fbpx

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ เสริมทักษะ Raise Genius School

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ด้านเสริม ความคิดสร้างสรรค์

 ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ เสริมทักษะ Raise Genius School

การเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ เสริมทักษะเด็ก มีประโยชน์หลายประการนะครับ ไม่ว่าจะเป็น ช่วยส่งเสริม
– ด้านสมาธิ
– ด้านจินตนาการ
– ด้านความคิดสร้างสรรค์
– ด้านฝึกการสังเกต การทดลอง 
– เรียนรู้พื้นฐานหุ่นยนต์ หลักฟิสิกข์ หลักการเขียนโปรแกรม
– ปลูกฝังบุคลิก นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์
– รู้จักทำงานเป็นทีม
– ฝึก Present ผลงาน ฝึกออกงานนิทรรศการ
– ฝึก กระบวนการคิด การแก้ปัญหา
– ฝึก เกื้อกูล (Social Skill)
– ฝึก ความอดทน อดกลั้น
– ฝึก ยอมรับตนเอง
– และอื่นๆ นะครับ

[embedplusvideo height=”400″ width=”600″ editlink=”http://bit.ly/2EMLuJ9″ standard=”http://www.youtube.com/v/GatCokaOqIY?fs=1″ vars=”ytid=GatCokaOqIY&width=600&height=400&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep5659″ /]

ในวัย 4.5 – 8 ขวบ

นักประดิษฐ์ : น้องริน ( 4.5 – 8 ขวบ)

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ของน้องรินคือ ฝึกความคิดสร้างสรรค์นะครับ คือ ขณะน้องริน ประดิษฐ์หุ่นยนต์ของตนเสร็จ แล้วเริ่มตกแต่งหุ่นยนต์ของตน จะเป็นช่วงที่เด็กๆ จะฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีนะครับ
 ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์

บนความเพิ่มเติม การค้นหาพัฒนาศักยภาพอัจฉริยภาพเด็ก


ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ด้านเสริม จินตนาการ

 ในวัย 4.5 – 8 ขวบ

นักประดิษฐ์ : น้องวิน ( 4.5 – 8 ขวบ)

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ของน้องวินคือ เสริมด้าน จินตนาการ นะครับ คือ เมื่อน้องวิน ออกแบบหุ่นยนต์ที่อยากจะทำ ผ่านการวาดรูปมาจากบ้าน จะเป็นอะไรที่วิเศษมาก ในการช่วยส่งเสริมจินตนาการของน้องๆ คุณครูที่ Raise Genius School จะช่วยสอนและแนะนำการประดิษฐ์ให้เองครับ
หุ่นยนต์ในจินตนาการจะได้ออกมาเคลื่อนไหวดังใจแล้วนะครับ เด็กถ้าได้ฝึกบ่อยๆ จะคล่องในการ จินตนาการ คล่องในการนำจินตนาการมาแปลงเป็นผลงานนะครับ
ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์
ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์
ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์
ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ด้านการฝึกสมาธิ และ ความอดทน

 ในวัย 4.5 – 8 ขวบ

นักประดิษฐ์ : น้องเพชร ( 4.5 – 8 ขวบ)

