fbpx

Raise-Blog

ถอดรหัส ความสำเร็จนักเรียนรอบพอร์ต

ถอดรหัส ความสำเร็จนักเรียนรอบพอร์ต เริ่มต้นจากทำไมมหาวิทยาลัยต้องมีรอบพอรต์? ในเมื่อเมื่อก่อนมี รอบสอบตรง รอบโควต้าและรอบ Admission อยู่หลายรอบอยู่แล้ว เมื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมีความเข้มข้นอย่างมาก ดังนั้นการที่จะเรียนให้จบต้องใช้ความมุมานะ เพียร พยายามสูง ต้องใช้องค์ความรู้และต้องใช้การค้นคว้าอย่างมาก โดยเฉพาะในศาสตร์ที่มีความซับซ้อนสูง ต้องเรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติและทางทฤษฎีในเวลาที่จำกัด 4 ปีเท่ากับสาขาอื่นๆ เช่น วิศวะหุ่นยนต์ วิศวะแมคคาทรอนิค วิศวะคอมพ์ และ ICT เป็นต้น การคัดกรองผู้ที่เข้ามาศึกษา จึงต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ มีความตั้งใจสูง และความเพียรพยายามมากกว่าปกติ ดังนั้นการคัดเลือกด้วยคะแนน admission จึงไม่สามารถบ่งบอกคุณลักษณะของผู้เรียนนั้นได้ ทางมหาวิทยาลัยจึงเกิดรอบการคัดเลือกโดย portfolio ขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดการรีไทร์ ลดการซิ่ว จากการที่นักเรียนยังไม่ค้นพบตัวเอง เพื่อลดความสูญเสีย ทั้งของมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง และตัวผู้เรียนเอง เพราะถ้าหากเกิดการรีไทร์และการซิ่วขึ้น ทุกฝ่ายก็จะเสียทั้งเวลาและทรัพยากรโดยใช่เหตุ รวมทั้งนักเรียนบางคนจะเกิดความเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งจะมีผลในการดำเนินชีวิตในตอนโต ว่าเคยผ่านความล้มเหลวในชีวิตมาก่อน ดังนั้นการคัดเลือกรอบพอร์ตจึงเกิด มีเพื่อลดความสูญเสียที่กล่าวมาข้างต้น จากเหตุผลดังกล่าว บุคลิกของนักเรียนรอบพอร์ต จึงควรที่จะเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายาม มีความมุมานะ เรียนรู้อย่างไม่หยุดหย่อน ในบางศาสตร์ที่ยากก็ต้องให้เวลากับตัวเอง ค้นคว้าและทดลองอยู่หลายรอบ […]

สาเหตุที่เรียน online ไม่ประสบความสำเร็จ

“สาเหตุที่เรียน online ไม่ประสบความสำเร็จ”เป็นที่ทราบกันว่าปัจจุบันการเรียนออนไลน์ถือเป็นเรื่อง New Normal ที่นักเรียน และครู ทุกคนต้องประสบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถพัฒนาการเรียนและการสอนทางออนไลน์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ โดยที่นักเรียนยังสนใจ และสนุกกับการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนแบบออนไลน์ไม่ต่างจากการเรียน แบบพบปะกัน ในรอบปีที่ผ่านมาครูทราบ feedback มาว่าการเรียนออนไลน์ ส่วนใหญ่จะเกิดภาพลักษณ์ในทางลบ เป็นเรื่องน่าเบื่อที่ นักเรียนจะต้องเรียนออนไลน์อีกแล้ว ไม่ว่าจะเกิดการแพร่ระบาด ในอีกกี่รอบ แต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันคือความจริงที่ เราต้องปรับตัวและต้องดำเนินไป สาเหตุที่เด็กเรียน online ไม่ประสบความสำเร็จ 1. ช่องทางออนไลน์นั้นเป็นการเรียนแบบ one way Communication หมายถึงว่า ครูเป็นผู้ถ่ายทอด เพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้เกิดการรับรู้ว่านักเรียน สามารถเข้าใจได้หรือเปล่า นักเรียน ไม่สามารถโต้ตอบหรือซักถาม ในกรณีที่เกิดความสงสัย 2. คุณภาพของ device ( อุปกรณ์ที่ใช้สื่อสาร ในช่องทางออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Notebook แท็บเล็ต หรือ มือถือ) ไม่เหมาะสมกับวิธีการเรียน หรือ วิชาที่กำลังเรียนอยู่ หากเป็นวิชาที่ ต้องมีการ […]

