fbpx

Course Online เรียนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในโลก Minecraft Education

course เรียนเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ใน Microsoft Minecraft Education

เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ในโลก Microsoft Minecraft Education สำหรับประถม มัธยมต้น  เปิดแล้วครับ

เรียน Coding แบบ Mission Base Learning ไปกับ Minecraft Education
( เป็นการเรียนเขียนโปรแกรม ทั้งแบบ Block Code, Python ขึ้นอยู่กับ Skill ผู้เรียน)

อนาคตของเด็กๆ จะเป็นผู้ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ด้วย App, Robot, AI, AR , VR ฯลฯ ซึ่งต้องใช้ศาสตร์ด้าน algorithm & Coding ในทุกๆ ส่วน ดังนั้น การสร้างเสริมความคุ้นเคยในการ เขียนโปรแกรม รวมถึง หลักคิดการทำงานของโปรแกรม ตั้งแต่เด็ก จะช่วยให้เด็กๆ เติบโตเป็นผู้พัฒนาด้าน Digital และ หุ่นยนต์ ได้เป็นอย่างดี

Minecraft Education Program for teach basic programming for kids
ในคอร์ส Minecraft Education Programming นี้น้องๆ จะได้เรียนรู้ การวางกลยุทธ์ ในการแก้โจทย์ภาระกิจ (Mission Base Learning), การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อให้หุ่นยนต์ช่วยในการเก็บทรัพยากรณ์ และ การทำภาระกิจ การทดลอง Code และ การแก้ไข Code (Debugging) ฯลฯ
เป็นการ เรียนเขียนโปรแกรม online โดย สอนสดผ่าน Discord (คล้ายๆ Program Zoom) นะครับ

คอร์สเรียนนี้เหมาะกับ
– น้องๆ วัย 8 – 13 ปี ที่พึ่งเรียนเขียนโปรแกรม หรือ อาจจะเคยเขียนโปรแกรมมาบ้าง
– น้องๆ ที่สนใจ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่างสนุกสนาน

จุดเด่นของ Course coding  on Minecraft Education online นี้
– เรียนแบบ Mission Base Learning ตามแนวของ Raise Genius School น้อง
– สอนสด รับจำนวนจำกัดต่อคลาส นะครับ (น้องไม่เกิด 4 คนต่อคุณครู 2 ท่าน) จึงทำให้ดูแลน้องได้ทั่วถึง (เน้นผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้)
– เรียนที่ไหนก็ได้ เพียงแค่มี Computer (windows) Spect ปานกลาง และ High Speed Internet
– เน้นลงมือ ฝึกฝน เขียนโปรแกรมจริง เห็นภาพจริง
– เรียนสนุก ง่าย เริ่มได้เลย
– สอนด้วยพี่ๆ วิศวกร ที่มากประสบการณ์ ในการสอนนะครับ
– พร้อมระบบช่วยเหลือ หากน้องทำไม่ได้ หรือ ไม่เข้าใจ
– มีการให้น้อง Present สรุป การเรียนรู้หลังคาบเรียนเพื่อประมวลทักษะ เสริมจุดขาด และ Perceive ความรู้สึก ความนึกคิดของน้องเป็นรายบุคคลนะครับ
– มีการให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ กับน้องๆ ด้วยทีมครู ด้านวิศวกรรม นะคับ
– หากน้องเรียนแล้ว ตามไม่ทัน ไม่เช้าใจ สามารถนัดคุณครู เพื่อเรียนทบทวนได้นะครับ
– สามารถย้ายคาบเรียนได้นะครับ หากน้องไม่สามารถเรียนได้ในคาบนั้นๆ
– มีโจทย์ Challenge ท้าทายน้อง เพื่อดึงศักยภาพของน้อง ให้ออกมาอย่างเต็มความสามารถนะครับ
– มีกิจกรรม ส่งเสริม ปฏิสัมพันธ์ ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ตลอดการเรียนนะครับ
– มีคอร์สใน Level ที่สูงขึ้น เพื่อรองรับน้องที่เรียนและ คล่องแคล้วแล้วใน Course นี้นะครับ ซึ่งได้แก่ Course Electronic & Coding , Game Maker และ Advance Web Service and Database
– ช่วยน้องๆ ในการแก้ปํญหา ทางเทคนิค เพื่อให้การเรียนไม่สะดุด
– จะมีการรายงาน พัฒนาการ และ ผลการเรียนของน้องๆ ให้ผู้ปกครองรับทราบ อย่างต่อเนื่องนะครับ
– เน้นปรับการสอนตามลักษณะ และ พัฒนาการของน้องในแต่ละคนนะครับ ตามแนวทฤษฎี Constructionism
– มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม ประกวด แข่งขัน แบบ Online ร่วมกับ Partner ระดับประเทศ
– สอนด้วยครูที่รัก และ เข้าใจเด็กๆ นะครับ