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ของน้องเพชร คือ เสริมด้านการฝึก สมาธิ และ ความอดทน นะครับ คือ เมื่อน้องเพชร อยากจะทำหุ่นยนต์ซับซ้อน ยากเกินอายุ ต้องใช้เวลานาน เกือบ 9 ชม. คุณครูถามยืนยันกับน้องมาเอาจริงไหม ครูให้ทำนะ แต่ใช้หลายวันนะครับ จะสู้ไหม คุณครูที่ Raise Genius School จะช่วยสอนและแก้ปัญหาในจุดที่น้องำไม่ได้นะครับ
ช่วยเติมกำลังใจ จนน้องทำสำเร็จครับ น้องจะภูมิใจสุดๆ และ ได้เล่นหุ่นยนต์สุดเทห์เหมือนประหนึ่งเป็นรางวัลของความพยายามอะครับ
ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ของน้องเพชร คือ เสริมด้านการฝึก สมาธิ และ ความอดทน นะครับ คือ เมื่อน้องเพชร อยากจะทำหุ่นยนต์ซับซ้อน ยากเกินอายุ ต้องใช้เวลานาน เกือบ 9 ชม. คุณครูถามยืนยันกับน้องมาเอาจริงไหม ครูให้ทำนะ แต่ใช้หลายวันนะครับ จะสู้ไหม คุณครูที่ Raise Genius School จะช่วยสอนและแก้ปัญหาในจุดที่น้องำไม่ได้นะครับ ช่วยเติมกำลังใจ จนน้องทำสำเร็จครับ น้องจะภูมิใจสุดๆ
ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ของน้องเพชร คือ เสริมด้านการฝึก สมาธิ และ ความอดทน นะครับ คือ เมื่อน้องเพชร อยากจะทำหุ่นยนต์ซับซ้อน ยากเกินอายุ ต้องใช้เวลานาน เกือบ 9 ชม. คุณครูถามยืนยันกับน้องมาเอาจริงไหม ครูให้ทำนะ แต่ใช้หลายวันนะครับ จะสู้ไหม คุณครูที่ Raise Genius School จะช่วยสอนและแก้ปัญหาในจุดที่น้องำไม่ได้นะครับ ช่วยเติมกำลังใจ จนน้องทำสำเร็จครับ น้องจะภูมิใจสุดๆ
ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ของน้องเพชร คือ เสริมด้านการฝึก สมาธิ และ ความอดทน นะครับ คือ เมื่อน้องเพชร อยากจะทำหุ่นยนต์ซับซ้อน ยากเกินอายุ ต้องใช้เวลานาน เกือบ 9 ชม. คุณครูถามยืนยันกับน้องมาเอาจริงไหม ครูให้ทำนะ แต่ใช้หลายวันนะครับ จะสู้ไหม คุณครูที่ Raise Genius School จะช่วยสอนและแก้ปัญหาในจุดที่น้องำไม่ได้นะครับ ช่วยเติมกำลังใจ จนน้องทำสำเร็จครับ น้องจะภูมิใจสุดๆ

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์

ในวัย 9 – 13 ขวบ

นักประดิษฐ์ : น้องชิดา ( 13 ขวบ)
การประดิษฐ์หุ่นยนต์แก้โจทย์ จะมีประโยชน์หลายด้าน แต่จะค่อนข้างยาก เหมาะกับเด็กโตที่เรี่ยนที่ Raise Genius จนถึง Level Thinking นะครับ
ขณะน้องๆ รับโจทย์จะเป็นการฝึกการคิดในสมอง
ขณะที่น้องๆ Design บนกระดาษ จะเป็นการฝึกวางระบบ,ออกแบบ และ นำเสนอ
ขณะที่น้องประดิษฐ์ จะเป็นการฝึกการประดิษฐ์ขั้นซับซ้อน (ไม่มีแบบ)
ขณะที่น้องทดลอง จะเป็นการฝึกการแก้ปัญหา ฝึกทดลอง
ขณะที่น้อง Present ผลงาน จะเป็นการฝึกนำเสนอ สรุปโครงงาน และได้รับความภาคภูมิใจนะครับ
การเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์มีประโยชน์รายประการนะครับ ต้องเป็นประโยชน์ที่น้องต้องแลกมาด้วยความตั้งใจ ความพยายามนะครับ แต่เชื่อสิรางวัลจากความภูมิใจ ความสนุกที่ได้ คุ้มแน่นอนคร๊าบบบ
ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 9 - 13 ขวบ) การประดิษฐ์หุ่นยนต์แก้โจทย์ จะมีประโยชน์หลายด้าน แต่จะค่อนข้างยาก เหมาะกับเด็กโตที่เรี่ยนที่ Raise Genius จนถึง Level Thinking นะครับ ขณะน้องๆ รับโจทย์จะเป็นการฝึกการคิดในสมอง ขณะที่น้องๆ Design บนกระดาษ จะเป็นการฝึกวางระบบ,ออกแบบ และ นำเสนอ ขณะที่น้องประดิษฐ์ จะเป็นการฝึกการประดิษฐ์ขั้นซับซ้อน (ไม่มีแบบ) ขณะที่น้องทดลอง จะเป็นการฝึกการแก้ปัญหา ฝึกทดลอง ขณะที่น้อง Present ผลงาน จะเป็นการฝึกนำเสนอ สรุปโครงงาน และได้รับความภาคภูมิใจนะครับ การเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์มีประโยชน์รายประการนะครับ ต้องเป็นประโยชน์ที่น้องต้องแลกมาด้วยความตั้งใจ ความพยายามนะครับ แต่เชื่อสิรางวัลจากความภูมิใจ ความสนุกที่ได้

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 9 - 13 ขวบ) การประดิษฐ์หุ่นยนต์แก้โจทย์ จะมีประโยชน์หลายด้าน แต่จะค่อนข้างยาก เหมาะกับเด็กโตที่เรี่ยนที่ Raise Genius จนถึง Level Thinking นะครับ ขณะน้องๆ รับโจทย์จะเป็นการฝึกการคิดในสมอง ขณะที่น้องๆ Design บนกระดาษ จะเป็นการฝึกวางระบบ,ออกแบบ และ นำเสนอ ขณะที่น้องประดิษฐ์ จะเป็นการฝึกการประดิษฐ์ขั้นซับซ้อน (ไม่มีแบบ) ขณะที่น้องทดลอง จะเป็นการฝึกการแก้ปัญหา ฝึกทดลอง ขณะที่น้อง Present ผลงาน จะเป็นการฝึกนำเสนอ สรุปโครงงาน และได้รับความภาคภูมิใจนะครับ การเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์มีประโยชน์รายประการนะครับ ต้องเป็นประโยชน์ที่น้องต้องแลกมาด้วยความตั้งใจ ความพยายามนะครับ แต่เชื่อสิรางวัลจากความภูมิใจ ความสนุกที่ได้

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 9 - 13 ขวบ) การประดิษฐ์หุ่นยนต์แก้โจทย์ จะมีประโยชน์หลายด้าน แต่จะค่อนข้างยาก เหมาะกับเด็กโตที่เรี่ยนที่ Raise Genius จนถึง Level Thinking นะครับ ขณะน้องๆ รับโจทย์จะเป็นการฝึกการคิดในสมอง ขณะที่น้องๆ Design บนกระดาษ จะเป็นการฝึกวางระบบ,ออกแบบ และ นำเสนอ ขณะที่น้องประดิษฐ์ จะเป็นการฝึกการประดิษฐ์ขั้นซับซ้อน (ไม่มีแบบ) ขณะที่น้องทดลอง จะเป็นการฝึกการแก้ปัญหา ฝึกทดลอง ขณะที่น้อง Present ผลงาน จะเป็นการฝึกนำเสนอ สรุปโครงงาน และได้รับความภาคภูมิใจนะครับ การเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์มีประโยชน์รายประการนะครับ ต้องเป็นประโยชน์ที่น้องต้องแลกมาด้วยความตั้งใจ ความพยายามนะครับ แต่เชื่อสิรางวัลจากความภูมิใจ ความสนุกที่ได้

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 9 - 13 ขวบ) การประดิษฐ์หุ่นยนต์แก้โจทย์ จะมีประโยชน์หลายด้าน แต่จะค่อนข้างยาก เหมาะกับเด็กโตที่เรี่ยนที่ Raise Genius จนถึง Level Thinking นะครับ ขณะน้องๆ รับโจทย์จะเป็นการฝึกการคิดในสมอง ขณะที่น้องๆ Design บนกระดาษ จะเป็นการฝึกวางระบบ,ออกแบบ และ นำเสนอ ขณะที่น้องประดิษฐ์ จะเป็นการฝึกการประดิษฐ์ขั้นซับซ้อน (ไม่มีแบบ) ขณะที่น้องทดลอง จะเป็นการฝึกการแก้ปัญหา ฝึกทดลอง ขณะที่น้อง Present ผลงาน จะเป็นการฝึกนำเสนอ สรุปโครงงาน และได้รับความภาคภูมิใจนะครับ การเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์มีประโยชน์รายประการนะครับ ต้องเป็นประโยชน์ที่น้องต้องแลกมาด้วยความตั้งใจ ความพยายามนะครับ แต่เชื่อสิรางวัลจากความภูมิใจ ความสนุกที่ได้

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 9 – 13 ขวบ)

ในวัย 9 – 13 ขวบ

นักประดิษฐ์ : น้องมิก ( 9 ขวบ)

การประดิษฐ์หุ่นยนต์จากการค้นคว้า จะมีประโยชน์หลายด้าน เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน แต่จะค่อนข้างยากถึงยากมาก โดยเฉพาะๆ ก้ับเด็กๆ เหมาะกับเด็กโตที่เรี่ยนที่ Raise Genius จนถึง Level Thinking นะครับ
– ขณะน้องๆ ค้นหาโจทย์(แรงบันดาลใจ) ไม่ว่าจาก Youtube, Google ฯลฯ จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักการสำรวจ ตรวจสอบ เปรียบเทียบ และ ระบุส่วนของโครงงานที่อยากทำนะครับ
– ขณะที่น้องๆ Design บนกระดาษ เทียบเคียงกับที่ค้นคว้า จะเป็นการฝึกการตัดทอนระบบ,การออกแบบ และ การนำเสนอ
– ขณะที่น้องประดิษฐ์ จะเป็นการฝึกการประดิษฐ์ขั้นซับซ้อน (ไม่มีแบบ)
– ขณะที่น้องทดลอง จะเป็นการฝึกการแก้ปัญหา ฝึกทดลอง
– ขณะที่น้อง Present ผลงาน จะเป็นการฝึกนำเสนอ สรุปโครงงาน และได้รับความภาคภูมิใจนะครับ
การเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์มีประโยชน์หลายประการนะครับ เป็นการจำลองการแก้ปัญหาในชีวิตในบางด้านก็ว่าได้ เช่น การรู้จักความพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อความล้มเหลวในการทดลอง การรู้จักค้นคว้า การรู้จักปรึกษาผู้อื่น กล้าที่จะลองทำ (แม้ว่างานยากกก) แต่ถ้าน้องๆ ทำได้ประโยชน์จะติดตัวน้องไปจนโตเลยนะครับ
Cheer ครับ
ครูหนุ่ม
 