Portfolio สำคัญมาก ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นะครับ

สวัสดีครับ น้องๆ ทุกคน โดยเฉพาะน้องๆ ที่กำลังอยู่ในชั้น มัธยม นะครับ น้องๆ ได้เริ่มวางแผนการเข้าเรียนในระดับ ปริญญาตรี กันแล้วหรือยังนะคับจริงอยู่ที่ทุกวันนี้ ที่นั่งในมหาวิทยาลัย มีเหลือมากพอสำหรับน้องๆ ทุกคน แต่ที่นั่งในคณะ สาขา ในมหาวิทยาลัยที่เราสนใจ ก็ยังมีการแข่งขันที่สูงอยู่ดี นะครับ รวมถึงคณะและ สาขาที่มีความนิยมสูงในสมัยนี้ก็ยิ่งมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น น้องๆพอจะทราบใช่ไหมครับว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในรอบแรก เขาคัดเลือกจาก Portfolio เนื่องจากกรรมการต้องการได้เด็กที่เป็นตัวจริง ในด้านนั้นๆ นะครับ# พอร์ตคืออะไร แฟ้มผลงานที่แสดงความเป็นตัวตน ว่าน้อง มีบุคลิกแบบไหน ชอบทำอะไรในยามว่าง มีความถนัดหรือความสามารถพิเศษด้านใดบ้าง# พอร์ตมีไว้ทำไม เพื่อเป็นการแสดงออกแบบเอกสาร ประกอบการสมัครเข้าเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นมัธยมปลาย ในบางโรงเรียน หรือ ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสการเลือกสายเรียนที่ไม่เหมาะกับตัวเอง# จะทำพอร์ตต้องมีอะไรบ้าง 1. ข้อมูลของตัวเองจะรู้จักตัวเอง ว่ารักและชอบและถนัดในการทำอะไร2. ข้อมูลของปลายทางว่า เขารับสมัคร นักเรียนนักศึกษาบุคลิกแบบไหน มีคุณสมบัติอย่างไร ตรงกับตัวเองหรือเปล่า# พอร์ตต้องทำยังไง 1. เรียบเรียงประวัติส่วนตัว สิ่งที่ชอบ […]

เรียนให้สนุก ,ท้าทาย และ ได้ทักษะ

เรียนให้สนุก ,ท้าทาย และ ได้ทักษะ หลังจาก บทความ “อาชีพแห่งอนาคต” https://www.raisegeniusschool.com/future_career/?fbclid=IwAR2jWC9N2U31B09EDoqxFPdgOX4wFdPY0oaxvEcPLeHEXSa419FrNNRi6GI ที่ครูหนุ่ม ได้คาดการณ์  แนวทางอาชีพในอีก 5 – 10 ปี ข้างหน้าเอาไว้ เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่ แม้แต่ตัวของน้องเองจะได้มีแนวทางให้จับ ให้ยึดเอาไว้ ในการฝึกฝนตนเอง ประมาณว่ายังทัน แต่ต้องเริ่มฝึกฝนทักษะต่างๆ ของตนเองนับตั้งแต่ตอนนี้ และ เพื่อจะให้พร้อมสำหรับทำอาชีพแห่งอนาคตเหล่านั้น ครูหนุ่มจึงเขียนบทความนี้ เพื่อเล่าแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม นั้นเอง แนวคิดที่ครูหนุ่มพูดถึงคือ Flip ClassRoom และ 4F – Model นะครับ ดังรูปด้านล่าง แถบ สีกรม (เปรียบเสมือนลำต้น ของต้นไม้ ส่วนอาชีพในอนาคตต่างๆ เปรียบเสมือนกิง ก้าน ใบ ) ซึ่งลำต้นย่อมเป็นแหล่งที่มาของกิง ก้าน ใบนั้นเอง เริ่มจาก Flip ClassRoom  (Filp Class […]

อาชีพแห่งอนาคต

งานหรืออาชีพแห่งอนาคต คืองานอะไร?  เป็นคำถาม ที่ดูขัดแย้งกับ คำถามที่ผู้ใหญ่เคยถูกถามและ แม้แต่เคยถามเด็กๆ มาก่อนว่าโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไร ประมาณว่าเมื่อ 5 – 20 ปีที่ผ่านมา อาชีพต่างๆ ยังรอนักเรียน รอเด็กนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ได้ อาชีพนี้นๆ ไม่หนีหายไปไหน แต่ทุกวันนี้และในอนาคต ตัวอาชีพเองก็มีวิวัฒน์ของมัน จนเปลี่ยนไปเยอะมาก หรือ ถึงขั้นโดนแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ (Disrupt) ให้เห็นกันได้เลยที่เดียว   ในความคิดเห็นของครูหนุ่ม งานและอาชีพในอนาคต อีกสัก 5 – 10 ปี (ไม่ไกลนัก ประมาณตน้องม.ต้น ม.ปลายตอนนี้เรียนจบ) ตัวอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่ทำได้ (AI,Robot,Digital,IOT ทำแทนไม่ได้) ทั้งหลาย จะมีการนำเอาเทคโนโลยีมาผสานอย่างมาก  (ไม่ได้แค่ช่วยงาน) ในทุกๆ จังหวะที่ทำได้   ส่วนงานที่ต้องทำซ้ำๆ (Routine) ทั้งภาคการผลิตและบริการ ทั้งหลาย ก็จะโดน เทคโนโลยีแทนทีอย่างไร้เยื้อใยกันเลยทีเดียว เพราะในอนาคตเทคโนโลยีจะถูกลง ฉลาดขึ้น ใช้ง่ายขึ้น (ลองสังเกต Smart […]