วันและรอบที่เปิดสอน
– วันเสาร์ และ อาทิตย์มีเปิดวันละ 4 รอบ
– 1 Course มีเรียน 12 ครั้งครั้งละ 2 ชม.
– ไม่มีค่าแรกเข้า นะครับ
– 1 Course สามารถขาด ลาได้ 2 ครั้งแบบมีชดเชย นะครับ (ไม่แนะนำให้น้องขาดลานะครับ เนื่องจากเรียน เชิง เนื้อหา ถ้าลาบ่อย และ/หรือ ต่อเนื่องจะทำให้น้องตามไม่ทันเนื้อหาและ กลุ่มเพื่อนนะครับ)

Coding เป็นภาษา แห่งอนาคต ที่ใช้สร้าง Digital Technology และ AI และ สร้างระบบอัตโนัติเพื่อควบคุมเครื่องจักร และ หุ่นยนต์ หากเด็กๆ และ เยาวชน สามารถเขียน code ได้ดีมากเท่าไร ก็จะทำให้เขาเหล่านั้น สามารถใช้ประโยชน์จาก Technology Digital ได้มากขึ้นเท่านั้น

ในปัจจุบัน และ อนาคต อุปกรณ์ และ Software Digital อยู่รายรอบตัวเรา นับล้านๆ ชิ้น ล้านๆ App โดยเบื้องหลังของ Technology Digital เหล่านี้ ก็คือ การ Coding นั้นเอง

ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : RaiseMinecraftEducationCourse

เรียน Online เขียนโปรแกรม minecraft education

เรียน coding หุ่นยนต์ (Agent) ในโลก Minecraft ด้วย Program Microsoft Make Code  นะครับ
ลักษณะเป็น Block Program น้องจึงเรียนรู้ได้ง่าย เหมาะกับการปูพื้นฐานด้าน Algorithm นะครับ
โปรแกรม Microsoft Make Code สำหรับเรียนเขียนโปรแกรม

 

Microsoft Make Code ครบคัน ฃ่วยเด็กๆ ในการเรียนรู้และฝึก ตรรกะ, ตัวแปร, การตัดสินใจ, การเคลื่อนย้าย ฯลฯ

 ตย.ผลงานของน้องๆ ที่เรียนนะคับ

microsoftminecraft education mission house tree

ภาพประทับใจ ในภาระกิจ สร้างบ้านต้นไม้ และ ชมพลุบนบ้านต้นไม้นะครับ ช่วยกันทำเป็นทีม และฝึกเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ช่วยในการสร้างบ้านนะคับ ท้าทาย แต่น้องก็ลุยนะคับ
Minecraft education เรียนเขียนโปรแกรม ผ่าน Make codeสอนให้น้องๆ ตีโจทย์ วางกลยุทธ์ วางแผน แบ่งงาน เขียนโปรแกรม และ ทดลอง ทำตามแผนร่วมกับเพื่อนๆ นะคับ สนุกพร้อมได้ทักษะรอบด้านนะครับ

Minecraft Education เรียนเขียนโปรแกรม อย่างสนุก ทำงานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจ พิชิต Mission ที่ท้าทายนะครับ
minecraft_education_mission_base_base_studentภาระกิจ ธารน้ำ ของน้องเบส จะท้าทายไม่น้อยนะครับ แต่ครูก็ดีใจที่น้อง ลุย และ สนุกนะครับ ที่สำคัญน้องเห็นถึงความประโยชน์และความจำเป็นของการเขียนโปรแกรม เพื่อช่วยในการทำภาระกิจ นะครับ ทำให้น้องตั้งใจเรียนเขียนโปรแกรมด้วยตัวน้องเองเลยนะครับ

คำถามที่ถามบ่อย?

