fbpx

คอร์ส Electronic & Robotic with Internet of things (IOT)

Raise Microbit Robotic Course
เรียนสร้างหุ่นยนต์

และ ระบบอัตโนมัติ พร้อมต่อขยายระบบด้วย อุปกรณ์และ องค์ความรู้ด้าน Electronic และ Internet of things

เรียนสร้างหุ่นยนต์ เป็นวิชาพิเศษ ที่เหมาะกับน้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ ไม่เพียงแต่จะได้ความสนุก แต่ยังสามารถพัฒนาต่อ เพื่อเป็นเส้นทางสู่การเรียนในระดับชั้น ป.ตรี และ/หรือ ต่อยอดจนเป็นความเชียวชาญเฉพาะ และ อาชีพต่อไปได้นะครับ
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ของโลกที่เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้ช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึง การคาดการณ์ที่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะเข้ามาเปลียนแปลงรูปแบบการทำงาน การใช้ชีวิตของเรา และ เยาวชน มากขึ้นเรื่อยๆ นำมาสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ การเตรียมความพร้อมของตัวเยาวชนเอง เพื่อทำให้เราปรับตัวเป็นผู้สร้างโครงงานเทคโนโลยี ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ AI
และ เป็นการเตรียมพร้อมน้องๆ ให้สนใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ เตรียมสะสมผลงาน เพื่อทำแฟ้มผลงานของตน ในช่วงม.ต้น จะทำให้น้องมีเวลาสะสมผลงาน และ พัฒนาความคล่องในทักษะที่เกี่ยวของ

ผลงานน้องที่เรีนยคอร์ส Microbit ,ปืนวัดระยะ ไร้สัมผัส ฝีมือน้องม.ต้น

คอร์สนี้เหมาะกับ

โดย คอร์สเรียน Electronic & Sensor ผ่านการสร้างหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติ พร้อมเชื่อมต่ออุปกรณ์ IOT (Internet of things) เหมาะสำหรับน้องๆ ม.ต้น ที่ต้องการ เรียนสร้างหุ่นยนต์ , พื้นฐาน Electronic และ ฝึกฝนการเขียนโปรแกรม อย่างสนุก และ ได้ความรู้ นะครับ

การเรียนจะเป็นการเรียน แบบ Knowledge, Activity & Project Base(เน้นลงมือปฏิบัติ) น้องๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐาน Electronic และ การเขียนโปรแกรม รวมถึงบูรณาการความรู้ และ ฝึกฝนทักษะทางวิศวกรรม ผ่านการสร้างหุ่นยนต์ที่มุ่งใช้ Sensor ที่หลากหลาย,เชื่อมต่อ ส่งข้อมูลผ่าน Internet (IOT) และ พัฒนาตนขึ้นสู่การสร้างโครงงาน ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อแนบแฟ้มสะสมผลงาน (porfolio) ของตนต่อไปนะคับ

แนวคิดหลักสูตร

 1. ให้เด็กๆ ในวัยม.ต้น ได้รับความรู้ด้านหุ่นยนต์ Electronic และ IOT ที่ทันสมัย
 2. เน้นให้ลงมือปฏิบัติ เรียนสร้างหุ่นยนต์ เชื่อมต่ออุปกรณ์ Electronic และลงมือเขียนโปรแกรม จริง
 3. เน้นลงมือสร้าง Mini Project ในแต่ละครั้งที่เรียน เพื่อเสริมความ
 4. ฝึกเด็กและเยาวชน ให้มีบุคลิกของนักประดิษฐ์ โครงงานอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยโครงงานที่น้องทำ จะเป็นโครงงานที่น้องมีส่วนร่วมสูง เป็นโครงงานที่น้องอยากทำ (มี Passion) ซึ่งน้องจะได้ ฝึกคิด ฝึกความพยายาม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่ต้องฝึกในวัยเด็ก เพื่อโตขึ้นเป็นผู้สร้างเทคโนโลยี ไม่ใช่แค่ผู้ใช้เทคโนโลยีเท่านั้น
 5. น้องมีความสนุก ทั้งขณะคิด ลงมือทำ ทดลอง  และ นำเสนอผลงาน
 6. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในทุก Step ของการเรียน เน้นให้ผู้เรียนอยู่กับครู เป็นหลัก ไม่เน้นให้เด็กทำตาม Computer หรือ คู่มือ (ซึ่งสามารถศึกษาได้เองผ่าน Internet อยู่ก่อนแล้ว) แต่เน้นให้เด็กแก้โจทย์ผ่านการค้นคว้า คิด ออกแบบ ลงมือทำ เขียนโปรแกรม และนำเสนอ โดยมีระบบความคิดเป็นฐาน

