fbpx

ห้องเรียนหุ่นยนต์ Online สำหรับชุมนุมหุ่นยนต์ทั่วประเทศ (3D eLearning on Cloud) แบบ Hybrid (on-site ที่โรงเรียน และ on-line ที่บ้านของนักเรียน)

ห้องเรียนหุ่นยนต์ Online สำหรับ วิชาชุมนุมหุ่นยนต์ ทั่วประเทศ (3D eLearning on Cloud) แบบ Hybrid (on-site ที่โรงเรียน และ on-line ที่บ้านของนักเรียน)

พร้อมอบรม ครูหุ่นยนต์ สำหรับโรงเรียน ประถม มัธยม ทั่วประเทศ
ครูหนุ่ม ครูบุ๊ง ได้เข้าไปติดตั้ง ห้องเรียนหุ่นยนต์ และระบบ elearning สำหรับการสอน วิชาหุ่นยนต์ ชุมนุมหุ่นยนต์ ให้โรงเรียน อิสลามบาเจาะ ยะลา

Raise Genius School show ผลงานของเด็กนักเรียน และ ครู วิชาหุ่นยนต์ ที่เข้าไป ติดตั้ง ห้องเรียนหุ่นยนต์

ห้องเรียนหุ่นยนต์ นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ในโลกยุค 4.0 ที่ไร้พรมแดน แห่งการเรียนรู้ ทำให้การกระจายความรู้ ทักษะ เป็นเรื่องง่าย และ เป็นไปได้มากขึ้น ประกอบกับการเรียนรู้ด้านวิชาหุ่นยนต์ ( Stem, Steam Robotic ) สำหรับเด็กประถม มัธยม ได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งในต่างประเทศ และในไทย การเรียนรู้ที่ให้เด็กๆ ได้ทดลอง, ได้ค้นคว้า, ได้สำรวจ และ ฝึกตั้งคำถาม เป็นการเรียนรู้ที่สอดรับ กับการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ใน ศตวรรษ ที่ 21 ที่มีความรู้แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต่อการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต

ประกอบกับเป็นที่แน่ชัดขึ้นเรื่อยๆ ว่า การสร้างกำลังคน ด้านหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติ เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ ซึ่งการสร้างเสริมความรู้ และ แรงบันดาลใจ ด้านหุ่นยนต์ ให้กับเด็กๆ ในวัยประถม และ มัธยม จะเป็นการส่งเสริม ให้เด็กนักเรียน ชื่นชอบการเรียนหุ่นยนต์ในชั้นสูง และ สร้างทัศนะคติที่ดี ต่อการเรียนหุ่นยนต์

ห้องเรียนหุ่นยนต์ Online (3D eLearning on Cloud)

คือ การติดตั้งระบบห้องเรียนหุ่นยนต์ ทั้งส่วน Hardware, Software, สนามภาระกิจ ฯลฯ เพื่อการเรียนการสอนชุมนุมหุ่นยนต์ แบบทางไกล ผ่าน Internet ความเร็วสูง โดยเป็นลักษณะการเรียนแบบ Project Base เน้นการเรียนเชิงปฏิบัติตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะการเรียน มุ่งเสริมแรงบันดานใจ ยึดหยุ่น กระตุ้นการคิด และ การค้นคว้า

ด้วยความสามารถของระบบ 3D ทำให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าใจการสร้างหุ่นยนต์ ตั้งแต่แบบง่ายๆ จนถึงซับซ้อนได้ดีขึ้น ลดโหลดภาระของครูผู้สอน และด้วยความสามารถของระบบ Cloud จึงทำให้มั่นใจได้ว่าระบบจะเสถียรแม้มีการเปิดใช้งานพร้อมกันหลายๆ เครื่องทั่วประเทศ

ด้วยเนื้อหาแบบ multi-media ทำให้เด็กนักเรียน สามารถเรียนรู้เนื้อหาในสื่อการสอนนวัตกรรม ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา แบบภาพวาด การ์ตูน, เนื่อหาที่เป็นรูปภาพ หรือ แม้แต่เนื้อหาที่เป็นวีดิโอ อีกด้วย

ข้อดีอีกข้อที่สำคัญมากในช่วงนี้คือ  ปลอดภัยสำหรับสำหรับ COVID19 นะครับ เนื่องจาก ครูผู้สอนคือครูประจำ, อุปกรณ์หุ่นยนต์เป็นของโรงเรียนเอง ซึ่งแน่นอนว่า ทั้ง 2 ส่วนนี้ ทางโรงเรียนดูแล และ ควบคุมได้เองเป็นอย่างดี มั่นใจได้ว่า จะปลอดภัยจากเชื่อ COVID ที่มาจากภายนอกโรงเรียนนะครับ

ติดต่อ สอบถามได้ที่ -> ติดต่อสอบถาม

ผลงานการติดตั้งและอบรมครู

ห้องเรียนหุ่นยนต์ Online (3D eLearning on Cloud)

  ห้องเรียนหุ่นยนต์ online ชุมนุมหุ่นยนต์ โรงเรียนหนองใส จังหวัด อุดรธานี

เด็กเรียนรู้ การประดิษฐ์หุ่นยนต์ จากสื่อสร้างหุ่นยนต์แบบ 3D

เด็กๆ เรียนรู้เนื้อหาความรู้ ด้านหุ่นยนต์ และ ได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างหุ่นยนต์

การเรียนที่ส่งเสริมการค้นคว้า และ ทำงานเป็นทีม

ภาพถ่ายโชว์ผลงาน ความประทับใจ หลังจากประดิษฐ์หุ่นยนต์เสร็จ และ ทดลองหุ่นยนต์เสร็จแล้ว