1. Minecraft Education เป็นเกมส์ หรือ สื่อการสอน

Minecraft Education เป็นสื่อการสอนด้านการเขียนโปรแกรม ชั้นนำ ที่ทาง บริษัท Microsoft Corp ได้ซื้อและนำมาพัฒนาต่อยอด โดยเน้นให้เด็กๆ เรียนรู้การเขียน Code อย่างสร้างสรรค์ สนุก และ เติมเต็มจินตนาการ ซึ่งทางครูหนุ่ม และ ทีมครู เห็นพ้องว่า การสอนเขียนโปรแกรมให้เด็กด้วย Minecraft Education นั้น นอกจากจะช่วยปูพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมให้เด็กๆ แล้ว ยังทำให้เด็กๆ รักการเรียนรู้ด้าน Coding และ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ได้เป็นอย่างดี และ ที่สำคัญ ตัว Minecraft Education ยังสอดรับกับวิธีสอนแนว Mission Base Learning ที่ทาง Raise Genius School ยึดถือและ นำมาใช้สอนเพื่อกระตุ้นเด็ก มาตลอด 10 ปี อีกด้วย

2. เรียนแบบ Mission Base Learning ดีอย่างไร

การเรียนแบบที่เราคุ้นเคย คือ การเรียน Lecture Base +  ทำแบบฝึกหัด ซึ่งจะเติมเต็มให้เด็กๆ รู้และเข้าใจ ในศาสตร์หรือเครื่องมือ ต่างๆ แต่ยังขาดด้านการประยุกต์ใช้ตามสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจจะกล่าวได้อีกแบบคือ การเรียนในรูปแบบ Lecture Base คือการสะสมองค์ความรู้ เพื่อให้เด็กๆ ไปหาโอกาสเพื่อประยุกต์ใช้เองในอนาคต (ซึ่งอาจจะลืมก่อน หรือ ไม่รู้ว่าจะต้องประยุกต์อย่างไร) ส่วน Mission Base จะเน้นการคิดถึงเป้าหมาย ในการแก้โจทย์แก้ปัญหา มาก่อน จากนั้นจึงค่อยแตกเป็นกลยุทธ์(แนวทางแก้ปัญหา,แผนการ) จากนั้นจึงค่อยมาดูกว่าเรายังขาดความรู้ หรือ ทักษะตรงจุดไหนในการดำเนินการตามแผน จึงค่อยเริ่มเรียนรู้ในเนื้อหาที่ยังขาดไป ทำให้เด็กตั้งใจเรียนเพราะรู้ว่าจะได้ใช้ความรู้นั้น ในอีกไม่กี่นาที นั้นเอง
ส่วนการเรียนแบบ Mission Base Learning จะเป็นการสร้างสถานการณ์ เพื่อให้เด็ก ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ที่คุณครูกำลังจะสอนไปแก้ปัญหาโจทย์แบบประยุกต์ใช้ ทำให้เด็กๆ เห็นได้ก่อนเรียนการโปรแกรมว่า จะได้ใช้ความรู้แน่ๆ จึงตั้งใจเรียน และ ขณะเรียนก็จะเชื่อมโยงไปยัง การลงมือทำ ทั้งในรูป เวลา ปริมาณ จังหวะใช้ ข้อจำกัด ทำให้การเรียนและการใช้ความรู้ มีความจำเป็นในใจผู้เรียนตั้งแต่ต้น ทำให้เด็กๆ ตั้งใจเรียน โดยไม่ต้องบังคับ และ ยังจำได้แม่น เพราะผู้เรียนจะรู้โดยทันทีว่า เรียนครั้งต่อๆ ไปก็ย่อมต้องได้ใช้ความรู้หรือเครื่องมือนี้แน่ๆ (Constructionism)
ดังนั้น Mission Base Learning จะให้ความสำคัญต่อการใช้ Coding ไปแก้ปัญหา มากว่า การเรียนให้มากๆ และ อาจจะลืมภายในข้ามวันนั้นเอง

3. อุปกรณ์การเรียนที่ต้องใช้คือ?

