fbpx

ReSkill, UpSkill Course สำหรับผู้ใหญ่

IOT, Programming และ Robot & Automation Course สำหรับผู้ใหญ่ (สำหรับ Non-Engineer, Non-Programmer)

ศาสตร์ด้าน Robot & Digital ถือเป็นศาสตร์ที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงที่สุดมากกว่าศาสตร์อื่นๆ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา แทรกซึมและเข้าไปเปลี่ยนแปลง (Disrupt) ในทุกๆ วงการ อย่างชัดเจน การพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุค Digital Era จึงยากจะหลีกเลี่ยง

เรียนรู้พื้นฐาน และ แนวคิด ด้าน วิศวกรรม และ Programming อย่างง่าย เพราะเรารู้ว่า สำหรับสายอาชีพอื่น ทุกสิ่งทุกอย่างด้านนี้ ดูเป็นสิ่งที่ยาก และ ไม่เข้าใจเอาซะเลย

เป้าหมาย

 • ReSkill ผู้ที่อยู่นอกสายวิศวกรรม และ Programming ให้เข้าใจภาพรวมและ Ecosystem
 • UpSkill ผู้ที่มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมและ Programming มาเล็กน้อย
 • ปูพื้นฐานความเข้าใจ ด้านหุ่นยนต์, IOT และ การเขียนโปรแกรม
 • สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
 • แนะแนวการประยุกต์ใช้ในอาชีพและ กิจการใหม่ๆ

ทำไมถึงออกแบบคอร์ส for Non-Engineer, Non-Programmer

 • นักศึกษาจบใหม่ ทีต้องการเพิ่ม Skill ด้าน Robot, IOT, Programming
 • เนื่องจาก Skill ด้าน Robot, IOT, Programming มีความสำคัญกับคนทุกสายอาชีพ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้อย่างมาก
 • อาชีพในอนาคตต้องการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital ในทุกภาคส่วน ถ้าพนักงานท่านไหนมี Robot, IOT, Programming Skill จะถือเป็น Asset ที่มีค่าสูงมากขององค์กร
 • ผู้บริหารกิจการ ที่ต้องการเปิด MindSet ด้านนวัตกรรม
 • เจ้าของกิจการ SMEs ที่กำลังมองหาช่องทางการนำ Robot, IOT มาใช้ในกิจการ
 • ผู้ที่ต้องการสร้าง นวัตกรรมที่ต้องการผสาน Skill ด้าน Digital การเรียนรู้ Digital Skill ใหม่ๆ ย่อมช่วยให้เกินนวัตกรรมในสายงานของตนเองได้เป็นอย่างดี

สื่อการสอน

 • IOT และการ เขียน Program ใช้ M5Stack, Lego Technic
 • Robot ใช้ Dobot Robot Arm

ลักษณะการอบรม

– อบรมเป็นกลุ่มย่อย ไม่เกิน 5 คน ต่อคอร์ส
– บรรยาย และ Hand-on
– วัน อังคาร ถึง ศุกร์ รวม 4 วัน
– 9:00 ถึง 16:00 น. (พักเที่ยง 12:00 – 13:00)

เนื้อหา

 • ความสำคัญ และ โลกของหุ่นยนต์, IOT, การเขียนโปรแกรม และ ปัญญาประดิษฐ์ (ทฤษฎี)
 • พื้นฐานวิศวกรรมหุ่นยนต์ (ทฤษฎี)
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย (Graphic Programming) (ทฤษฎี)
 • ลงมือปฏิบัติ โครงสร้างทางกลอย่างง่าย (Lego Technic Part & M5stack) (ทฤษฎี, ปฏิบัติ)
 • ลงมือปฏิบัติ การเขียนโปรแกรม Micro-Controller M5stack & IOT (ทฤษฎี, ปฏิบัติ)
 • ลงมือปฏิบัต การใช้ Robot ARM Dobot และการเขียนโปรแกรมควบคุม (ทฤษฎี, ปฏิบัติ)

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 • Notebook (window 8,10) ที่มี Port USB 2.0

ค่าลงทะเบียน

 • 4000 บาท (รวมอาหารกลางวัน และ เบรคบ่าย)

เหมาะกันใคร

 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้โลกของ Digital ,Robot, IOT, Programming
 • ผู้ที่มี IDEA อยากต่อยอดงานด้วยเทคโนโลยี Digital
 • ผู้ที่อยาก UpSkill, ReSkill ตนเอง
 • ผู้ที่อยากเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ แต่ไม่อยากเจอความยากที่มากเกินไปนัก

วิทยากร

อาจารย์ หนุ่ม ที่เป็นกันเองกับนักเรียน มีประสบการณ์สอนผู้ใหญ่ และ เด็ก ด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ มานาน กว่า 20 ปี มีความสุขที่ได้สอน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับ

คุณวุฒิ

– Master Degree of Robotic & Automation สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
– ปริญญาตรี ด้านหุ่นยนต์และเมคคาทรอนิคส์ จาก มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์
– Master Degree of Business Administrator (MBA) การตลาด
– ปริญญาตรี Computer จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รางวัลที่เคยได้รับ

 • ทุนส่งเสริมด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ทุนสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงงาน Digital จาก SIPA
 • ฯลฯ

สถานที่อบรม

ชั้น 2 อาคาร KCC ถ.สีลมซอย 9 บางรัก กรุงเทพฯ

ติดต่อ สอบถาม และ สมัครอบรม

ศูนย์อบรม สีลม ซอย 9 (ใกล้ BTS ช่องนนทรี) Click -> ReSkill_UpSkill

ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ เป็นศาสตร์ที่หาเรียนยาก และ สำหรับ Non-Engineer,Non-Programming แล้ว ถือเป็นคอร์สแรกในประเทศไทย ที่กล้าเปิดในลักษณะนี้นะครับ อยากให้มาเรียนกันเยอะๆ นะครับ


อบรม Reskill Newskill Course Arduino สำหรับผู้ใหญ่

เปิดคอร์ส อบรม Reskill Course ด้าน Arduino Microcontroller สำหรับผู้ใหญ่ ให้กับชาวญีปุ่น ที่สนใจทำ Smart Farm ในเมืองไทยนะครับ ปูพื้นฐานตั้งแต่ต้น พร้อมลงมือปฏิบัติ