หมายเหตุ ที่มา
“การประดิษฐ์หุ่นยนต์แก้โจทย์ จะมีประโยชน์หลายด้าน แต่จะค่อนข้างยาก เหมาะกับเด็กโตที่เรี่ยนที่ Raise Genius จนถึง Level Thinking นะครับ
ขณะน้องๆ รับโจทย์จะเป็นการฝึกการคิดในสมอง
ขณะที่น้องๆ Design บนกระดาษ จะเป็นการฝึกวางระบบ,ออกแบบ และ นำเสนอ
ขณะที่น้องประดิษฐ์ จะเป็นการฝึกการประดิษฐ์ขั้นซับซ้อน (ไม่มีแบบ)
ขณะที่น้องทดลอง จะเป็นการฝึกการแก้ปัญหา ฝึกทดลอง
ขณะที่น้อง Present ผลงาน จะเป็นการฝึกนำเสนอ สรุปโครงงาน และได้รับความภาคภูมิใจนะครับ
การเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์มีประโยชน์หลายประการนะครับ แต่เป็นประโยชน์ที่น้องต้องแลกมาด้วยความตั้งใจ ความพยายามนะครับ แต่เชื่อสิรางวัลจากความภูมิใจ ความสนุกที่ได้ คุ้มแน่นอนคร๊าบบบ”
“ความสำเร็จไม่มีความสำเร็จรูปเมื่อบะหมี่สำเร็จรูป เนื่องจากมันไม่สำเร็จรูป ทักษะที่ดีจึงเกิดและถ้าทำบ่อยๆทักษะจะตรึงอยู่ในตัวน้อง จนบุคลิกนักประดิษฐ์ชัดเจนขึ้น”
การประดิษฐ์หุ่นยนต์จากการค้นคว้า จะมีประโยชน์หลายด้าน เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน
การประดิษฐ์หุ่นยนต์จากการค้นคว้า จะมีประโยชน์หลายด้าน เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน แต่จะค่อนข้างยากถึงยากมาก โดยเฉพาะๆ ก้ับเด็กๆ
การประดิษฐ์หุ่นยนต์จากการค้นคว้า จะมีประโยชน์หลายด้าน เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน แต่จะค่อนข้างยากถึงยากมาก โดยเฉพาะๆ ก้ับเด็กๆ

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 9 – 19 ขวบ)

นักประดิษฐ์ : น้อง Fluke ( 10 ขวบ)

การประดิษฐ์หุ่นยนต์จากการค้นคว้า เพื่อออกนิทรรศการ จะมีประโยชน์อย่างมากหลายด้าน เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี่ 21
ลักษณะการเรียนรู้ใกล้เคียงลักษณะการทำงานของผู้ใหญ่นั้นเอง
กล่าวคือ
ตีโจทย์ -> ค้นคว้า -> สรุปเนื้อหา -> ออกแบบโครงงาน -> สร้างโครงงาน -> ทดลอง -> เตรียม Present -> ออก Road Show Present
ซึ่งการออก Road Show Present ผลงานสดๆ ถือเป็นการแสดงความสามารถของเด็กๆ อย่างมาก เพราะการ Present จะเปิดโอกาสให้เกิดการสักถาม จากผู้สนใจอย่างสดๆ ทำให้ผู้ Present ต้องรู้จริง ทำจริง ค้นคว้าจริง จึงสามารถขึ้น Present ได้
ประโยชน์ที่น้องได้รับ คือ น้องได้
– ฝึกค้นคว้า และ สรุปเนื้อหา
– ฝึกออกแบบและสร้างโครงงาน
– ฝึก Present ในที่สาธารณะ
สุดท้าย การออก Road Show จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้สังคมผ่านการให้ความรู้ ให้แรงบันดาลใจอีกด้วย
การประดิษฐ์หุ่นยนต์จากการค้นคว้า เพื่อออกนิทรรศการ จะมีประโยชน์อย่างมากหลายด้าน เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี่ 21
การประดิษฐ์หุ่นยนต์จากการค้นคว้า เพื่อออกนิทรรศการ จะมีประโยชน์อย่างมากหลายด้าน เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี่ 21
การประดิษฐ์หุ่นยนต์จากการค้นคว้า เพื่อออกนิทรรศการ จะมีประโยชน์อย่างมากหลายด้าน เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี่ 21