Computer หรือ Notebook (windows OS) spect ปานกลาง เช่น CPU I3 หรือ I5 หรือเทียบเท่า, กล้อง Web และ Internet ความเร็วสูง

4. เปรียบเทียบระหว่างการเรียน Minecraft Education Coding กับ การเรียนเขียน Coding ประเภทอื่น สำหรับเด็ก

การเรียนเขียน Coding เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ใน Minecraft จะช่วยให้น้องๆ เห็นการทำงานของ Code ที่ตนเขียนได้ชัดเจน เนื่องจาก หุ่นยนต์ (Agent) จะขยับเพื่อทำภาระกิจต่างๆ จากการสั่งการด้วย code ที่น้องๆเขียน จึงทำให้เข้าใจ Code ของตนได้ดีกว่า การเขียน Code ทั่วๆ ไป แถมยังสนุกกว่าอีกด้วย

5. น้องไม่มีพื้นฐาน Coding มาก่อนจะเรียนได้ไหม

เรียนได้แน่นอน เนื่องจาก Raise Genius สอนตั้งแต่พื้นฐาน และ รับน้องต่อรอบจำกัด จำนวน จึงสามารถดูแล การสอนได้อย่างใกล้ชิด และ มีการประเมินการสอนท้ายคาบ และ ส่งผลการประเมินให้ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

6. การเรียน Coding Online น้องจะเบื่อไหม กลัวน้องไม่มีสมาธิ หรือ ความสนใจเพียงพอ

เนื่องจากการเรียน Coding Online ของ Raise Genius ถูกออกแบบระบบการสอน เพื่อให้น้อง มีปฏิสัมพันธ์กับครู และ เพื่อนๆ ตลอดเวลา(ทำงานเป็นทีม) และ ได้ลงมือเขียน Code และ ทดลอง Run Code ของตน กับหุ่นยนต์ อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เด็กๆ สนุก ตืนเต้น และ ได้รับความท้าทายอีกด้วย จึงแตกต่างจากการเรียน Online ทั่วไป ที่เด็กๆ จะเน้นฟังอย่างเดียว และ ขาดการปฏิสัมพันธ์

7. หากน้องเรียนไม่เข้าใจ หรือ ทำไม่ได้ คุณครูจะมีวิธีช่วยเหลือน้องอย่างไร

Course Minecraft Education Coding online นี้ จะมีระบบ แยกห้องเรียนชั่วคราว เพื่อช่วยน้องแก้ปัญหาต่างๆ หรือ สอนในลักษณะ Private เพื่อช่วยแก้ปัญหา และ สาธิตการเขียน Code ที่ถูกต้อง เป็นรายบุคคล จึงมั่นใจได้ว่า หากน้องเจอปัญหา คุณครูสามารถให้การช่วยเหลือน้องๆ ได้อย่าง ทันท่วงที

8. เรียน Coding Online กับระบบของ RaiseGenius ดีกว่าเดินทางมาเรียนที่สถาบันฯ อย่างไร

