fbpx

Raise IOT for Smart Farm

Course Raise IOT สำหรับการเกษตร เรียนรู้ทฤษฎี และลงมือปฏิบัติ พื้นฐาน IOT สำหรับ การเกษตร มีทั้งแบบ สำหรับรอบ for Non-Engineer และ for Engineer.

คอร์สอบรม IOT เพื่อการเกษตร สำหรับ บุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็น วิศวกร และ ไม่ได้เป็นวิศวกร
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการเกษตรมาตลอด และ เกษตรกรชาวไทยก็มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยน Farm ของตนสู่ เกษตร IOT ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก และ ลดความเสี่ยงต่างๆ

ปัจจุบัน การเกษตรแนวใหม่ เป็นแนวโน้มที่คนรุ่นใหม่ รุ่นเก่า สนใจอยากทำมากยิ่งขึ้น ถือเป็นแนวโน้มของโลกก็ว่าได้ ตัว IOT ถือเป็น Technology สมัยใหม่ในปัจจุบันที่ดึงเอาความสามารถของ Internet , Electronic และ Digital เข้ามาช่วย เพื่อทำให้การเกษตรนั้นสะดวกขึ้น เหมือนเราใช้งาน Smart Phone นั้นเอง
ที่ผ่านมา  Digital, Smart Phone ได้เข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพและ ความสะดวก ให้กับชีวิต และ การทำธุรกิจต่างๆ ถึงคราวการเกษตรจะได้ใช้ Digital Technology มาช่วยแล้วในรูปแบบ เกษตร IOT

ครูหนุ่มขอชวนทุกท่าน มาเรียนรู้ เกษตร IOT ตั้งแต่พื้นฐาน แบบง่ายๆ เพื่อนำไปประยุกต์เข้ากับ Farm ของตนกันนะครับ

เป้าหมาย

 • ปูพื้นฐานความเข้าใจ ด้าน IOT ,Electronic อย่างง่าย และ การเขียนโปรแกรมแบบ Graphic

ทำไมถึงออกแบบคอร์ส for Non-Engineer

 • ปัจจุบันกระแส การทำเกษตรอัจฉริยะ เป็นแนวโน้มที่มาแรง มาอย่างต่อเนื่อง คนทุกสายอาชีพ สายความถนัด จึงสนใจเกษตร IOT มายิ่งขึ้น
 • ทางทีมงานผู้อบรม มีเทคนิก และ มีนวัตกรรมช่วยในการสอน จึงทำให้การเรียน IOT , Programming สำหรับบุคคลทั่วไป ง่าย และ สะดวก ยิ่งขึ้น
 • การทำเกษตรสมัยใหม่ต้องการ ความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น การที่มีบุคคลทั่วไปที่มีความถนัดในหลายๆ ด้าน เข้ามาทำการเกษตรย่อมจะช่วยให้ สินค้า บริการ กระบวนการ มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ ได้มาก

สำหรับรอบ for Engineer

 • เนื้อจาก Engineer จะมีหลายสาขา บางสาขาจะยังไม่ถนัดการเขียนโปรแกรม, บางสาขาอาจจะยังไม่ถนัด Electronic ทางผู้สอนจึงยังคงหัวข้อการสอน ไว้เหมือน for N0n-Engineer เพียงแต่เพิ่มความลึก และ ความรวดเร็วในการสอน เพื่อให้ได้เนื้อหา และ การลงปฏิบัติที่มากยิ่งขึ้น

สื่อการสอน

 • Board Micro-Controller, Sensor, ระบบปั๊มขนาดเล็ก (ยืมใช้ของสถาบัน ถ้าผู้เรียนต้องการซื้อ รบกวนแจ้งล่วงหน้า)
 • farm จำลอง (ใช้ของสถาบัน)

ลักษณะการอบรม

– อบรมเป็นกลุ่มย่อย ไม่เกิน 6 คน ต่อคอร์ส
– บรรยาย และ Hand-on
– วัน พฤหัส,ศุกร์ รวม 2 วัน
– 9:00 ถึง 16:00 น. (พักเที่ยง 12:00 – 13:00)

เนื้อหา

 • ความสำคัญ และ โลกเกษตรยุคใหม่ และ การนำเทคโนโลยีมาช่วย
 • พื้นฐาน IOT, Electronic, การเขียนโปรแกรม (ทฤษฎี)
 • ลงมือปฏิบัติ ออกแบบระบบเกษตร IOT (ทฤษฎี, ปฏิบัติ)
 • ลงมือปฏิบัติ การเชื่อมต่อระบบ (ทฤษฎี, ปฏิบัติ)
 • ลงมือปฏิบัต การเขียนโปรแกรมควบคุม (ทฤษฎี, ปฏิบัติ)
 • ลงมือปฏิบัติ การควบคุบ และ แสดงค่าอุปกรณ์ ผ่าน Internet (ทฤษฎี, ปฏิบัติ)

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • Notebook (window 8, 10) ที่มี Port USB 2.0 (แนะนำให้ผู้เรียนนำมาเอง ถ้าต้องการใช้ของสถาบัน รบกวนแจ้งล่วงหน้า)

ค่าลงทะเบียน

 • 3,000 บาท (รวมอาหารกลางวัน และ เบรคบ่าย)

ความรู้พื้นฐาน

 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Smart phone Android ได้คล่อง
 • สามารถใช้ง่าน Internet ได้คล่อง
 • ถ้ามีความรู้,หรือประสบการณ์ ด้าน การเขียนโปรแกรม และ Electronic มาบ้างจะทำให้เรียน คล่องตัวยิ่งขึ้น

เหมาะกันใคร

 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้โลกของ Digital ,Robot, IOT, Programming
 • ผู้ที่มี IDEA อยากปรับระบบการเกษตรของตนให้เป็น IOT
 • ผู้ที่สนใจอยากทำเกษตร IOT
 • ผู้ที่อยากเรียนรู้ IOT

วิทยากร

อาจารย์ หนุ่ม ที่เป็นกันเองกับนักเรียน มีประสบการณ์สอนผู้ใหญ่ และ เด็ก ด้านคอมพิวเตอร์, Micro Controller และหุ่นยนต์ มานาน กว่า 20 ปี มีความสุขที่ได้สอน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับ

คุณวุฒิ

– Master Degree of Robotic & Automation สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
– ปริญญาตรี ด้านหุ่นยนต์และเมคคาทรอนิคส์ จาก มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์
– Master Degree of Business Administrator (MBA) การตลาด
– ปริญญาตรี Computer จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รางวัลที่เคยได้รับ

 • ทุนส่งเสริมด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ทุนสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงงาน Digital จาก SIPA
 • ฯลฯ

สถานที่อบรม

ชั้น 2 อาคาร KCC ถ.สีลมซอย 9 บางรัก กรุงเทพฯ

ติดต่อ สอบถาม และ สมัครอบรม

ศูนย์อบรม สีลม ซอย 9 (ใกล้ BTS ช่องนนทรี) Click -> ReIOT_for_SmartFarm