COVID19 กับการเติบโตของ หุ่นยนต์บริการ

ก่อนยุค COVID19 การเติบโตของหุ่นยนต์บริการ จะเป็นไปในคุณค่าและ ประโยชน์ของหุ่นยนต์บริการ ถ้านวัตกรรม และ เทคโนโลยีช่วยทำให้หุ่นยนต์บริการเก่งขึ้น ฉลาดขึ้น และ ช่วยงานมนุษย์ได้มากเท่าไร ขนาดตลาด และ ปริมาณการใช้หุ่นยนต์บริการก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว  ดังผลลัพท์และ การคาดการณ์จากรายงานของ Boston Consulting Group (BCG) ดังรูป จากรูปนี้ทาง BCG ได้ UPDATE การคาดการณ์การเติมโตของหุ่นยนต์ใน Segment ต่างๆ ไว้ในปี 2017 (การคาดการณ์แต่เดิมได้ทำไว้ตั้งแต่ปี 2014) โดยแต่เดิมคาดการณ์ว่าในปี 2025 ขนาดตลาดของหุ่นยนต์โดยรวมจะเป็น 67 พันล้าน Dollar แต่ในขณะที่ Update ข้อมูลนี้ (2017) ปรากฏว่า ขนาดตลาดของหุ่นยนต์โดยรวมได้แชงขึ้นไปที่ 87 พันล้าน Dollar ไปเสียแล้ว!! โดยหุ่นยนต์ บริการ (Consumer Robot) เป็นพระเอกที่ช่วยให้ตลาดขยายตัวอย่างก้าวกระโดด https://www.globenewswire.com/news-release/2017/06/21/1026967/0/en/Global-Spending-on-Robots-Projected-to-Hit-87-Billion-by-2025.html และเมื่อถึงยุค […]

Project base learning แนวคิดการเรียนรู้ ที่สอดรับกับการใช้ในชีวิตจริง

Project Based Learning (PBL) คือการเรียนรู้ในรู้แบบ การสร้างประสบการณ์ โดยมีเป้าของงานเป็นเป้าหมายหลัก (ฟังๆแล้วเหมือนการทำงานจริงๆเลยนะครับ) โดยมีความเชื่อที่ว่า เป้าหมายมีความไม่นิ่งได้ วิธีการทำงานที่หลากหลาย ลื่นไหล ยืดหยุ่น ตามสถานะการณ์ ตามทรัพยากร และปรับเปลี่ยนได้ และ  การเรียนรู้แบบ Project Based Learning จะเป็นการผสานทุกอย่างที่ตนมี และ ทีมมี ทั้ง ศาสตร์ และ ศิลป์ (Multidisciplinary)โดยเริ่มตั้งแต่ วิเคราะห์โครงงาน หาข้อมูล วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วิเคราะห์งาน วิเคราะห์ทรัพยากร(เครื่องไม้เครื่องมือ, สถานที่, ความสามารถของทีม และ ความรู้) กำหนด Statement (ข้อกำหนดต่างๆ ณ ขณะนั้น) ตามด้วยการร่างแผนงาน การดำเนินโครงการ การ PIVOT (การปรับตัวอย่างทันท่วงที) ฯลฯ ซึ่งงานทุกอย่างจะวางอยู่บนแกนของเวลา บนความเสี่ยง สภาวะ และแผนสำรอง ฯลฯ ยกตัวอย่าง […]

ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌ ‌วิธี‌เรียน‌ที่‌ไม่‌ต้อง‌บังคับ‌ให้‌เด็ก‌ตั้งใจ‌เรียน

ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌ ‌วิธี‌เรียน‌ที่‌ไม่‌ต้อง‌บังคับ‌ให้‌เด็ก‌ตั้งใจ‌เรียน‌ ‌ วัน‌นี้‌ครู‌หนุ่ม‌จะขอ‌ ‌เล่า‌เกี่ยว‌กับ‌แนวคิด‌ ‌ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌ ‌นะ‌ครับ‌ ‌ซึง‌จาก‌หัวข้อ‌นี้‌ ‌อาจ‌สร้าง‌ความ‌ สงสัย‌ ‌ให้‌กับ‌ผปค‌.‌ ‌ใน‌หลายๆ‌ ‌ส่วน‌ ‌ ‌ จาก‌การ‌ค้นคว้า‌ ‌ใน‌ ‌google‌ ‌เวป‌ ‌www.krucom.net‌ ‌ได้‌อธิบาย‌ไว้‌เป็น‌อย่าง‌ดี‌ ‌กล่าว‌คือ‌ ‌ ‌ ‌ “‌ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌ ‌(Flipped‌ ‌Classroom)‌ ‌เป็น‌แนวทาง‌การ‌จัดการ‌เรียน‌การ‌สอน‌แบบ‌ใหม่‌ ‌โดย‌ให้‌ นักเรียน‌ ‌“‌เรียน‌ที่‌บ้าน‌-‌ทำการ‌บ้าน‌ที่‌โรงเรียน‌”‌ ‌ปัจจุบัน‌ ‌กระแส‌ ‌”‌ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌”‌ ‌เป็น‌ที่‌นิยม‌อย่าง‌มาก‌ ใน‌สหรัฐอเมริกา‌ ‌และ‌ใน‌ปี‌การ‌ศึกษา‌ ‌พ‌.‌ศ‌.‌ ‌2556‌ ‌นี้‌ ‌ชั้น‌เรียน‌ใน‌โรงเรียน‌ประถม‌ศึกษา‌และ‌มัธยมศึกษา‌ของ‌ ไทย‌ก็‌จะ‌นา‌แนวคิด‌ ‌”‌ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌”‌ ‌มา‌ใช้‌ด้วย‌เช่น‌กัน‌”‌ ‌ ‌ “‌โดย‌ยึด‌หลัก‌ที่‌ว่า‌ ‌เวลา‌ที่‌นักเรียน‌ต้องการ‌พบ‌ครู‌จริงๆ‌ ‌คือ‌ ‌เวลา‌ที่‌เขา‌ต้องการ‌ความ‌ช่วย‌เหลือ‌ ‌เขา‌ไม่‌ได้‌ ต้องการ‌ให้‌ครู‌อยู่‌ใน‌ชั้น‌เรียน‌เพื่อ‌สอน‌เนื้อหา‌ต่างๆ‌ ‌‌(‌ทั้ง‌ใน‌ลักษณะ‌อ่าน‌ให้‌ฟัง‌ ‌พูด‌ให้‌ฟัง‌ […]