– นักเรียนจะมีคุณครู ช่วยให้คำแนะนำพร้อมกันหลายท่านมากกว่า (เด็กๆ รอบละ ไม่เกิน 4 คนต่อครู 2 ท่าน)
– นักเรียนสามารถดูการสาธิตการเขียนโปรแกรมของคุณครูและ ของเพื่อนๆได้ชัดเจนกว่า
– นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จาก เครื่องมือ Digital ในการอำนวยความสะดวกได้หลากหลาย เช่น discord, Google drive ฯลฯ
– นักเรียนไม่ต้องเดินทางไป-กลับ และ ลดความกังวลจากการต้องออกจากบ้าน โดยเฉพาะในช่วงที่ไวรัส COVID19 ระบาดหนักมากกกก ในช่วงนี้
– นักเรียนสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ของเพียงแค่มี Computer กับ Internet
– นักเรียนสามารถศึกษา ภาระกิจ (Minecraft Wolrd)  ที่ปรับเปลียนได้ทุกสัปดาห์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจ ความท้าทายในตัวน้องๆ ได้อย่างเต็มที่

9. เรียน Coding ในวัยเด็ก มีประโยชน์อย่างไร

เป็นที่ทราบกันดีว่า การเรียน Coding ถึงเป็นภาษาแห่งอนาคต เนื่องจากอุปกรณ์ Electronic & Application & AI ฯลฯ นับล้านล้านชิ้น ต่างถูกสร้างและ ขับเคลื่อน ด้วยการเขียน Code ทั้งสิ้น การเริ่มเรียน โค้ดดิ้ง ตั้งแต่เด็ก ย่อมจะสร้างความคุ้นเคย และ การคิดอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าอนาคตจะมี ภาษาการเขียนโปรแกรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างไร น้องก็จะเรียนรู้ ภาษาใหม่ๆ เหล่านั้นได้สะดวก มากขึ้น และ ไปได้เร็วกว่า เพื่อนๆที่ไม่เคยเรียนนั้นเอง ประกอบกับ อาชีพด้าน Coding เป็นที่ต้องการของตลาด และ ค่าตอบแทนก็ไม่น้อยเลยนะครับ
 

10. Raise Genius คือใคร

ผู้ปกครอง และ น้องๆ สามารถอ่านประวัติ ของ Raise Genius ได้จาก Link ความเป็นมาของRaiseGenius นะครับ และติดตาม กิจกรรมต่างๆ ได้ที่ link ผลงานและกิจกรรมRaiseGenius

11. การให้กำลังใจ และ การสนับสนุนน้องๆ

เนื่องจากการเรียน Coding สำหรับเด็ก ยังเป็นเรื่องใหม่ สำหรับเด็กๆ จึงทำให้การเรียนน้องจะต้องมีการปรับตัว ทั้งให้เข้ากับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ คำศัพท์แปลกใหม่ กระบวนการเรียนแบบใหม่ รวมถึงเนื้อหาการเขียนโปรแกรม และ การทำโจทย์ ท้าทาย ด้านการเขียนโปรแกรมอีกด้วย จึงทำให้น้องๆ ต้องปรับตัวหลายๆ อย่าง จึงอยากให้ผู้ปกครองและ น้อง ค่อยๆ เรียนรู้ ไปที่ละขั้น ที่ละส่วน และการเขียนโปรแกรมถือเป็นทักษะ ดังนั้น การมั่นฝึก มั่นทดลอง ย่อมจะช่วยสร้างความเข้าใจ และ ความชำนาญให้น้องๆ มากขึ้นด้วยนั้นเอง

12. เรียนสดกับคุณครูแบบ Online ดีกว่า การเรียนรู้ผ่านการอ่านและทำตามคู่มืออย่างไร

เป็นที่ทราบกันดีว่า การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แม้แต่ตัวผู้ใหญ่เอง มักจะค่อนข้างลำบาก สับสน และต้องการสอบถามในหลายๆ แง่มุมกับคุณครูในขณะที่กำลังเรียนรู้ การที่น้องๆ เรียนผ่านการอ่านคู่มือเป็นหลัก ย่อมจะสร้างความติดขัด ในจังหวะที่น้องกำลังสนใจและมีสมาธิ (จังหวะทอง) บ่อยๆ ครั้ง จนอาจจะทำให้ความสนใจของน้องนั้นลดลง และทำให้น้องรู้สึกว่ายาก
โดยเฉพาะการเรียนเขียน Code จะมีทั้งคำศัพท์ใหม่ การเรียนรู้ส่วนประกอบหน้าจอ หลักคิด ขั้นตอนการทำงาน หลักการเขียนโปรแกรม ฯลฯ ที่ใหม่สำหรับเด็กๆ นั้นก็ยิ่งต้องการคำแนะนำแบบมีปฏิสัมพันธ์อย่างสูงนั้นเอง
รวมถึงการสอนเด็ก จะต้องมีศิลปะในการ ทำให้เด็กๆ อยู่กับการเรียนรู้อย่างสนุก แนะนำบุคลิกนักประดิษฐ์ที่เหมาะสม และ ให้กำลังใจน้องๆ เมื่อเจอกับความยาก ความท้าทาย หรือ แม้แต่ความไม่สมดังใจในภาระกิจที่ตนทำได้ขณะเรียน

