fbpx

หลักสูตรสะเต็ม ศึกษา ผ่านการเรียน วิชาหุ่นยนต์ สำหรับเด็กประถม มัธยม ทั้งแบบตัดเกรดและคาบชุมนุมหลักสูตรสะเต็ม ศึกษา (STEM Robotic Education)

(ในคาบเรียน หรือ หลังเลิกเรียน)

ผ่านการ เรียนเขียน โปรแกรมหุ่นยนต์ และ ประดิษฐ์หุ่นยนต์

สอนเป็นรายเทอม ในโรงเรียนประถม มัธยม (ในกรุงเทพ และ ปริมณฑล)

สะเต็มศึกษา (stem education stem robotic ) ผ่านการ เรียนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สร้างหุ่นยนต์

raise-teach-in-school-satit-kasetjpegmedium

ด้วยนวัตกรรม 3D – Elearning (Cyber- Class Room)

ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เป็นหลักสูตร ที่ออกแบบมาเพื่อโรงเรียน ประถม และ มัธยม ทั้งหลักสูตรภาษาไทย} หลักสูตร 2 ภาษา หลักสูตร นานาชาติ ในลักษณะเรียนเป็นเทอม ปีละ 2 – 3 เทอม สามารถใช้เป็น กิจกรรมสะเต็ม ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลากิจกรรม” และช่วยส่งเสริม ” Thailand 4.0 “ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถกำหนดเวลาเรียน จำนวนชั่วโมงต่อครั้ง วันเรียน ได้อย่างยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรียนในคาบ, เรียนหลังเลิกเรียน (After School), วิชาพิเศษเสริมอัจฉริยะ วันเสาร์,อาทิตย์

*สำหรับโรงเรียนที่อยู่ไกล กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล สามารถใช้รูปแบบการสอนวิชาชุมนุมหุ่นยนต์ทางไกล ผ่านระบบ ห้องเรียนหุ่นยนต์ online ได้นะครับ ดัง link -> ห้องเรียนหุ่นยนต์online

หรือ ติดต่อ สอบถามได้ที่ -> ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรวิชา STEM Robotic ( หลักสูตรสะเต็ม ศึกษา )

ครอบคลุมพื้นฐาน และ เนื้อหาขั้นประยุกต์ของ วิธีการสร้างหุ่นยนต์ และ การ เรียนเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติ โดยไล่ตั้งแต่ ส่วนแนะนำ ส่วนประกอบ หน้าที่ของส่วนประกอบ การนำไปใช้ หุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เช่น

การคำนวณการเคลื่อนที กลไก หลักการเขียนโปรแกรม ฯลฯ ซึ่งสามารถเป็นวิชาหนึ่งในหมวด การงานพื้นฐานอาชีพ และ เทคโนโลยี หรือ หมวดคอมพิวเตอร์ ได้ และ กิจกรรมสะเต็ม นี้จะช่วย บูรณาการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ คณิตศาสตร์ ( STEM ) ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเรียน  สำหรับการเรียนต่อ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ได้อีกด้วย ทั้งยังช่วย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง ที่เล่งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี ที่จะเข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตของบุตรหลานตน

จากประสบการณ์การทำ หลักสูตรสะเต็ม และสอน วิชา STEM Robotic มาอย่างต่อเนื่อง 7 ปี ทำให้ Raise Genius School มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้าง กิจกรรมสะเต็ม สื่อการสอน สะเต็มศึกษา ที่มีนวัตกรรมและได้สร้างนักเรียนให้ประสบความสำเร็จแล้วหลายราย เช่น

youtube :> น้องมะปรางค์ Present @ งานวันเด็ก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

น้องมะปรางค์ (นักเรียนห้อง Talent ของ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ที่เรียนวิชาหุ่นยนต์ กับ เรสจีเนียสสคูล) ที่สามารถนำประสบการณ์ ผลงาน จากการเรียน วิชาหุ่นยนต์ ไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบเข้า จนได้เรียน เตรียมวิศวกรรม สมดังใจหมาย นำมาซึ่งความยินดีทั้งของ ผ.อ. ,คุณครู และ ผู้ปกครองครับ

 

Raise Genius School ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)


ผลงานการสอนใน หลักสูตรสะเต็ม (STEM Education, STEM Robotic)

Raise Genius สอนวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Robotic Extra Class ให้กับ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว
Raise Genius สอนวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้กับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
Raise Genius สอนวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Robotic Extra Class ให้กับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
Raise Genius สอนวิชาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้กับ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์
Raise Genius จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ให้กับ โรงเรียนสตรีวิทยา พุทธมณฑล

สอนวิชา Stem Robotic คาบชมรม ของ Beacon House Yamsaard Ladprao  (บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดลาดพร้าว) ในลักษณะ Cyber-Class Room

 

beeconhouse_300_300

  สอนวิชา Stem Education ผ่านการ เรียนเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ และการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์

ที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) น้องๆ สนุก และ ได้ความรู้ด้านหุ่นยนต์ อย่างเต็มอิ่ม เลยครับ

สะเต็มศึกษา ผ่านวิชา ประดิษฐ์หุ่นยนต์ รอบวัน เสาร์ กิจกรรมพิเศษ

   สอนวิชา Stem Education ผ่านการ เรียนเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ และการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์

ที่โรงเรียนมัธยม วัดมกุฎิกษัตริย์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 เนื้อหาเข้มข้น นักเรียนได้เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในชั้นสูงต่อไป

Stem Education 1

Stem Education 2

Stem Education 3

 สอนวิชา Stem Education ผ่านการ เรียนเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ และการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์

( แบบ คาบชุมนุม ) ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี

Stem 4

 สอนวิชา Stem Education ผ่านการ เรียนเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ และการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์

 ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทย์ 3) แบบตัดเกรด ต่อเนื่องมาตลอด 6 ปี

Stem 5_2

Stem 5

สอนวิชา Stem Robotic Education ผ่านการ เรียนเขียนโปรแกรม ควบคุมหุ่นยนต์ และการ ประดิษฐ์หุ่นยนต์

 ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทย์ 3) แบบชุมนุม

satreewit3 stem robotic education

แนวทางหลักสูตร  วิชา เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ Click -> หลักสูตรสะเต็ม

ยินดีเข้าพบ ท่านผู้บริหาร , หัวหน้าหมวด , คุณครูประจำชั้น ฯลฯ าของโรงเรียนท่าน เพื่อ Present หลักสูตร ครับ

ติดต่อสอบถามได้ที่ Click -> Contact Us หรือ Scan Line ID ด้านล่าง

QR Code สำหรับติดต่อ Line Officail Account Raiselearning

ติดต่อ  คุณปุ๊ย & ครูหนุ่ม

ครูหนุ่ม

Profile ของ RaiseGeniusSchool click -> หุ่นยนต์ เลโก้

เรสจีเนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)