Pivot ทักษะแห่งการอยู่รอดในโลกอนาคต

สวัสดีครับ วันนี้ครูหนุ่ม จะมาเล่าเกี่ยวกับ คำว่า Pivot (การหมุน) ซึ่งการหมุนในที่นี้ไม่ใช่หมุนตัวเรานะครับ แต่เป็นการ “สังเกตและปรับตัวทันทีอย่างรวดเร็ว ในมุมมองรอบด้าน“ ว่าแต่ทำไมครูหนุ่มถึงคิดว่า ทักษะ Pivot นี้สำคัญในโลกอนาคตละครับ อันดับแรก มาดูสาเหตุ ของความผันผวนของเหตุการณ์โลก จากตาราง แสดงความถี่ (หนาแน่น) ของเหตุการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันกัน https://qz.com/1096237/deutsche-bank-analysis-on-the-frequency-of-financial-crises/ จากกราฟ สังเกตได้ว่า เฉพาะแค่วิกฤตเศรษฐกิจอย่างเดียวก็มีความถี่ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากในปีหลังๆ นี้ ส่วนหนึ่งเพราะ โลกาภิวัฒน์ ที่เชื่อมโลกการเงิน สินค้า การท่องเที่ยว สื่อ เทคโนโลยี เข้าหากัน ดังนั้น เวลาประเทศไหนมีปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัญหาก็จะเกิดการลุกลาม ไปยังประเทศอื่นๆ ผ่านการเชื่อมโยงแบบ โลกาภิวัฒน์ อย่างรวดเร็ว!! นี้ยังไม่นับรวมถึง การเปลี่ยนแปลงจากการ DISRUPTION (การหักล้าง สร้างใหม่อย่างสิ้นเชิง) ทางเทคโนโลยี และ พฤติกรรมผู้บริโภค อีกนะครับ เช่น […]

สถาบันสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์สำหรับเด็ก ที่มีดีมากกว่าแค่หุ่นยนต์

ที่มีดีมากกว่าแค่หุ่นยนต์ “การสอนเด็กคือศิลปะ วิธีที่สวยงามที่สุดคือ การที่กระตุ้นให้เด็กๆ มีแรงบันดาลใจอยากทำเอง  การพัฒนาเด็กที่ดีต้องมีสองฝ่าย คือ ฝ่ายที่ท้าทายเขาให้เขายกเป้าหมายของตนขึ้นให้สูงขึ้น หรือค้นหาสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ และ ฝ่ายที่รับฟังเขาเพื่อค่อยช่วยเหลือ แนะนำ ช่วยแก้ไขในบางจุดที่ยากเกินความสามารถของเขาหลังจากที่เขาได้ทดลองแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองแล้ว” นี้คือ ความเชื่อมั่นในหลักคิด การพัฒนาเด็กของ ครูหนุ่ม- และ ครู บุ๊ง ผู้ก่อตั้ง ‘Raise Genius School’ สถาบันสอนเสริมทักษะเด็กด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มากว่าสิบปี Raise Genius School เกิดขึ้นจากทักษะหุ่นยนต์ที่ถนัดของครูหนุ่ม บวกด้วยความที่รักเด็ก จึงได้ผสมผสานออกมาเป็นธุรกิจด้านการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะแก่เด็ก โดยใช้หุ่นยนต์เป็นเครื่องมือสอน “นักหุ่นยนต์ที่จบโทมาจะมาสอนเด็กเล็กยังไง เราจำเป็นต้องใช้ความเข้าใจเด็กมาย่อยสิ่งเหล่านี้ การเรียนต้องเหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่งเราก็ทำงานด้านพัฒนาเด็กควบคู่มาสิบกว่าปีแล้ว” ครูบุ๊ง อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งของสถาบันเล่าเสริมจุดแข็ง ต่อเนื่องด้วยเรื่องหัวใจหลักในการสอน “เราเชื่อในกระบวนการมากกว่าผลประเมิน จึงได้วางหลักสูตรที่เน้นการสร้าง Skill มากกว่า Score โดยการสร้างสถานการณ์มาให้เด็กเรียนรู้และลงมือทำ และเด็กต้องสนุก มันส์ ท้าทาย พอเด็กมีแรงบันดาลใจ เขาก็อยากทำเอง ดึงธรรมชาติในการเรียนรู้ของมนุษย์ขึ้นมา” กระบวนการเรียนหุ่นยนต์ที่ Raise Genius […]

