Course: Raise Maker Course

เรียนรู้พื้นฐาน ระบบอัตโนมัติด้วย

Arduino & Raspberry Pi ผ่านโครงงาน

 

Arduino Course for maker 1

Arduino Course for maker 2

raise maker course web1_1

หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียน ทำงานบนพื้นฐานของการทดลองโครงงาน Electronic & Programming & Hardware เพื่อสร้างโครงงาน หุ่นยนต์ Arduino และ ระบบอัตโนมัติ แบบง่ายจนถึงแบบยาก  

 

การเรียนจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1. Study โดยลักษณะนี้ ผู้เรียนจะเรียนรู้ทฤษฎี พื้นฐานทาง Electronic Board & Programming & Hardware ให้มีความรู้เพียงพอต่อการทำโครงงาน

2. Learning โดยลักษณะนี้ ผู้เรียนจะลงมือทำโครงงาน (Hand-On) โดยมีอาจารย์ทำหน้าที่สอน และ ช่วยแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดตลอดโครงงาน 

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างง่าย จนถึงขั้นซับซ้อนได้
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกลับไปค้นคว้าหาข้อมูล และ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐาน ด้าน Electronic & Programming & Hardware 
 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น
 5. เพื่อสร้างทัศนะคติที่ดีต่อการทำงานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ฯลฯ
 6. เพื่อฝึกความอดทน และความกล้าที่จะทดลอง
 7. เพื่อพัฒนาความเป็น Maker ของตน สำหรับโครงงาน Hobby โครงงานเชิงธุรกิจ โครงงานแข่งขัน ของตนในอนาคต

จุดเด่นของทีมงานสอน

 1. อำนวยการสอนจาก วิศวกรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ที่จบด้านวิทยาการหุ่นยนต์โดยตรงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำให้น้องๆ ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเชิงลึกตามเท่าที่น้องต้องการ
 2. สอนจากวิศวกรที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอน การทำโครงงาน ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่
 3. สามารถสอดแทรกประสบการณ์และแนะแนวทางการเรียนรู้ในขั้นสูงได้
 4. สอนกลุ่มเล็ก เน้นถามตอบเป็นรายบุคคล เน้นลงมือปฏิบัติ
 5. ไม่เร่งรีบอัดความรู้ ผู้เรียนจนเกินไป (ผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานและความเร็วในการเรียนรู้ที่ต่างกัน) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถย่อย และ ทดลองจนเกิดความเข้าใจได้

สื่อการสอน ใช้ของทางสถาบัน (ขึ้นอยู่กับโครงงาน) 

 1. Arduino Board
 2. Raspberry Pi
 3. Motor, Sensor, Electronic Device, Frame

Programming Language

 1. C , C++
 2. Python
 3. Graphic Programming

ความรู้พื้นฐานผู้เรียน

 • ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปได้คล่อง
 • ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็น

  แนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้

 • ใช้สร้างโครงงานในระดับชั้น ประถม มัธยม ปวช. ปวส. ได้
 • ใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่อง Internet of thing ได้เป็นอย่างดี
 • ใช้เป็นพื้นฐานในการเรียน Programming ภาษา C หรือ ภาษาอื่นๆ ต่อไป
 • ใช้เป็นพื้นฐานในการเลือกเรียนต่อในสายวิศวกร ,คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้พัฒนาโครงงานอื่นๆ ที่สนใจ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

 • สัปดาห์ละ 3 ชม. เรียนทุกวันอาทิตย์ ช่วงบ่าย 1 – 4 (ไม่ควรขาดเรียน และ เรียนเป็นโครงงาน ทำจนกว่าจะเสร็จ) 
 • 1 Course มีเรียน 6 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม.

จำนวนผู้เรียน 1 – 6 คน ต่อรอบ (กลุ่มเล็ก)

อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมา

 • Note Book (ถ้าไม่มีสามารถยืมของสถาบันได้)

สถานทีเรียน Raise Genius School สาขา ประชาอุทิศ แผนที่ Click -> สาขาประชาอุทิศ

*ถ้าต้องการซื้อบอร์ดหรืออุปกรณ์เป็นของตนเองเพื่อฝึกซ้อมที่บ้าน สามารถแจ้งกับทาง ครูหนุ่มได้โดยตรงนะครับ

raise maker course web 2

ผู้เรียนทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณ ระหว่างสมองกล Arduino และ Motor โครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ

raise maker course arduino raspberry pi 3

ผู้เรียน ลงมือเขียนโปรแกรม และ ทดลองโครงงาน โดยมีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

Youtube : แนะนำเส้นทางการเรียน Programming ที่ Raise Genius School ถ่ายจากกิจกรรม Raise Lego Robot ครั้งที่ 3 @TKPark Central World ในวันที่ 21/5/2017 ที่ผ่านมาครับ

Youtube : น้องพี กับน้องมิกกี้ กำลัง Present ผลงานการเขียนโปรแกรมเกมส์ จากการเรียนที่ Raise Genius School มานะครับ ถือเป็นการเรียน Level Advance Programming เรียนกันมาไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีครับ การ Present ผลงานถือเป็นการประเมินพัฒนาการของน้องส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเชิงประจักษ์ ชัดเจน และเป็นการกระจายความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ คนอื่นๆ อีกด้วยครับ

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ Contact Us

 

สำหรับ Smart Phone ถ้าต้องการชมหน้า Page นี้ในรูปแบบ Full Version Click -> Raise Maker Course

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ครูหนุ่ม

Profile ของ RaiseGeniusSchool click -> หุ่นยนต์ เลโก้

เรสจีเนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Raise Genius School ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)

 

สนับสนุนการเรียนรู้ โฆษณา PPC แบบประหยัด โดย Search Monopoly SearchMonopoly

Summary
Service Type
Raise Maker Course by Arduino & Raspberry Pi
Provider Name
Raise Genius School
Area
Bangkok, Sathorn ,Prachaudij. Petchaseam, Tiwanon, Samakkee
Description
Raise Maker Course by Arduino & Raspberry Pi. Teach Automation fundamental include programming, electronic board, micro controller , mini computer and hardware. Aim to teach and boost up learner to next level of maker skill and self confident.
URL