fbpx

1529

สถาบัน Raise Genius School เป็นผู้นำในด้านการสอนเสริมทักษะเด็กด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เน้นการประสานการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ด้วย (ทฤษฎี Constructionism กับ ทฤษฎีพหุปัญญา) และ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ทำให้เด็กได้รับความรู้วิทยาศาสต ร์คณิตศาสตร์  ส่งเสริมจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก อย่างเป็นธรรมชาติ สนุกสนาน และ ผ่อนคลาย ผ่านการสร้างหุ่นยนต์ มากกว่า 1000 แบบ

อำนวยการสอนโดย ศิษย์เก่าระดับ ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งมีประสบการณ์การ สร้างหุ่นยนต์ และ การสอนวิชาหุ่นยนต์มานาน และหลักสูตรซึ่งได้รับการพัฒนามาเพื่อเยาวชน

– See more at: https://www.raisegeniusschool.com/about-us/#sthash.wmeMMTjQ.dpuf

1529 คือ ตัวเลขนำโชคของ Raise Genius School ครับ คือเลขที่ห้องที่เรสใช้สาธิตการสอนตอนสมัย อยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับ ถือเป็นตัวเลขที่ดี