fbpx

Portfolio สำคัญมาก ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นะครับ

Portfolio สำคัญมาก ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นะครับ

หลักสำคัญในการเขียน Portfolio คือ milestone นะครับ


สวัสดีครับ น้องๆ ทุกคน โดยเฉพาะน้องๆ ที่กำลังอยู่ในชั้น มัธยม นะครับ น้องๆ ได้เริ่มวางแผนการเข้าเรียนในระดับ ปริญญาตรี กันแล้วหรือยังนะคับจริงอยู่ที่ทุกวันนี้ ที่นั่งในมหาวิทยาลัย มีเหลือมากพอสำหรับน้องๆ ทุกคน แต่ที่นั่งในคณะ สาขา ในมหาวิทยาลัยที่เราสนใจ ก็ยังมีการแข่งขันที่สูงอยู่ดี นะครับ รวมถึงคณะและ สาขาที่มีความนิยมสูงในสมัยนี้ก็ยิ่งมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น น้องๆพอจะทราบใช่ไหมครับว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในรอบแรก เขาคัดเลือกจาก Portfolio เนื่องจากกรรมการต้องการได้เด็กที่เป็นตัวจริง ในด้านนั้นๆ นะครับ# พอร์ตคืออะไร แฟ้มผลงานที่แสดงความเป็นตัวตน ว่าน้อง มีบุคลิกแบบไหน ชอบทำอะไรในยามว่าง มีความถนัดหรือความสามารถพิเศษด้านใดบ้าง# พอร์ตมีไว้ทำไม เพื่อเป็นการแสดงออกแบบเอกสาร ประกอบการสมัครเข้าเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นมัธยมปลาย ในบางโรงเรียน หรือ ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสการเลือกสายเรียนที่ไม่เหมาะกับตัวเอง# จะทำพอร์ตต้องมีอะไรบ้าง 1. ข้อมูลของตัวเองจะรู้จักตัวเอง ว่ารักและชอบและถนัดในการทำอะไร2. ข้อมูลของปลายทางว่า เขารับสมัคร นักเรียนนักศึกษาบุคลิกแบบไหน มีคุณสมบัติอย่างไร ตรงกับตัวเองหรือเปล่า# พอร์ตต้องทำยังไง 1. เรียบเรียงประวัติส่วนตัว สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ถนัด สิ่งที่ทำมา ออกเป็นหัวข้อเป็นหมวดหมู่2. สื่อสารออกมาในรูปแบบสื่อ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Timelines หรือเป็นแบบมายแมพ หรือรูปแบบอื่นๆ ตามที่แต่ละสถาบันกำหนด ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีฝึกการสื่อสารของเราเองให้สอดคล้องกับเอกสารที่เราสร้างขึ้น และความคล่องในการนำเสนอ ตอนสัมภาษณ์นะครับยิ่งเรามี ข้อมูลที่แสดงว่าเราเหมาะสม ใน Portfolio มากเท่าไร และ ย้อนไปไกลได้มากเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับเรามากเท่านั้นการเตรียมผลงานใน Portfolio ต้องใช้เวลา ควรเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับหาก น้องคนไหน สนใจเตรียม Portfolio แต่ยังเริ่มต้นไม่ถูก หรือ อยากได้คำแนะนำ สามารถติดต่อ ได้เลยนะครับ ทาง contact_us

About The Author

rose innovation
เรียนให้สนุก ,ท้าทาย และ ได้ทักษะเรียนให้สนุกผ่านการทำกิจกรรมต่างๆสาเหตุที่เรียน online ไม่ประสบความสำเร็จ