เด็กผู้หญิงกับการเรียนหุ่นยนต์

สวัสดีครับ ครูหนุ่มนะครับ ครั้งก่อน ครูหนุ่ม Share บทความเกี่ยวกับผู้หญิงในแวดวง Robot&AI ให้อ่านกันไปแล้วนะครับ และคราวนี้มาพูดเรื่อง การเรียนหุ่นยนต์ของ เด็กผู้หญิงกันบ้างอะครับ เริ่มจาก การแข่งขันหุ่นยนต์ของเด็กผู้หญิงในต่างประเทศกันก่อนนะครับ ในปีที่ผ่านมามีการแข่งขันหุ่นยนต์ WLRC โดยการแข่งขันในครั้งนี้ใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อทำภารกิจ โดยทีมที่ชนะเลิศ คือ ทีม Husky Power ทีมเด็กผู้หญิงวัยแค่ 6-8 ปี เท่านั้นเองนะครับ จาก รัฐเวอร์จิเนีย อะครับ โดยน้องๆกลุ่มนี้ ได้รับเงินรางวัลมากถึง $5,000 เลยที่เดียว เก่งจริงๆ ที่มา ((https://www.techlearning.com/the-wire/all-girls-team-wins-global-robotics-competition) กลับมาที่ทาง RaiseGenius กันบ้าง อีกหนึ่งความภูมิใจ กับน้องชมพู่ น้องเป็นเด็กนักเรียนชั้น ม.6 ที่รร.สตรีวิทย์ 3 ซึ่งเป็นน้องนักเรียนรุ่นแรกที่ทาง RaiseGenius ได้เข้าไปสอนที่โรงเรียนของน้องนะครับ น้องชมพู่บอกกับครูหนุ่มว่า เลโก้เป็นพื้นฐานของการเรียนหุ่นยนต์จริงๆ เมื่อก่อนน้องชมพู่ก็เหมือนเด็กผู้หญิงที่เล่นตุ๊กตาน่ารักๆ แต่พอมีโอกาส ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์กับครูหนุ่ม ทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองสามารถทำสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างในทางสร้างสรรค์ได้ ได้ทั้งความรู้ […]

ผู้หญิงในแวดวงหุ่นยนต์ ระดับโลก

     ผู้หญิง ที่เป็นแถวหน้า ด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ และ ปัญญาประดิษฐ์ ระดับโลกมีหลายคนเลยนะครับ ทั้งอยู่เบื้องหลัง และ เบื้องหน้า ของอุปกรณ์ IT & Robot ทั้งในแวดวง การศึกษา, บริษัทนวัตกรรม หรือ นักวิจัยก็ตาม ด้วยมันสมองและ ความสามารถของผู้หญิงได้สร้าง ประโยชน์หลากหลายให้สังคมและ เศรษฐกิจ  มากมายนะครับ เช่น หุ่นยนต์ Drone เพื่อการสำรวจ, หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ เป็นต้น มาดูสิว่า มีใครกันบ้าง Fei – Fei Li  จาก Google Cloud ดำรงค์ตำแหน่ง Chief Scientist of AI ของ Google Cloud ปัจจุบัน Li กำลังมุ่งพัฒนา โครงการ ImageNet (ฐานข้อมูลรูปภาพจำนวน 15 ล้านรูป) เพื่องานวิจัย […]

ตู้ safe เก็บของเล่น (HYP)

สวัสดีครับน้องๆ วันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับกับพี่เรสคนเดิมเพิ่มเติมด้วยสาระดีๆ เอาล่ะครับน้องๆก่อนอื่นเลยพี่เรสก็ขอถามสักหน่อยว่า มีใครในนี้ที่เล่นของเล่นแล้วมักจะหายอยู่บ่อยๆหรือเปล่า? ทั้งๆที่เราก็เก็บแล้วน้า แต่ทำไมมาเล่นอีกทีถึงรุ้สึกมันน้อยๆลงกันล่ะนี่ เอาล่ะครับ วันนี้พี่เรสมีไอเดียดีๆมาเสนอล่ะครับ นั่นก็คือ การสร้างกล่องนิรภัย ที่มีเฉพาะเราที่รู้รหัสไว้เก็บของเล่นไงครับ!! อ้ะๆแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะครับว่ามันจะทำยากเกินไปยังไง เพราะ ครั้งนี้พี่เรสจะแนะนำให้น้องๆรุ้จักับตู้เซฟกระดาษ ที่มีกลไกล็อคเสมือนจริงครับ

เรียนรู้นอกห้องเรียน กับกูเกิ้ล

เรียนรู้นอกห้องเรียน กับกูเกิ้ล สวัสดีครับ วันนี้พี่เรส นำเอาสาระดีๆ มาฝากท่านผู้ปกครอง น้องๆกันนะครับ นับตั้งแต่สื่อออนไลน์ กลายเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐาน ที่ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงได้ มันได้นำมาซึ่งข้อมูลมากมาย ทำให้เราสามารถ หาโอกาสใหม่ๆได้เสมอๆ   เรียนรู้นอกห้องเรียน กับกูเกิ้ล     และวันนี้ โอกาสใหม่ยิ่งกว่าก็ได้มาถึงแล้ว มันจะดีกว่าไหมหากเราอยู่กับสื่อออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับ คอร์สเรียนออนไลน์ของกูเกิ้ล ด้าน IT support โดยที่พิเศษกว่านั้น ก็คือหากเรียนจนจบคอร์ส จะมีใบรับรองจากกูเกิ้ล และแน่นอนว่าเมื่อระดับกูเกิ้ล ผู้ซึ่งอ้างได้เต็มปากเต็มคำว่า เป็นบริษัทชั้นนำของวงการ IT ออกแบบหลักสูตรการสอนเอง ทำให้บริษัทต่างๆ ก็ยินดีจะรับผู้จบหลักสูตรดังกล่าว เข้าทำงานอีกด้วย ซึ่งผมก็ได้เอาลิ้งค์มาฝากกันด้วยครับ ตามลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ   https://www.blog.google/topics/grow-with-google/it-support-professional-certificate/   แต่สำหรับน้องๆหลายๆคน ที่สนใจหลักสูตรดังกล่าว แต่ยังอายุน้อยอยู่ ไม่แน่ใจว่าจะเรียนไหว หรือเรียนดีหรือไม่ พี่เรสก็ขอแนะนำช่องทางการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมที่ง่ายกว่านั้นครับนั่นคือ ฝึกการเขียนโปรแกรม กับพี่เรส ด้วย หุ่นยนต์เลโก้ รุ่นไมนด์สตอร์ม […]