บรรยากาศ การเรียนหุ่นยนต์ของเด็กๆ นักเรียนนะครับ สนุก และ มีชีวิตชีวา

ยินดีเข้าพบ ท่านผู้บริหาร , หัวหน้าหมวด , คุณครูประจำชั้น ฯลฯ ของโรงเรียนท่าน เพื่อ Present หลักสูตร ครับ

ติดต่อสอบถามได้ที่ Click -> Contact Us หรือ Scan Line ID ด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน

QR Code สำหรับติดต่อ Line Officail Account Raiselearning

ติดต่อ  ครูหนุ่ม


ติดตั้ง ห้องเรียนหุ่นยนต์ LEGO Robot Lab Setting ให้กับโรงเรียน อนุบาลขัยนาท

ขอขอบคุณ โรงเรียน อนุบาลขัยนาท ที่ไว้วางใจ Raise Genius School ในการเข้าส่งมอบชุดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา Lego Mindstorm Ev3 พร้อมติดตั้ง ห้องเรียนหุ่นยนต์ LEGO Robot Lab Setting และ สื่อการสอนหุ่นยนต์ 3D-eLearning on cloud ด้วยนะครับ

อบรมครูหุ่นยนต์ LEGO Robot Ev3 ที่โรงเรียน อนุบาลชัยนาทอบรมครูหุ่นยนต์ LEGO Robot Ev3 ที่โรงเรียน อนุบาลชัยนาท ทั้งภาค ความรู้ด้านหุ่นยนต์ การลงมือสร้างหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ พร้อมแนะนำการสอนหุ่นยนต์ ควบคุมห้องเรียน สื่อการสอน วิชาหุ่นยนต์

อบรมครูหุ่นยนต์ LEGO Robot Ev3 ที่โรงเรียน อนุบาลชัยนาท ภาคปฏิบัติลงมือสร้าง

ให้คำแนะนำจากประสบการณ์ร่วม 10 ปี ของการสอน วิชาหุ่นยนต์ การเป็นโค้ช การเป็นกรรมการตัดสินแข่งขันหุ่นยนต์ การทำสื่อการสอนวิชาหุ่นยนต์ และ ให้ความรู้พื้นฐานด้านหุ่นยนต์กับคุณครูหุ่นยนต์นะครับ
ครูหนุ่มอยากให้โรงเรียนทั่วประเทศ ตืนตัวการเรียนวิชาหุ่นยนต์ หรือ ชุมนุมหุ่นยนต์ นะครับ เพราะอนาคตหุ่นยนต์จะอยู่รอบตัวเรา เด็กๆ เวลาเติบโตขึ้นจะได้เป็นผู้สร้าง ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ มากกว่าแค่เป็นผู้ใช้นะครับ


ขอขอบคุณ วิทยาลัย เทคนิคนนทบุรี ที่ไว้ใจ Raise Genius School ในการให้คำแนะนำด้านสื่อการสอนหุ่นยนต์

ขอขอบคุณ วิทยาลัย เทคนิคนนทบุรี ที่ไว้ใจ Raise Genius School ในการให้คำแนะนำด้านสื่อการสอนหุ่นยนต์ และ ส่งมอบหุ่นยนต์ LEGO Mindstorm Ev3 home set สำหรับวิชาหุ่นยนต์ น้องๅ ระดับ ปวช.นะครับ
ช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนวิชาหุ่นยนต์นะครับ


เรสจีเนียสสคูล จัดห้องเรียนหุ่นยนต์ (lego robot lab) ที่โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต Satit Bilingual School of Rangsit University

ขอขอบคุณโรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (Satit Bilingual School of Rangsit University) ที่ไว้วางใจ Raise Genius School นะครับ แล้วพบกันวันอบรม ครูหุ่นยนต์ และ การจัดการ Robot Lab นะครับ


ส่งมอบหุ่นยนต์ Lego Mindstorm Ev3 ให้กับ โรงเรียนสารวิทยา นะคับRaise Genius School ส่งมอบหุ่นยนต์ Lego Mindstorm Ev3 ให้กับ โรงเรียนสารวิทยา เพื่อใช้ในกิจกรรม วิชาหุ่นยนต์ และ workshop หุ่นยนต์


Raise Genius School ส่งมอบหุ่นยนต์ LEGO Mindstotorm Ev3 ให้กับโรงเรียน สวนกุหลาบ ธนบุรี ห้องเรียน Inter

Raise Genius School ส่งมอบหุ่นยนต์ LEGO Mindstotorm Ev3 ให้กับโรงเรียน สวนกุหลาบ ธนบุรี ห้องเรียน Inter เพื่อใช้ในกิจกรรม การเรียน วิชาหุ่นยนต์ นะครับ


Raise Genius School ได้รับเชิญให้ร่วมออกแสดงนวัตกรรมสื่อการสอน 3D eLearning ที่งาน StartUp Thailand 2019 @TrueDigital Park 27/07/2019 ที่ผ่านมา

RaiseGenius ออกแสดงนวัตกรรม การสอนหุ่นยนต์ ระดับ ประถม มัธยม ด้วย 3D eLearning ในงาน StartUp Thailand 2019 ที่ True Digital

ขอขอบคุณ Startup Thailand และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ครูหนุ่ม


Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Profile ของ RaiseGeniusSchool click -> หุ่นยนต์ เลโก้

เรสจีเนียสสคูล ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Raise Genius School ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)