fbpx

สาเหตุที่เรียน online ไม่ประสบความสำเร็จ

สาเหตุที่เรียน online ไม่ประสบความสำเร็จ

The reasons for the unsuccessful online learning

“สาเหตุที่เรียน online ไม่ประสบความสำเร็จ”
เป็นที่ทราบกันว่าปัจจุบันการเรียนออนไลน์ถือเป็นเรื่อง New Normal ที่นักเรียน และครู ทุกคนต้องประสบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถพัฒนาการเรียนและการสอนทางออนไลน์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ โดยที่นักเรียนยังสนใจ และสนุกกับการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนแบบออนไลน์ไม่ต่างจากการเรียน แบบพบปะกัน

ในรอบปีที่ผ่านมาครูทราบ feedback มาว่าการเรียนออนไลน์ ส่วนใหญ่จะเกิดภาพลักษณ์ในทางลบ เป็นเรื่องน่าเบื่อที่ นักเรียนจะต้องเรียนออนไลน์อีกแล้ว ไม่ว่าจะเกิดการแพร่ระบาด ในอีกกี่รอบ แต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันคือความจริงที่ เราต้องปรับตัวและต้องดำเนินไป

สาเหตุที่เด็กเรียน online ไม่ประสบความสำเร็จ

1. ช่องทางออนไลน์นั้นเป็นการเรียนแบบ one way Communication หมายถึงว่า ครูเป็นผู้ถ่ายทอด เพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้เกิดการรับรู้ว่านักเรียน สามารถเข้าใจได้หรือเปล่า นักเรียน ไม่สามารถโต้ตอบหรือซักถาม ในกรณีที่เกิดความสงสัย
2. คุณภาพของ device ( อุปกรณ์ที่ใช้สื่อสาร ในช่องทางออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Notebook แท็บเล็ต หรือ มือถือ) ไม่เหมาะสมกับวิธีการเรียน หรือ วิชาที่กำลังเรียนอยู่ หากเป็นวิชาที่ ต้องมีการ ปฏิสัมพันธ์กับครู เช่นวิชาที่ต้องมีการคลิกเมาส์บ่อยๆ ควรจะ เป็น Device ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ Notebook แทนการใช้แท็บเล็ตหรือมือถือ….
ข้อแนะนำจากครูนะคะ มือถือเป็น Device ที่ไม่ควรจะใช้ที่สุดเนื่องจากว่า เด็กจะไม่สามารถควบคุม การนั่งเรียน และการรับฟัง ได้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ สักพักก็สามารถ หยิบมือถือขึ้นมาส่อง และลงไปนอนเรียนแทนได้ ทำให้ประสิทธิภาพการรับรู้ตก ลงทันที
3. โต๊ะเรียนที่นักเรียนใช้เรียน ควรเป็นการนั่งโต๊ะทำงาน ที่มีเก้าอี้ แบบห้อยขาได้ มากกว่า การนั่งเรียนกับพื้น เนื่องจากว่า หากนั่งนานไปเด็กจะลงไปนอนหรือเลื้อยแทนการนั่งฟังครู 😁😁😁
4. ช่องทาง และเทคโนโลยี ที่ครูใช้สื่อสาร ผ่านทางออนไลน์กับนักเรียน ไม่เหมาะสมและไม่มีคุณภาพมากพอที่จะโต้ตอบกับนักเรียนได้ทันท่วงที เช่น ในขณะที่นักเรียนเกิดความสงสัย ครูควรสามารถเข้าไป รีโมท แก้ปัญหาให้นักเรียนได้ เพื่อให้การเรียนดำเนินไปอย่างไม่ติดขัด ในเมื่อเรารู้ปัญหา ที่ทำให้การเรียนไม่ประสบความสำเร็จแล้ว ดังนั้นเราจึงควรจะเลี่ยง 4 หัวข้อด้านบนที่กล่าวมานะคะ
เมื่อครูเห็นดังนี้แล้ว เวลา Raise Genius School จะสอน Online จึงต้องพัฒนาระบบการเรียน Online ให้นักเรียน มีปฏิสัมพันธ์กับคุณครู และ เพื่อนๆ มากที่สุดนะคะ
5. ลักษณะการเรียนแบบ Mission Base Learning ช่วยให้เด็กมีเป้าหมาย และ กระตือรือร้น ในการเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กๆ รู้ว่าจะเรียนรู้เพื่อเป้าหมายใด นำไปใช้เมื่อไร และ อย่างไร ตั้งแต่ต้นคาบ ย่อมจะทำให้เด็กอยู่กับการเรียน สมองจะทำการไตร่ตรอง สังเกตุ คิด เพื่อให้ตนบรรลุเป้าหมาย อธิเช่น Course เรียนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผ่าน Microsoft Minecraft Education ได้ผูกเป้าหมายของการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง เข้ากับกิจกรรมการสอน อย่างสนุก ทำให้เด็กตั้งใจเรียนและ สามารถเรียน Online ได้นานมากกว่า 2 ชม.นะคะ

ดังนั้น ครูที่ Raise Genius School จึงออกแบบระบบการเรียน CodingOnline ที่สนุก และ คุณครูสามารถดูแล ช่วยเหลือน้องได้สะดวกนะครับ

ใครสนใจการเรียน coding online ทักมาได้เลยนะครับ ที่ link -> เรียนcodingonline
ครูบุ๊งเรสจีเนียส

About The Author

rose innovation
Portfolio สำคัญมาก ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นะครับถอดรหัส ความสำเร็จนักเรียนรอบพอร์ต