ทำไมเด็ก จึงต้องเรียนรู้เทคโนโลยี

ทำไมเด็ก จึงต้องเรียนรู้เทคโนโลยี หากเป็นเมื่อก่อน การซื้อของแต่ละครั้งนั่นหมายถึงการเดินทางออกไปห้างสรรพสินค้า เลือกซื้อสิ่งต่างๆ ซึ่งคงจะไม่ใช่ปัญหาอะไรหากสิ่งที่เราอยากได้เป็นเพียงเสื้อผ้า แต่ถ้ามันเป็นหนังสือดีๆจากต่างประเทศสักเล่ม หรือ ของแต่งบ้านล้ำๆล่ะ? เราจะต้องเดินหาอีกกี่ที่กว่าจะเจอ ถ้าเราไม่มีระบบซื้อของ และระบบธุรกรรมการเงิน ออนไลน์   ทำไมเด็ก จึงต้องเรียนรู้เทคโนโลยี   หากเป็นเมื่อก่อน การจะที่คนจากที่ห่างไกลกันจะได้พูดคุยเห็นหน้ากันอีกครั้ง อาจหมายถึงการต้องเดินทางมาพบกันจริงๆ และต้องรออีกนานแค่ไหนเพื่อที่จะได้เห็นหน้ากันอีกครั้ง ถ้าไม่มีระบบวิดีโอคอล หากเป็นเมื่อก่อน การจะซื้อรถยนต์สักคัน โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อีเล็กโทรนิกดีๆสักชิ้น จะต้องใช้เงินมากมายขนาดไหน และจะมีคนส่วนไหนเพียงใดที่จะได้ครอบครองสิ่งต่างๆเหล่านี้ ถ้าไม่มีระบบไลน์การผลิตด้วยเครื่องจักรที่รวดเร็ว แม่นยำ และผลิตได้มากกว่าที่คนจะทำได้ในแต่ละวัน  ลดต้นทุนจนราคาของสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่ใครๆก็ซื้อได้   จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามา มีบทบาทช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คน และไม่ว่าจะชอบหรือไม่ มันก็กำลังพัฒนาและใกล้เข้ามาสู่ชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นหุ่นยนต์ขับรถอัติโนมัติ หุ่นยนต์ทำอาหารในห้องครัวส่วนตัว หรือ แม้แต่ไกลออกมาหน่อย เช่นระบบขนส่งอย่างรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆดีขึ้นจากการส่งสินค้าข้ามภูมิภาคที่รวดเร็ว และด้วยการที่เทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทในทุกๆด้านของสังคม ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมแบบนี้ การเรียนรู้ทำความคุ้นเคยกับองค์ความรู้พื้นฐาน STEM ที่ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ นวัตรกรรม วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จึงกลายเป็นเรื่องที่วงการศึกษาสมัยใหม่ทั่วโลกตื่นตัวและเร่งปรับการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆมีความพร้อมในยุคเทคโนโลยี […]

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ จริงหรือไม่

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ จริงหรือไม่ ประโยคเรียบง่ายข้างต้นถูกกล่าวโดยไอนสไตน์ นักฟิสิกส์ชื่อดังก้องโลกจนแม้แต่เด็กๆยังรู้จัก แต่ความจริงแล้ว หากจะให้พูดฟันธงก็คงสรุปได้ยากว่า คำพูดดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ เพราะหากมีแต่จินตนาการไม่มีความรู้ หรือมีแค่ความรู้แต่ไม่มีจินตนาการ ก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างเหมาะกับงานแต่ละชนิดกันไป จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ จริงหรือไม่     หากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คือ มีทั้งสองอย่างยอมดีที่สุด เพราะนอกจากจะมีจินตนาการแล้ว หากมีความรู้ด้วย ก็จะสามารถสร้างจินตนาการให้กลายเป็นจริงได้ ซึ่งอาจนำมาสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเหลือผู้คนมากมาย ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น หรือ อาจจะเป็นการสร้างสรรค์เมนูอาหารแปลกใหม่ ดที่น่าลิ้มลอง รึแม้กระทั่งการสร้างผลงานศิลปะที่ใช้เทคนิคน่าตื่นตาตื่นใจที่ทำให้ผู้ชมมีความสุข  และอื่นๆอีกมากมายที่จำเป็นต้องอาศัยทั้งความรู้และจินตนาการ อย่างไรก็ตาม การจะมีทั้งสองอย่างก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแต่ละอย่างก็ต้องใช้ความอดทนในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ ที่จะต้องอดทนบากบั่นเรียน ท่องจำ ลงมือปฏิบัติให้คล่องแคล่ว และจินตนาการ ที่ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถท่องจำเอาได้ แต่ยังต้องอาศัยลักษณะนิสัยบางอย่างเช่น การกล้าคิดกล้าแสดงออก การไม่กลัวความล้มเหลว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะพัฒนาได้ผ่านการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆด้วยตนเองจนสั่งสมประสบการณ์ขึ้นมาเท่านั้น ไม่สามารถสอนให้กันโดยตรงได้ และที่สำคัญโอกาสในการสร้างลักษณะนิสัยดังกล่าวที่ดีที่สุด กลับอยู่ในช่วงวัยเด็ก อีกด้วย อ้างอิงจากทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของ เอริกสัน* ที่ได้ทำการวิจัยค้นคว้าเอาไว้ เขาพบว่า ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการจะสร้างลักษณะนิสัยดังกล่าว อยู่ในช่วงวัยระหว่าง 3-12ปี โดยแบ่งเป็น3ขั้นหลักๆคือ ช่วงอายุ3-5ปี  ช่วงวัยในการพัฒนาความกล้าคิด […]

