fbpx

เรียนสร้างเกมส์ด้วย UNITY3D

ออกแบบเกมส์ และ เขียนโปรแกรมควบคุมกลไกในเกมส์ ด้วย Unity 3d และ C#

Course นี้ สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจ ในการสร้างเกมส์ 3D และ สนใจในการพัฒนาตนเองในด้านการเขียน Code เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทักษะด้านเทคโนโลยี และ สร้างผลงานใส่ในแฟ้มผลงานของตน เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับชั้น ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

Unity3D game maker courser สำหรับน้องๆ ระดับ ม.ปลาย ที่สนใจสร้างเกมส์ และ เรียนเขียนโปรแกรมขั้นสูงใน
คอร์ส Unity3D Game Maker นี้น้องๆ จะได้เรียนรู้ การออกแบบเกมส์ การสร้าง Model3d อย่างง่าย การเขียนโปรแกรมควบคุมตัวละคร (Script) สร้างกลไกในเกมส์ ด้วย Unity3D Game Engine ที่เป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมการสร้างเกมส์ จึงทำให้น้องๆ คุ้นเคยกับเครื่องมือ และ เทคนิกที่เกี่ยวข้อง จนสามารถสร้างผลงาน และ ความมั่นใจในเส้นทางการเรียนต่อ และ เส้นทางอาชีพของตนได้

คอร์สเรียนนี้เหมาะกับ

– น้องๆ ม.ปลาย ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม หรือ อาจจะมีพื้นฐานการสร้างเกมส์มาบ้าง – น้องๆ ที่สนใจ เรียนรู้การสร้างเกมส์ 3d อย่างสนุกสนาน

จุดเด่นของ Course Unity3d Game Maker นี้

– เรียนแบบ Project Base Learning ตามแนวของ Raise Genius School
– สอนสด รับจำนวนจำกัดต่อคลาส นะครับ (น้องไม่เกิด 4 คนต่อคุณครู 1 ท่าน) จึงทำให้ดูแลน้องได้ทั่วถึง (เน้นผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้)
– เรียนที่ไหนก็ได้ เพียงแค่มี Computer (windows(แนะนำ) Spect ปานกลาง และ High Speed Internet
– เน้นลงมือ ฝึกฝน เขียนโปรแกรมจริง เห็นภาพจริง
– เรียนรู้การออกแบบเกมส์ ทั้งฉาก Prop และ เนื้อเรื่อง
– สอนด้วยพี่ๆ วิศวกร ที่มากประสบการณ์ ในการสอนมาอย่างยาวนานนะครับ
– มีการแนะแนว การเตรียมแฟ้มผลงาน สำหรับการเตรียมสอบเข้าคณะ ที่คาดหวัง
– เน้นปรับการสอนตามลักษณะ และ พัฒนาการของน้องในแต่ละคนนะครับ ตามแนวทฤษฎี Constructionism
– สอนด้วยครูที่รัก และ เข้าใจน้องๆ นะครับ

วันและรอบที่เปิดสอน

– วันอาทิตย์มีเปิดวันละ 2 รอบ ได้แก่ 9:00-12:00 น. และ 13:00 -15:00 น.
– 1 Course มีเรียน 13 ครั้งครั้งละ 3 ชม.
– ไม่มีค่าแรกเข้า นะครับ
– 1 Course สามารถขาด ลาได้ 2 ครั้งแบบมีชดเชย นะครับ (ไม่แนะนำให้น้องขาดลานะครับ เนื่องจากเรียน เชิง เนื้อหา ถ้าลาบ่อย และ/หรือ ต่อเนื่องจะทำให้น้องตามไม่ทันเนื้อหาและ กลุ่มเพื่อนนะครับ)
* แนะนำให้น้องทดลองเรียนก่อนนะครับ
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : Unity3dGameMakerCourse

ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี