fbpx

Uncategorized

Creativity of children with the most Cool works.

Creative expression with the Lego robot. ความคิดสร้างสรรค์ สร้างขึ้นได้ในวัยเด็ก วันนี้พี่เรสจะมา เล่าให้น้องๆ คุณพ่อ คุณแม่ เกี่ยวกับผลงาน สุดสร้างสรรค์ ของ น้องๆ ที่เรียนที่เรสจีเนียสสคูลกันนะครับ เริ่มจากผลงานแรกกันเลย 1. หุ่นยนต์ผ่านตัด 3 แขน สุดสร้างสรรค์ ของน้องเกววิล และ น้องภูมิครับ ผลงานนี้ เกิดจากการค้นขว้า หุ่นยนต์ ที่ช่วยทำงานแทนมนุษย์ ในสภาพการทำงานที่ยาก ต้องการ ความแม่นยำสูง งานนี้ใช้ สมองกลถึง 3 ตัว มอเตอร์ 8 ตัว ทำงานร่วมกัน โดยมี น้องหมี ให้เกียรติ เป็นผู้ป่วยจำเป็น ใช้เวลาประดิษฐ์หุ่นยนต์ ทั้งหมด 15 ชม.ครับ โครงงานนี้มี ความคิดสร้างสรรค์ ตรงที่ใช้สร้างแขนกลเลียนแบบแขนของคุณหมอครับ ติดอุปกรณ์ผ่าตัดไว้ที่ปลายแขนด้วย งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัล Innovation Award […]