ทำอย่างไร ให้เด็กได้วิชาการและกิจกรรมในหัวใจ

ทำอย่างไร ให้เด็กได้วิชาการและกิจกรรมในหัวใจ     สวัสดีครับ กลับมาพบกับพี่เรสอีกครั้ง และพี่เรส ก็ได้นำเอาบทความดีๆ มาฝากกันอีกเช่นเคยครับ ถ้าว่าไปแล้ว เมื่อก่อนผู้ปกครองหลายท่าน เชื่อว่าการจะเลี้ยงลูกให้ดีมีอนาคต ก็ต้องได้เรียนที่โรงเรียนมีชื่อเสียงไว้ก่อน และเพื่อให้สอบเข้าได้ ก็ต้องติวๆๆ อัดแน่นวิชาการให้เต็มที่ เพื่อที่จะได้แข่งขันกับคนอื่นๆได้ พาลูกๆ ไปเรียนพิเศษติวเตอร์ ในวันเสาร์อาทิตย์ เรียกกันได้ว่า ไม่มีเวลาว่างกันเลยทีเดียวครับ ทำอย่างไร ให้เด็กได้วิชาการและกิจกรรมในหัวใจ พอมาปัจจุบัน สภาพสังคมเปลี่ยน ความคิดก็เปลี่ยน จากที่เคยมุ่งเน้นแต่กวดวิชา กลับกลายเป็นส่งเสริมด้านกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำให้สามารถใช้ชีวิตทำงานจริงได้ดีขึ้น  และโรงเรียนหลายๆที่ ก็เปิดโครงการรับเด็ก ที่มีความสามารถพิเศษเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังไม่เปลี่ยนความจริงที่ว่า การแข่งขันทางด้านวิชาการ ยังคงสูงอยู่ดี แล้วแบบนี้ จะจัดสมดุลย์อย่างไร ให้มีทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมกันดีล่ะ วันนี้ พี่เรสก็มีไอเดียง่ายๆมานำเสนอครับ ที่ทำให้ลเด็กๆนั้นได้ทั้งวิชาการพร้อมกับมีกิจกรรมในหัวใจครับ 1.จัดวันเรียนพิเศษ ช่วงเช้า และ กิจกรรมเสริม(ที่เด็กๆชื่นชอบ)ช่วงบ่ายของวันหยุด วิธีนี้นอกจากจะได้ทั้งเรียน ได้ทั้งเล่นในวันเดียวกันแล้ว ยังเป็นกลไกทางจิตวิทยาการเสริมแรง ทำให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ว่า วันที่มีเรียนพิเศษ จะได้รับรางวัล เป็นเล่นสนุกด้วยและสาเหตุที่ ให้เรียนตอนเช้าเพราะ […]

ความอดทน ฝึกอย่างไร

ความอดทน ฝึกอย่างไร ช่วงวัยเด็ก ถือเป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโต การให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสนใจ และทักษะต่างๆของเด็กๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็น ยิ่งในยุคที่มีการแข่งขันกันสอบเข้าแม้กระทั่ง ป.1 แล้ว คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่าน ก็อาจจะยิ่งต้องขับเน้นทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้สามารถสอบเข้าโรงเรียนดีๆได้ ซึ่งในยุคที่ข่าวสารหลากหลาย หาข้อมูลทันใจ โรงเรียนกวดวิชาต่างพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาต่อเนื่อง จนสามารถป้อนข้อมูลต่างๆ ให้กับเด็กตัวเล็กๆจนพร้อมสอบได้สบายๆ แต่ ภายใต้ยุคแห่งความสะดวกสบายและทันใจ นี้เอง ที่ทำให้เด็กๆ…ขาดความอดทน   ความอดทน ฝึกอย่างไร   ลองนึกสภาพนะครับว่า นอกจากการเรียนที่ต้องเร่งรีบเรียนในแต่ละวิชา ต้องจำสูตรคูณ วิธีการ บวก สูตรลัดต่างๆในการบวกเลขยากๆ ทันทีที่เสียงระฆังดัง คุณครูคนถัดไปก็เข้ามา พร้อมวิธีการจำวันสำคัญทางศาสนา เทคนิคการท่องจำชื่อสถานที่สำคัญทางศาสนาต่างๆ และคนที่ช้าอาจหมายถึง เรียนไม่ทันเพื่อน เมือกลับมาบ้านยามว่างก็นั่งเล่นแท็บเล็ท ดูยูทูบ ที่ เมื่อเบื่อก็ปัดนิ้วครั้งเดียว ดูช่องใหม่ อยากจะเปลี่ยนเกม ก็เปลี่ยนทันที มีเพื่อนแปลกหน้าในโลกออนไลน์มากมายพร้อมจะสุ่มมาเล่นกับเรา ไม่จำเป็นต้องรออะไร จนทำให้เด็กๆ เคยชินกับการทำอะไรอย่างรวดเร็ว และนำไปสู่ การขาดความอดทน การจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ นับเป็นความร้ายกาจในยุคเทคโนโลยีอย่างหนึ่ง […]

