fbpx

Raise Genius FAQ. ( คำถาม ที่ถามบ่อย)

คำถาม ที่ถามบ่อย

คำถาม ต่างๆ ที่ ผู้ปกครองหรือ คุณครู มักถาม Raise Genius School มานะครับ List คำตอบให้แล้วนะครับ อยู่ด้านล่าง จะทยอยลงเพิ่มให้นะครับ 🙂

RaiseGeniusFAQ คำถาม ที่ถามบ่อย

ด้านการเรียนการสอน

1. เด็กเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์แล้วได้ประโยชน์อะไรนะ

ตอบ. ได้ฝึกสมาธิ, ฝึกจินตนาการ, ฝึกความคิดสร้างสรรค์, ฝึกการแก้ปัญหา, ฝึกกระบวนการคิด, เรียนรู้พื้นฐานหุ่นยนต์, เรียนรู้การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์, ฝึก Present ผลงาน, สร้างแรงบันดาลใจ

2. ใช้ชุดหุ่นยนต์แบบไหนสอนน้อง (สำหรับน้องๆ ที่มีเรียนที่สาขานะครับ)

ตอบ.
สำหรับน้องที่เรียน Online สอนสด ทางโรงเรียนจะมีจัดส่งอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทางกล และ Electronics นะครับ ตัวชุดหุ่นยนต์จะมีความหลากหลาย เนื่องจากจะเป็นการนำจุดเด่นของ ชิ้นส่วนหุ่นยนต์ในแต่ละแบบมาประสานเพื่อช่วยทำให้การเรียน Online มีประสิทธิภาพนะครับ
ในหลักสูตรเลโก้ รอบเสาร์อาทิตย์และรอบปิดเทอมที่เรียนที่สาขาจะใช้ชุดหุ่นยนต์ของ LEGO ในชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorm Nxt,Ev3 ซึ่งมีความอัจฉริยะ ในตัวเช่น มีมอเตอร์ servo ที่มาความกำหนดความเร็ว ตำแหน่ง ทิศทางผ่านการเขียนโปรแกรมได้, มีสมองกลที่สามารถฝั่ง Program ที่เราเขียนไว้ภายในได้ มี Sensor หลายๆตัวยเช่น Light, Color, Sound, Ultrasonic และ อืนๆ ที่ช่วยดึงข้อมูลจากสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวยหุ่นยนต์ เพื่อการคิดคำนวณและช่วยตัดสินใจ โดยตัวโครงสร้างของหุ่นยนต์ Lego Mindstorm นี้ น้องๆ สามารถประดิษฐ์ขึ้นได้ทั้งตามจินตนาการ และ/หรือ ตามแบบ อย่างอิสระมากๆ แต่ทาง Raise Genius School ไม่ได้ให้หุ่นยนต์น้องกลับบ้านไปนะครับ ใช้ภายใน Raise Genius School เท่านั้น แต่สามารถซื้อได้นะครับ ติดต่อที่สาขาได้เลย

3. หลักการเรียนเป็นอย่างไร

ตอบ. Raise Genius School สอนเสริมทักษะเด็กผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ เราใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อในการสร้างพัฒนาการให้น้องๆ โดยใช้วิธีกระตุ้น จินตนาการ, ความคิดสร้างสรรค์, กระบวนการคิด, การฝึก Present ผลงาน, แรงบันดานใจ และอื่นๆ ซึ่ง ใน Level พื้นฐาน น้องจะทำตามแบบ และ เรียนรู้พื้นฐานด้านหุ่นยนต์ ส่วนใน Level ที่สูงขึ้น น้องๆและผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดโจทย์, คิดว่าอยากจะทำหุ่นยนต์อะไร เพื่อช่วยในเรื่องแรงบันดานใจของเด็กๆ ใน Level Advance น้องๆ จะต้องทำการค้นคว้าในชั้นและนอกชั้นเรียน เพื่อกำหนดโจทย์และ วิธีแก้ปัญหา

4. การประเมินผลทำอย่างไร

ตอบ. เด็กๆ ของ Raise Genius School จะมีศักยภาพในการนำเสนอสิ่งที่ตนประดิษฐ์ แนวคิดของหุ่นยนต์ วิธีแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ปกครอง เพื่อน และ ผู้สนใจฟัง ทาง Raise Genius School จึงจัดเวที ให้น้องๆ ได้แสดงศักยภาพ ทั้งภายในสาขา และ ภายนอกสาขาอย่างต่อเนื่อง เช่น Raise Lego Robot Workshop และ การจัดงานแสดงผลงานของเด็กๆ (นิทรรศการ, การ Present ผลงาน)

5. Raise Genius School แตกต่างจากโรงเรียนอื่นอย่างไร

ตอบ. Raise Genius School เปิดมาแล้ว 12 ปีครับ ด้วยหลักสูตร สอนเสริมทักษะเด็ก ที่ผมครูหนุ่ม และครูบุ๊ง ช่วยกันออกแบบ จากประสบการณ์การสอนเด็กมานาน จึงเหมาะสมกับเด็กๆ อย่างแท้จริง เรสฯ ไม่ได้เน้น Lecture นะครับ และ ไม่เน้นแยกนั่งทำโครงงานแบบอยู่กับ computer เดียวๆ แต่ เรสฯเน้นฝึกเด็กด้าน Social Skill จึงออกแบบให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กันในขณะประดิษฐ์หุ่นยนต์และ ขณะเล่นหุ่นยนต์ของตน ที่สำคัญเน้นความสนุก ความสุข และการ Present ผลงานนะครับ อื่นๆ อ่านได้ที่ บทความ RaiseGeniusSchoolต่างกับที่อื่นอย่างไร
และ การเรียนการสอนที่ Raise Genius School เป็นการให้ความรู้เด็กๆ ในแต่ละช่วงวัย ที่เป็นศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ ไม่ได้เน้นแค่ให้เด็กทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับ เพราะเราต้องการสร้างนักวิศวกรรมหุ่นยนต์ตัวจริง ที่สามารถเข้าเรียนในระดับชั้นปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และ ที่เกี่ยวข้อง นะครับ จึงทำให้ Raise Genius School มีหลักสูตรตั้งแต่ประถมถึง ม.ปลาย และ มีคณะครูด้านหุ่นยนต์โดยตรง จำนวนมากนะครับ

ด้านกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ที่จัดในโรงเรียนประถม มัธยมต่างๆ

1. ค่าใช้จ่ายสูงไหม

ตอบ. Raise Genius School สามารถจัดกิจกรรม ค่ายหุ่นยนต์ ได้หลากหลายรูปแบบ ตามโจทย์, วัตถุประสงค์ และตามงบประมาณของทางโรงเรียนครับ 🙂

2. เหมาะกับเด็กชั้นเรียนไหน อย่างไร

ตอบ. เหมาะกับเด็กชั้น ป.2 – ม. 4 ครับ ถ้ามีเด็กสนใจตั้งแต่เด็กเล็กระดับประถมและมัธยม เราสามารถแบ่งเป็นรอบๆได้ครับ โดยแต่ละรอบสามารถคละชั้นเรียนได้เช่น รอบเด็กประถม ในแต่ละกลุ่มสามารถคละอายุได้ตั้งแต่ ป.2 – ป.6 ระดับรอบมัธยมคละอายุได้ตั้งแต่ ม.1 ถึง ม. 4 เลยครับ

คำถามอื่นๆ Click ติดต่อสอบถาม

ครูหนุ่ม