fbpx

หลักสูตรวิชา Coding ผ่าน Microsoft Minecraft Eduction สำหรับโรงเรียนประถม และ มัธยม ทั่วประเทศ

(ในคาบเรียน หรือ หลังเลิกเรียน)

ผ่านการ เรียนเขียน โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ใน มายคราฟ เอ็ดดูเคชั่น

ห้องเรียน Coding สำหรับ วิชา วิทยาการคำนวณ, Coding ทั่วประเทศ สามารถสอนเป็น แบบ Hybrid (คือ on-site ที่โรงเรียน และ on-line ที่บ้านของนักเรียน)
พร้อมอบรม ครู Coding สำหรับโรงเรียน ประถม มัธยม ทั่วประเทศ

Minecraft Education ถือเป็นนวัตกรรมการสอน ด้าน Coding ที่ช่วยเข้ามาเปลี่ยนการเรียนรู้ด้าน Coding ของเด็กๆ ทั่วโลก ให้เรียนรู้ได้อย่างสนุก เป็นธรรมชาติ และ ทำให้รู้สึกว่าการเรียนเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องไม่ยาก และ พร้อมที่จะต่อยอดในขั้นสูงต่อไป


วิชา coding เป็นวิชาแห่งอนาคต ที่โรงเรียนทั่วโลก และ ในประเทศไทย มุ่งเน้น ตั้งเป้า และ ดำเนินการสอน เพื่อให้สอดรับกับวิถี่โลก และ แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ

การเรียน Coding แบบลงมือทำ ถือเป็นการเรียนรู้ที่ให้เด็กๆ ได้ทดลอง, ได้ค้นคว้า, ได้สำรวจ และ ฝึกตั้งคำถาม เป็นการเรียนรู้ที่สอดรับ กับการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ใน ศตวรรษ ที่ 21 ที่พร้อมจะพัฒนาตนเองเพื่อเขียนโปรแกรมควบคุม อุปกรณ์สมองกล หุ่นยนต์ นับพันล้านชิ้นทั่วโลก!!

เป็นที่พบเห็นได้ทั่วโลกว่า การเรียนด้าน Coding ถูกบรรจุ ให้นักเรียนเรียนทั้งเป็นหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริม ทั้งที่อยู่ในคาบ, After School หรือ เป็นลักษณะของ Coding Camp ซึ่งสามารถตอบสนองความสนใจของเด็ก และ ความต้องการของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี และ ยังเสริมภาพลักษณ์ให้กับโรงเรียนอีกด้วย

ห้องเรียน Coding ผ่าน Microsoft Minecraft Education

coding สำหรับโรงเรียนประถม มัธยม ทั่วประเทศ เรียนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ อย่างสนุกสนาน ผ่านหลักสูตร Microsoft minecraft education

คือ หลักสูตรที่ทาง สถาบัน Raise Genius School จะให้คำปรึกษา, ช่วยออกแบบ, ออกแบบเนื้อหา, อบรมครู และ ติดตั้งระบบ เพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิด คอร์ส Coding ด้วย มายคราฟ เอ็ดดูเคชั่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสบการณ์การสอน Coding และ ประสบการณ์การติดตั้งห้องเรียน Coding ด้วย Microsoft Minecraft Education ทั้งหลักสูตร coding มายคราฟ เอ็ดดูเคชั่น นอกเวลาห้องเรียน และ หลักสูตร ในโรงเรียนประถม มัธยม ต่างๆ จึงสามารถให้คำแนะนำ และ ดำเนินการอบรม ติดตั้งระบบ ให้กับโรงเรียนต่างๆ ได้ ตามลักษณะความต้องการ และ งบประมาณนะคับ


จุดเด่น ของ วิชา Coding ด้วย มายคราฟ เอ็ดดูเคชั่น

  • ทันสมัย เป็นที่นิยมของโรงเรียนต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะโรงเรียนในประเทศที่เป็นผู้นำด้าน เทคโนโลยี Digital ต่างๆ
  • สอนง่าย เรียนสนุก เด็กๆ นักเรียน ตั้งใจเรียน และ สามารถแสดงออกถึงความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี
  • เด็กนักเรียนเข้าใจและสามารถลงมือปฏิบัติเขียนโปรแกรมได้ อย่างเป็นชัดเจน เป็นรูปธรรม
  • ลดโหลดภาระของครูผู้สอน ในการเตรียมการสอน

ข้อดีอีกข้อที่สำคัญมากในช่วงนี้ และ ในอนาคต คือ การเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น นักเรียนและคุณครู สามารถทำการสอนจากที่บ้านได้ ในช่วงที่โรคระบาด หรือ มีเหตุการณ์ อันจำเป็น ที่จะต้องเรียน Online จากที่บ้านนะครับ

ติดต่อ สอบถามได้ที่ -> ติดต่อสอบถาม
ติดต่อครู บุ๊ง, ครูหนุ่ม นะครับ

ผลงานการจัดห้องเรียน Coding ผ่าน มายคราฟ เอ็ดดูเคชั่น

 After School ระดับประถมต้น โรงเรียน อัสสัมชัญ English Program Campus พระราม 2

วิชา coding สำหรับเด็กประถม ผ่าน Microsoft Minecraft Education สามารถเรียนด้วย IPAD , Android หรือ Computer ได้
น้องๆ ตั้งใจเรียนกันมาก
สามารถเรียนเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา Make Code และ ภาษา Python ได้นะครับ
ซึ่งเรียนรู้ได้ง่าย ง่ายกว่าเรียนด้วยวิธีอื่นๆ นะคับ
เขียน code ได้ง่าย สนุก น่าเรียนจัง