fbpx

สถาบันสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์สำหรับเด็ก ที่มีดีมากกว่าแค่หุ่นยนต์

สถาบันสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์สำหรับเด็ก ที่มีดีมากกว่าแค่หุ่นยนต์

ที่มีดีมากกว่าแค่หุ่นยนต์

“การสอนเด็กคือศิลปะ วิธีที่สวยงามที่สุดคือ การที่กระตุ้นให้เด็กๆ มีแรงบันดาลใจอยากทำเอง  การพัฒนาเด็กที่ดีต้องมีสองฝ่าย คือ ฝ่ายที่ท้าทายเขาให้เขายกเป้าหมายของตนขึ้นให้สูงขึ้น หรือค้นหาสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ และ ฝ่ายที่รับฟังเขาเพื่อค่อยช่วยเหลือ แนะนำ ช่วยแก้ไขในบางจุดที่ยากเกินความสามารถของเขาหลังจากที่เขาได้ทดลองแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองแล้ว”

นี้คือ ความเชื่อมั่นในหลักคิด การพัฒนาเด็กของ ครูหนุ่ม- และ ครู บุ๊ง ผู้ก่อตั้ง ‘Raise Genius School’ สถาบันสอนเสริมทักษะเด็กด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มากว่าสิบปี

Raise Genius School เกิดขึ้นจากทักษะหุ่นยนต์ที่ถนัดของครูหนุ่ม บวกด้วยความที่รักเด็ก จึงได้ผสมผสานออกมาเป็นธุรกิจด้านการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะแก่เด็ก โดยใช้หุ่นยนต์เป็นเครื่องมือสอน

ฝึก softskill ด้านการทำงานเป็นทีม

“นักหุ่นยนต์ที่จบโทมาจะมาสอนเด็กเล็กยังไง เราจำเป็นต้องใช้ความเข้าใจเด็กมาย่อยสิ่งเหล่านี้

การเรียนต้องเหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่งเราก็ทำงานด้านพัฒนาเด็กควบคู่มาสิบกว่าปีแล้ว” ครูบุ๊ง อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งของสถาบันเล่าเสริมจุดแข็ง ต่อเนื่องด้วยเรื่องหัวใจหลักในการสอน

“เราเชื่อในกระบวนการมากกว่าผลประเมิน จึงได้วางหลักสูตรที่เน้นการสร้าง Skill มากกว่า Score โดยการสร้างสถานการณ์มาให้เด็กเรียนรู้และลงมือทำ และเด็กต้องสนุก มันส์ ท้าทาย พอเด็กมีแรงบันดาลใจ เขาก็อยากทำเอง ดึงธรรมชาติในการเรียนรู้ของมนุษย์ขึ้นมา”

กระบวนการเรียนหุ่นยนต์ที่ Raise Genius School นั้น จะประกอบด้วย ตั้งข้อสังเกต ตั้งสมมุติฐาน ลงมือทดลอง และดูผลลัพท์ อันเป็นการเรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์จากการเรียนหุ่นยนต์ ซึ่งสามารถสร้าง การยอมรับในตนเอง  (Self Esteem) ที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตจริง 

ฝึก Soft Skill ด้านการนำเสนอผลงาน

ในโลกความเป็นจริงไม่มีผิดไม่มีถูก กระบวนการเรียนแบบเดิมมักสอนโดยคิดโจทย์มาให้ กลายเป็นมีผิดมีถูก สถาบัน Raise Genius School จึงตั้งใจเปิดช่องว่างให้เด็กสามารถคิดโจทย์ได้เอง คิดจากบ้านก็ได้ หรือมารับโจทย์ก็ดี ซึ่งการเปิดช่องว่างแบบนี้เป็นกลไกในการสร้าง การยอมรับในตนเอง  (Self Esteem)  อันจะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตจริงของเด็กๆ  

และด้วยกระบวนการนี้เอง จึงเกิดเป็นผลงานที่น่าภูมิใจของเด็กๆ  ที่มีชื่อว่า ‘Arm for Egg Roll’ 

“Arm for Egg Roll หรือแขนหุ่นยนต์ทำไข่ม้วน คือโครงการที่ประสบความสำเร็จของเรา ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในงาน Maker Faire Bangkok 2020 เมื่อต้นปี”