STEM นวัตใหม่ทางการศึกษา

STEM นวัตใหม่ทางการศึกษา   หลักการศึกษาบูรณาการแบบ STEM เป็นสิ่งที่น้องๆหลายคนน่าจะได้สัมผัสกันมาแล้ว เนื่องจากเป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในไทย ที่จะมุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรให้มีความครบรอบด้าน นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง STEM นวัตใหม่ทางการศึกษา โดย STEM ประกอบไปด้วย ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ (science) นวัตรกรรม (technology) วิศวกรรมศาสตร์ (engineering) และ คณิตศาสตร์ (Math)  ซึ่งทักษะดังกล่าวนี่ล่ะที่ได้รับการยอมรับว่าจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานยุคใหม่ เนื่องจากเป็นยุคแห่งอนาคตที่ไม่ว่าจะอะไร ก็ไม่พ้นเรื่องเทคโนโลยี ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล การเข้าใจกลไกอุปกรณ์ต่างๆ เพราะมันส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทุกธุรกิจ เหมือนดั่งเช่นที่แม้แต่ธุรกิจธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง SCB ยังต้องปลดคน 40% เพื่อนำงบมาพัฒนาเทคโนโลยีธุรกรรม ทางด้านการเงินโดยเฉพาะ   แต่พอๆมองดูไปก็เหมือนกับว่ามันยังขาดอะไรสักอย่างทั้งๆที่ทักษะเท่านี้ ก็ครอบคลุมพอจะเข้าใจทุกด้านของโลกเทคโนโลยีแล้ว แต่ทว่า ก็ยังไม่สามารถทำในสิ่งที่เหนือกว่า การรู้และเข้าใจ นั่นคือการ คิดค้นสิ่งใหม่ และด้วยเหตุนั้นเองจึงได้มีการเสนอแนวคิดเพิ่มเติมว่า ทำไมเราไม่ใส่ ART เข้าไปใน STEM ด้วยล่ะ เพราะทักษะดังกล่าว หมายถึงทักษะความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ออกแบบแนวคิดใหม่ๆ และที่สำคัญคือ เป็นสิ่งที่ทำให้เราตั้งโจทย์ได้ด้วยตัวเอง […]

การฝึกสมอง ทั้งสองซีก

การฝึกสมอง ทั้งสองซีก สวัสดีครับน้องๆที่น่ารัก และซุกซนของพี่เรสทุกๆคน เป็นอย่างไรบ้างครับ หลังจากเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา คงจะสนุกกันน่าดูเลยใช่ไหมล่ะครับ     การฝึกสมอง ทั้งสองซีก ถ้าพูดถึงปิดเทอมเนี่ย วันที่เด็กๆต่างเฝ้ารอคอย คงไม่พ้นสงกรานต์แน่นอน เพราะเป็นวันที่เด็กๆทุกคน จะได้เล่นน้ำกับเพื่อนๆ อย่างสนุกสนาน แถมมักจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัด หาคุณปู่ย่าตายาย ไปเจอบรรยากาศสบายๆ ท่ามกลางแมกไม้ในต่างจังหวัด แต่ในช่วงปิดเทอมนี้ ก็ยังมีอีกหนึ่งอย่าง ที่น้องๆหนูต้องทำกันก็คือ การเตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนในเทอมใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือล่วงหน้า การดูทีวีหาความรู้รอบตัว การเรียนพิเศษวิชาต่างๆ ซึ่งก็ให้ความรู้ไปใช้ ได้เพียงแค่เทอมหน้าเทอมเดียว หรือ ทางเลือกที่กำลังเป็นที่นิยม ในครอบครัวยุคใหม่ นั่นก็คือการไปโรงเรียนเสริมทักษะต่างๆ เช่นทักษะการวาดรูป การเล่นเปียโน ทักษะการทำอาหาร ฯลฯ ที่มีประโยชน์และติดตัวไปใช้ในชีวิตจริงได้ แต่ในชีวิตจริงเนี่ย ทั้งการเรียนการทำงาน ก็ต้องใช้ทักษะหลากหลายมากๆถ้าอยากจะมีทักษะติดตัวหลายๆอย่างขึ้นมาคงจะต้องเรียนพิเศษเสริมทักษะทุกโรงเรียนเลยก็คงจะลำบากจนแทบไม่มีเวลาพักเล่นกับเพื่อนๆแน่ๆ เป็นแบบนี้ พี่เรสขอแนะนำให้มาเรียนเสริมทักษะกับพี่เรสดีกว่าครับ   ซึ่งโรงเรียนของพี่เรสเนี่ย ไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆแน่นอน เพราะพี่เรสใช้หุ่นยนต์เลโก้เป็นสื่อการสอน ทำให้น้องๆได้สนุกกับการเรียนไปกับเพื่อนๆในชั้นเรียน ซึ่งจะมีไม่เกิน 6-8คน ทำให้คุณครูสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในคลาสเรียนนั้น น้องๆจะได้ฝึกทักษะที่งหลากหลายจากสมองทั้งสองซีกดังนี้ […]