ที่กำลังอยู่ในชั้น มัธยม นะครับ น้องๆ ได้เริ่มวางแผนการเข้าเรียนในระดับ ปริญญาตรี กันแล้วหรือยังนะคับ

จริงอยู่ที่ทุกวันนี้ ที่นั่งในมหาวิทยาลัย มีเหลือมากพอสำหรับน้องๆ ทุกคน แต่ที่นั่งในคณะ สาขา ในมหาวิทยาลัยที่เราสนใจ ก็ยังมีการแข่งขันที่สูงอยู่ดี นะครับ รวมถึงคณะและ สาขาที่มีความนิยมสูงในสมัยนี้ก็ยิ่งมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น น้องๆพอจะทราบใช่ไหมครับว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในรอบแรก เขาคัดเลือกจาก Portfolio เนื่องจากกรรมการต้องการได้เด็กที่เป็นตัวจริง ในด้านนั้นๆ นะครับ

ยิ่งเรามี ข้อมูลที่แสดงว่าเราเหมาะสม ใน Portfolio มากเท่าไร และ ย้อนไปไกลได้มากเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับเรามากเท่านั้น

การเตรียมผลงานใน Portfolio ต้องใช้เวลา ควรเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ

หากน้องคนไหน สนใจเตรียม Portfolio แต่ยังเริ่มต้นไม่ถูก หรือ อยากได้คำแนะนำ สามารถติดต่อ

ได้เลยนะครับ ทาง : contact_us

 

ไม่มีความสุขใด ของทีมครูที่ Raise Genius จะเท่ากับการเห็น ลูกศิษฐ์ประสบความสำเร็จนะครับ ขอแสดงความยินดีกับ น้อง นัท (วสุพล เฮงศรีธวัช) ที่สามารถ สอบเข้า สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ในรอบ ACTIVE Recruitment ได้สำเร็จนะครับ (ตาม พี่ ข้าวฟ่าง, เหวิน, ชมพู่ เข้าไปติดๆ มาเป็นรุ่นน้องร่วมสถาบัน กับทีมครูที่ Raise นะครับ)
และ ขอแสดงความยินดีกับ น้อง เนย (วิศรุต เฮงศรีธวัช) ที่สามารถ สอบเข้า ภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
ได้สำเร็จนะครับ 🎉🎉
น้อง นัท และ น้องเนย เป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นสนใจ ด้านวิศวกรรม ตั้งแต่เด็ก
ดีใจแทนคุณพ่อ คุณแม่ ของน้องนะครับ (ครอบครัว Kmutt)
ทีมครู เป็นกำลังใจให้น้อง นัท เนย นะครับ
ครูหนุ่ม ครูบุ๊ง ครูน็อต และ ทีมครู
ขอแสดงความยินดีกับ น้อง นัท (วสุพล เฮงศรีธวัช) ที่สามารถ สอบเข้า สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Raise
Genius School ขอแสดงความยินดีกับ น้อง พี นะครับ น้องนักเรียนที่เรียนที่ Raise Genius School ตั้งแต่ตอนน้องอยู่ระดับชั้น ประถม,มัธยม จนวันนี้น้องสามารถ สอบเข้า สถาบันวิทยการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ในรอบ ACTIVE Recruitment ได้สำเร็จนะครับ (ตามพี่ ข้าวฟ่าง, เหวิน, ชมพู เข้าไปติดๆ มาเป็นรุ่นน้องร่วมสถาบัน กับทีมครูที่ Raise นะครับ)

 
น้องพี มีความมุ่งมั่น เรียนรู้พัฒนา Skill ด้านหุ่นยนต์ อย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างแฟ้มผลงาน ด้านหุ่นยนต์ ของตนที่สวยงามและต่อเนื่องนะครับ
 
น้องๆ ท่านอื่นที่สนใจด้านหุ่นยนต์ สามารถดูแนวทางของพี่พี ไว้ได้นะครับ หนทางยังอีกยาวไกล สู้ๆ นะครับ น้องพี
Raise Genius School ขอแสดงความยินดีกับ น้อง พี นะครับ น้องนักเรียนที่เรียนที่ Raise Genius School ตั้งแต่ตอนน้องอยู่ระดับชั้น ประถม,มัธยม จนวันนี้น้องสามารถ สอบเข้า สถาบันวิทยการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ในรอบ ACTIVE Recruitment

 


 

Raise Genius School เปิดโลกหุ่นยนต์ งานวันเด็ก 2021 กับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) Theme Fruit & Vegetable

ก็อกๆ Raise Genius School ขอเชิญ น้องๆ และ ผู้ปกครอง รวมกิจกรรม เปิดโลกหุ่นยนต์ งานวันเด็ก 2021 กับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) นะครับ
รายละเอียดกิจกรรม ติดตามได้ ที่หน้า web RaiseGeniusSchool เร็วๆ นี้ หรือ ติดต่อ ครูหนุ่ม


เปิดแล้ว Course Raise Robot Maker

สำหรับน้องๆชั้น มัธยมนะครับ สาขา สาทร และ ประชาอุทิศ (บางมด)
เรียนเริ่มจากพื้นฐาน -> โครงงาน -> Show ผลงาน -> เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน
เน้นเรียนระยะยาว รับจำนวนจำกัด (เน้นน้องที่ตั้งใจและ สนใจจริงๆ) นะครับ


คอร์ส อบรมครูหุ่นยนต์ ระดับ ประถม มัธยม ปวช ด้วย Lego mindstorm ev3 education ทั้งด้านโครงสร้าง และ การเขียนโปรแกรม ควบคุม ด้วยอาจาร์ยที่มีประสบการณ์สอนมาตลอด 9 ปี จบ ป.โท

เปิดรับสมัครแล้ว คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูหุ่นยนต์ LEGO Robot (ระดับขั้นพื้นฐาน) สำหรับการเรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์ และ ชุมนุมหุ่นยนต์ ระดับ ประถม และ มัธยมต้น รอบเดือน ตุลาคม 2563  นะครับ

รายละเอียด CLick -> อบรมครูหุ่นยนต์

Raies_blog

บทความ เรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ช่วยเสริม พัฒนาการเด็ก ได้อย่างไร
Click -> ( พัฒนาการเด็ก )

Update บทความน่าสนใจกลั่นจากประสบการณ์และความรู้ของพี่เรสและทีมงานนะครับ

[span8][/columns]

ติดต่อสอบถาม Click -> Contact Us

ครูหนุ่ม

Profile ของ RaiseGeniusSchool click -> หุ่นยนต์ เลโก้

เรสจีเนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Raise Genius School ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)