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 8 – 19 ขวบ)

นักประดิษฐ์ : น้อง เซิน ( 8 ขวบ)
การประดิษฐ์หุ่นยนต์จากการค้นคว้า เพื่อออกนิทรรศการ จะมีประโยชน์อย่างมากหลายด้าน เหมาะกับการเรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี่ 21
โดยเฉพาะประโยชน์ด้านจิตใจ
เมื่อน้องต้องขึ้น Present ต่อหน้าคนจำนวนมาก ย่อมต้องประหม่า ตืนเต้น เป็นธรรมดา จังหวะนี้น้องต้องการกำลังใจ และคำแนะนำจาก ผปค. เป็นอย่างมากนะครับ
เมื่อน้องได้กำลังใจ ก็สามารถ Present ได้อย่างน่ารักน่าเอ็ดดูสุดๆ นะครับ
แค่นี้คุณพ่อคุณแม่ คุณครู ก็ยิ้มแกล้มไม่หุบแล้วครับ
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่น้องเซิน ที่ support น้อง และ เปิดโอกาสให้น้องได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ นะครับ
ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ โดยเฉพาะประโยชน์ด้านจิตใจ

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ โดยเฉพาะประโยชน์ด้านจิตใจ

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ โดยเฉพาะประโยชน์ด้านจิตใจ


 ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 8 – 19 ขวบ)

ผู้ช่วยเหลือน้อง และ เพื่อน คือ น้อง Maxnum ม. 1

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 8 – 19 ขวบ)
การเกื้อกูลกัน ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน ระหว่างพี่กับน้อง ย่อมเป็นการสร้างนิสัย เอื้ออาทร ให้กับเด็กๆ
เช่น เมื่อพี่ประดิษฐ์หุ่นยนต์เสร็จก่อน เพราะโตกว่า คล่องกว่า ก็สามารถสอนน้องที่เล็กกว่าได้ หรือ เมื่อพี่หัดเขียนโปรแกรมและเขียนโปรแกรมของตนเสร็จ ก็สามารถช่วยเขียนโปรแกรมให้กับน้องๆ คนอื่นๆได้
ถือเป็นทั้งการฝึกการเขียนโปรแกรมของพี่ไปในตัว และ สร้างความภูมิใจให้กับตน ในฐานะพี่ใหญ่ของห้องได้อีกด้วย (น้องๆ จะรักพี่เป็นพิเศษ อิอิ)

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 8 - 19 ขวบ) การเกื้อกูลกัน

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 8 - 19 ขวบ) การเกื้อกูลกัน ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน ระหว่างพี่กับน้อง

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 8 - 19 ขวบ) การเกื้อกูลกัน ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน ระหว่างพี่กับน้อง


ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 8 – 19 ขวบ) ด้านการทำงานเป็นทีม

น้อง เต้ น้องต้นน้ำ 9 – 10 ขวย

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 8 – 19 ขวบ)
การทำงานเป็นทีม ย่อมสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ มากกว่าทำงานคนเดียว
การประดิษฐ์หุ่นยนต์นั้น มีเนื้องานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น การคิดกลยุทธ์ การออกแบบ การสร้างส่วนโครงสร้าง การเขียนโปรแกรม การเตรียม Present และ ร่วมถึงการทำรูปเล่มรายงาน ดังนั้น ถ้าทำงานเป็นทีม และ ทีมสมานสามัคคีกัน ย่อมจะสร้างผลงานที่ใหญ่ขึ้น สมบูรณ์ขึ้นได้นั้นเอง
ดังนั้น ประโยชน์ที่ได้คือ การฝึกการทำงานเป็นทีม ซึ่งเด็กไทยจำเป็นต้องฝึกฝนด้านนี้ให้มาก นะครับ

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 8 - 19 ขวบ) การทำงานเป็นทีม

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 8 - 19 ขวบ) การทำงานเป็นทีม

ประโยชน์ของการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ( 8 - 19 ขวบ) การทำงานเป็นทีม