fbpx

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ,กิจกรรมเปิดบ้าน, กิจกรรมวันวิชาการ ฯลฯ

รับออกบูธ กิจกรรม, Show หุ่นยนต์ ในวันวิทยาศาสตร์, วันวิชาการ และ วันสำคัญต่างๆ ของโรงเรียน อนุบาล ประถม มัธยม และ วิทยาลัย ทั่วประเทศนะครับ

กิจกรรมออกบูธกิจกรรมเปิดบ้าน, กิจกรรมวันวิชาการ, กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์, กิจกรรมวันแนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ, กิจกรรม STEM และ บูธหุ่นยนต์ กิจกรรมเหล่านี้ ช่วยให้โรงเรียนสามารถ ส่งเสริมทักษะและ ความรู้ ด้านหุ่นยนต์ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม โดยนักเรียน และ ผู้เข้าชมจะได้สนุกไปกับกิจกรรมฯ ได้ความรู้ด้านหุ่นยนต์ ได้ของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ สร้างสีสัน ให้กับงานเป็นอย่างมาก

กิจกรรมจะเป็นแบบ Base Activity (ฐานกิจกรรม) อันประกอบด้วย การเรียนรู้ การเล่นเกมส์ การตอบคำถามเกี่ยวกับหุ่นยนต์, STEM, วิทยาศาสตร์ การลงมือปฏิบัติ และการ Show การสาธิตหุ่นยนต์ต่างๆ พร้อม เก็บแต้ม เก็บตราแสตม เพื่อแลกของรางวัลอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมออกบูธ
 2. เพื่อจุดประกายแนวความคิดและ ส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีความสนใจที่จะศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ และ STEM
 3. เพื่อสร้างสีสัน และ จุดเด่นให้กับงานโดยรวม

จุดเด่นของกิจกรรม

 1. กิจกรรมที่จัดจะสอดคล้องไปตาม วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
 2. กิจกรรมที่จัดมีหลากหลายประเภท เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 3. มีการสอดแทรกความรู้ ตลอดกิจกรรม
 4. ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่างๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน
 5. มีทีมงานช่วยตอบข้อสักถามของ เด็ก, ครูอาจาร์ย, ผู้ปกครอง เกี่ยวกับกิจกรรมนั้น
 6. ช่วงส่งเสริมภาคลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนให้กับบุคคลต่างๆ ที่แวะเวียนเข้าบูธ

สถานที่

 1. สามารถใช้พื้นที่  ลานอเนกประสงค์ (แนะนำพื้นเรียบ, ไม่โดนฝน)
 2. สามารถใช้พื้นที่ในห้องประชุม
 3. พื้นที่ประมาณ 20 – 30 ตรม. ขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรม

ติดต่อ สอบถามได้ที่ -> กิจกรรมโรงเรียน

ครูหนุ่ม


ส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่ Raise Genius School เข้าจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์, วันวิชาการ, วันเปิดบ้าน และ วันสำคัญต่างๆ ของโรงเรียน นะครับ

Raise Genius ออกค่ายหุ่นยนต์ Robot Camp ให้กับ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
Raise Genius จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์,กิจกรรมเปิดบ้าน ให้กับ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
Raise Genius จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ให้กับ โรงเรียนสตรีวิทยา พุทธมณฑล
Raise Genius จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ให้กับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ_องครักษ์

 


กิจกรรมหุ่นยนต์ งานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี  

กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีRaise Genius ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธ แข่งขันควบคุมรถแข่ง กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล และ อีกมากมายนะครับ


กิจกรรมหุ่นยนต์ งานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ นครปฐม

กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์

Raise Genius เข้าร่วมจัด กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ที่ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ โดยมีกิจกรรม ควบคุมหุ่นยนต์รถแข่ง ตอบคำถามชิงรางวัล และอีกมากมายนะครับ


กิจกรรมหุ่นยนต์ งาน เปิดบ้าน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

เปิดบ้าน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล Raise Genius กิจกรรมหุ่นยนต์

เปิดบ้าน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล raise Genius กิจกรรมหุ่นยนต์ web2

โชว นวัตกรรมการสอนหุ่นยนต์ ผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Internet of thing(IOT), Robot ARM และ อีกมากมาย

เปิดบ้าน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล Raise Genius กิจกรรมหุ่นยนต์ web3ผู้ปกครองให้ความสนใจ และ สอบถาม ในโครงงานหุ่นยนต์ต่างๆ


สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องค์รักษ์ Raise Robot กิจกรรมเปิดบ้าน กิจกรรมเปิดบ้าน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ-องค์รักษ์ เด็กๆ ให้ความสนใจหุ่นยนต์นะครับ

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องค์รักษ์ Raise Robot กิจกรรมเปิดบ้าน2

เด็กได้ทดลองบังคับหุ่นยนต์ อย่างสนุกสนานนะครับ


กิจกรรมออกบูธ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์และวันแม่แห่งชาติ ณ. โรงเรียน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ นครปฐม

ภาพกิจกรรมออกบูธ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์และวันแม่แห่งชาติ ณ. โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ นครปฐม
กิจกรรมออกบูธ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์และวันแม่แห่งชาติ ณ. โรงเรียน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ นครปฐม หุ่นยนต์ตากผ้าเก็บผ้า อัตโนมัติหุ่นยนต์ตากผ้าเก็บผ้า อัตโนมัติ zone หุ่นยนต์กับอาชีพ และ ชีวิตประจำวัน

กิจกรรมออกบูธ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์และวันแม่แห่งชาติ ณ. โรงเรียน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ นครปฐม VR ส่งเสริมจินตนาการเด็ก ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์

กิจกรรมออกบูธ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์และวันแม่แห่งชาติ ณ. โรงเรียน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ นครปฐม VR ส่งเสริมจินตนาการเด็ก ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ Zone เทคโนโลยีหุ่นยนต์

กิจกรรมออกบูธ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์และวันแม่แห่งชาติ ณ. โรงเรียน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ นครปฐม AR จ่ายโจทย์ประดิษฐ์หุ่นยนต์กิจกรรมออกบูธ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์และวันแม่แห่งชาติ ณ. โรงเรียน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ นครปฐม AR จ่ายโจทย์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ 1 ใน zone Show Technology

กิจกรรมออกบูธ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์และวันแม่แห่งชาติ ณ. โรงเรียน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ นครปฐม Rally ฝึกควบคุมหุ่นยนต์เก็บดอกไม้ให้คุณแม่นะครับ

กิจกรรมควบคุมหุ่นยนต์  Zone  กิจกรรมฝึกทักษะด้านหุ่นยนต์

กิจกรรม แสดง เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์และวันแม่แห่งชาติ ณ. โรงเรียน สุคนธีรวิทย์ นครปฐม Zone เทคโนโลยีสื่อการสอน วิชาหุ่นยนต์ 3d eLearning, ประดิษฐ์หุ่นยนต์ Online บน tabletกิจกรรม แสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์  Zone เทคโนโลยีสื่อการสอน วิชาหุ่นยนต์ 3d eLearning, ประดิษฐ์หุ่นยนต์ Online บน tablet

Raise Genius