13. Raise Genius มีกิจกรรมพิเศษ หรือ เวทีให้น้องๆ ได้แสดงออก หรือไม่

ทางสถาบันมีจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ปีละหลายรายการ เช่น การประกวด, การนำเสนอผลงาน, การเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ฯลฯ เพื่อให้น้องๆ ได้ นำเสนอผลงานต่อกรรมการ และ ประชาชนที่สนใจทั่วไป และ ยังสามารถเก็บรูป ผลงาน เพื่อใช้ในการทำ แฟ้มผลงาน ( Portfolio) ของน้องอีกด้วย

14. การเรียนเขียนโปรแกรม Online จะเป็นผลเสียต่อ สายตา และทำให้น้องๆ ติดหน้าจอ หรือไม่

เนื่องจากการเรียนศาสตร์ปัจจุบันและศาสตร์อนาคต รวมถึงการเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ณ. เทคโนโลยีปัจจุบัน นั้นยังจำเป็นที่น้องจะต้องเรียนผ่าน Digital Device อยู่
วิธีบรรเทาและ ลดปัญหาสุขภาพของสายตานั้น ผปค. สามารถให้เด็กๆ ใส่แว่นกันแสงสีฟ้าที่ออกมาจากหน้าจอ หรือ ปรับระยะห่างหน้าจอกับดวงตาของน้องให้ห่างขึ้นนะครับ (การใช้ Notebook จะทำให้เด็กมีระยะห่างหน้าจอ ได้ไกลกว่า การที่เด็กอยู่กับ Mobile หรือ Tablet Device นะครับ)
ส่วนปัญหาการติดหน้าจอ จะฝากผปค. ช่วยจัดตารางกิจกรรมให้น้องๆ ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย อื่นๆ เช่น ปลูกต้นไม้, ช่วยคุณแม่งานบ้าน,ออกกำลังกาย ที่ จะทำให้น้องอยู่ห่างจากหน้าจอต่างๆ อย่างสนุกสนาน ควบคู่ไปด้วยนะครับ

15. การเรียน Coding สำคัญอย่างไรในยุค Covid และ ยุคหลัง Covid ที่น้องจะเติบโตขึ้น

ต้องยอมรับว่าในยุค Coding นี้ ธุรกิจ,อาชีพ ที่เติบโตสวนกระแส สวดทางกับธุรกิจอื่นๆ ก็คือ ธุรกิจที่ใช้ Digital เป็นเครื่องมือหลักนะครับ
หากเด็กๆ ได้รับการเรียนรู้ Coding ที่ถูกวิธี เด็กๆ ก็มีความชอบ ความสนใจด้าน Coding ซึ่งจะทำให้น้องๆ พัฒนาการเรียนรู้ด้าน Digital ทั้งเพื่อการเรียนต่อ และเพื่อการทำงาน อย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไปได้นะครับ
เมื่อน้องๆ เติบโตขึ้น น้องจะมีความสามารถด้าน Digital, มีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต และ มีทางเลือก ในการเรียนและการทำงาน ไม่ว่าจะมี ภัยจาก Virus, ภัยจากเศรษฐกิจ ฯลฯ ต่างๆ จะเข้ามาก็ตามนะครับ

ติดตามชม ผลงานของนักเรียน RaiseGenius ได้ที่ FanpageRaiseGeniusSchool