ผลงานน้องที่เรีนยคอร์ส Microbit ,ปืนวัดขนาด ไร้สัมผัส ฝีมือน้องม.ต้น

จุดเด่นของ Raise Genius School:

 1. สอน เป็นกลุ่มเล็ก อำนวยการสอนโดย ศิษย์เก่า ป.โท ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (FIBO) โดยตรง น้องๆจะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
 2. ไม่เน้นสอนตามคู่มือ แต่เน้นสอนให้เด็กและเยาวชน คิดโจทย คิดแก้ปัญหา แก้โจทย์สด โจทย์ที่สนใจ รวมถึง โจทย์ที่ใช้ใน การดำเนินชีวิต จริง
 3. เน้นสร้างผลงานจริง ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสูง เน้นให้น้อง Present ผลการเรียนรู้ของตน

กระบวนการเรียน ของ Raise Genius School:

 1. เรียนรู้เนื้อหาหุ่นยนต์ จากครูด้านหุ่นยนต์โดยตรง
 2. ลงมือประดิษฐ์ตามแบบที่ได้ที่คุณครูแนะนำ หรือ ที่น้องออกแบบไว้ โดยคุณครูสอดแทรกความรู้
 3. ทดลอง ทดลอง ทดลอง แล้ว นำโครงงานของตนกลับมาแก้ไข
 4. นำเสนอโครงานของตน
 5. เล่น ทดลอง โครงงาน พร้อมตั้งโจทย์เพื่อท้าทายตนเองเพิ่มเติม พร้อมเสริมความมั่นใจให้ตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสร้างสรรค์งานที่ตรงใจของตนเองมากขึ้น หรือ รับโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น
 6. Run โครงงานของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

เส้นทางการเติบโต ตั้งแต่เล็กจนโต

 1. มัธยมต้น ฝึกทักษะด้าน Electronic, หุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม ผ่านการเรียน Course Electronic & Robotic with IOT
 2. มัธยมปลาย ฝึกความมั่นใจในอาชีพด้าน Robot & Automation และ ทำแฟ้มผลงาน ผ่านการเรียน Course Advance Raise Robot Maker

ข้อกำหนด

 1. รับน้องๆ ม.ต้น นะครับ
 2. น้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่วนะครับ
ตารางเรียน ค่าลงทะเบียน
 • เรียน Online สอดสด น้องไม่เกิน 8 คนต่อคุณครู 2 ท่าน
 • มีเปิด วัน อาทิตย์ วันละ 4 รอบนะคับ
  9:00, 11:00 ,14:00 และ 16:00 น. นะคับ
  รอบละ 2 ชม. นะคับ
 • 1 course มีเรียน 14 ครั้ง ค่าลงทะเบียน 9900 บาท
 • อุปกรณ์ Electronic & Robot ทางสถาบันจะจัดส่งให้น้องๆ ที่บ้านนะครับ (มีค่าอุปกรณ์เพิ่มเติม สามารถเก็บไว้ใช้ทำโครงงานอื่นๆ ได้)

ติดต่อ สอบถามได้ที่ -> ติดต่อสอบถาม

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Raise Genius School ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)