ครูบุ๊งพูดถึงผลงานชิ้นนี้ พร้อมเล่าต่อว่า

“โดยโจทย์ในของงานชิ้นนี้คือ การเป็นผู้ประกอบการ เราจึงชวนเขาคิดถึงโปรดักซ์ที่ขายได้จริงเลยเป็นอะไรที่ใกล้ตัวพวกเขาก็คือ ‘ไข่ม้วน’ กลายเป็นการสร้างแขนหุ่นยนต์ที่ช่วยทำไข่ม้วน ซึ่งตอนที่เด็กๆ ได้ไปโชว์ที่งาน ก็ทำไข่ม้วนขายคนในงาน ขายได้เกือบ 2,000 บาทในเวลา 2 วัน รวมทั้งแจกอื่นๆ ในงานอีกด้วย ไม่รู้ว่าการสอนเด็กแบบไหนจะทำให้เป็นแบบนี้ได้”

ฝึก Soft Skill ด้านการคิดแก้ปัญหา และ การคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมให้ ห้องเรียนหุ่นยนต์ (Robot Lab Setting)

ซึ่งทางครูทั้งสองก็ไม่ได้อยากเก็บเคล็ดลับการสอนเพียงแค่ในสถาบัน โดยตลอดมา Raise Genius School ได้พยายามกระจายการสอนให้ทั่วถึงตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยที่เริ่มแรกไปเป็นวิทยากรสอน กระทั่งได้วางระบบการสอนออนไลน์ที่สอดคล้องกับโลกอนาคต

“เรามองกระบวนการสอนแบบออนไลน์มาหลายปีแล้ว เราจึงพัฒนาเป็นห้องแล็บหุ่นยนต์ออนไลน์ ใช้วิธีการสอนด้วยระบบ cloud โดยที่เราจะส่งชุดหุ่นยนต์ไปในแต่ละโรงเรียนที่เราทำงานด้วย และทำสื่อนวัตกรรม 3d eLearning สอนการสร้างหุ่นยนต์ไว้บนเว็ปไซต์ คุณครูห้องเรียนหุ่นยนต์ประจำโรงเรียนนั้นๆ ก็จะสามารถเข้าลิงก์ผ่านคอมพ์และสอนเด็กได้เลย” ครูบุ๊งอธิบายถึงการสอนแบบใหม่ที่เข้ากับยุควิกฤต Covid-19 อย่างน่าสนใจ

โดยทาง Raise Genius School ได้เริ่มทำห้องแล็บหุ่นยนต์ออนไลน์ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 10 แห่งจากโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์เรื่องทักษะแห่งอนาคตจากทั่วประเทศ ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีจากคุณครูผู้สอนอย่างไม่น่าเชื่อ ครูสามารถดูแลเด็กทั่วถึงมากขึ้นและเด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นด้วย Guideline ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีมีมาตรฐาน

ฝึก Soft Skill ผ่านแนวคิด Fun Find Focus Fullfill ตามแนวคิดของท่าน ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

“เราอยากให้ทุกโรงเรียนมีห้องแล็บหุ่นยนต์แบบนี้ เพราะต่อไปโลกใบนี้จะต้องมีการ Re-Skill และ Up-Skill ทักษะเรื่องหุ่นยนต์มาใช้ทำงาน จากแต่ก่อนที่มีก็ดีไม่มีก็ได้ ตอนนี้หุ่นยนต์ได้ถูกเข้ามาใช้ในทุกอุตสาหกรรมอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะยุคหลังโควิดที่ต้องมีระยะห่างทางสังคม หุ่นยนต์จะมาช่วยตรงนั้น อย่างที่ตอนนี้มีหุ่นยนต์มาใช้ส่งยาให้คนไข้ในวงการแพทย์”

ครูหนุ่มแห่ง Raise Genius School กล่าวถึงความตั้งใจที่อยากให้เด็กทั่วไทยได้มีทักษะที่เท่าทัน พร้อมกับชี้ให้เห็นถึงโลกอนาคตต่อไปว่า

“ต่อไปวิศวกรหุ่นยนต์จะเบิกบานมากถึงมากที่สุด การเตรียมพร้อมเด็กให้มีความสนใจด้านหุ่นยนต์เป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่เราอาจจะช้าเกินไป”About The Author

rose innovation
เด็กผู้หญิงกับการเรียนหุ่นยนต์Pivot ทักษะแห่งการอยู่รอดในโลกอนาคต