ห้องเรียนหุ่นยนต์ Online สำหรับชุมนุมหุ่นยนต์ทั่วประเทศ (3D eLearning on Cloud)

ห้องเรียนหุ่นยนต์ Online สำหรับ วิชาชุมนุมหุ่นยนต์ ทั่วประเทศ (3D eLearning on Cloud)

พร้อมอบรม ครูหุ่นยนต์ สำหรับโรงเรียน ประถม มัธยม ทั่วประเทศ)

 

ห้องเรียนหุ่นยนต์ นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ในโลกยุค 4.0 ที่ไร้พรมแดน แห่งการเรียนรู้ ทำให้การกระจายความรู้ ทักษะ เป็นเรื่องง่าย และ เป็นไปได้มากขึ้น ประกอบกับการเรียนรู้ด้านวิชาหุ่นยนต์ ( Stem, Steam Robotic ) สำหรับเด็กประถม มัธยม ได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งในต่างประเทศ และในไทย การเรียนรู้ที่ให้เด็กๆ ได้ทดลอง, ได้ค้นคว้า, ได้สำรวจ และ ฝึกตั้งคำถาม เป็นการเรียนรู้ที่สอดรับ กับการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ใน ศตวรรษ ที่ 21 ที่มีความรู้แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต่อการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต

ประกอบกับเป็นที่แน่ชัดขึ้นเรื่อยๆ ว่า การสร้างกำลังคน ด้านหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติ เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ ซึ่งการสร้างเสริมความรู้ และ แรงบันดาลใจ ด้านหุ่นยนต์ ให้กับเด็กๆ ในวัยประถม และ มัธยม จะเป็นการส่งเสริม ให้เด็กนักเรียน ชื่นชอบการเรียนหุ่นยนต์ในชั้นสูง และ สร้างทัศนะคติที่ดี ต่อการเรียนหุ่นยนต์

ห้องเรียนหุ่นยนต์ Online (3D eLearning on Cloud)

คือ การติดตั้งระบบห้องเรียนหุ่นยนต์ ทั้งส่วน Hardware, Software, สนามภาระกิจ ฯลฯ เพื่อการเรียนการสอนชุมนุมหุ่นยนต์ แบบทางไกล ผ่าน Internet ความเร็วสูง โดยเป็นลักษณะการเรียนแบบ Project Base เน้นการเรียนเชิงปฏิบัติตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะการเรียน มุ่งเสริมแรงบันดานใจ ยึดหยุ่น กระตุ้นการคิด และ การค้นคว้า

ด้วยความสามารถของระบบ 3D ทำให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าใจการสร้างหุ่นยนต์ ตั้งแต่แบบง่ายๆ จนถึงซับซ้อนได้ดีขึ้น ลดโหลดภาระของครูผู้สอน และด้วยความสามารถของระบบ Cloud จึงทำให้มั่นใจได้ว่าระบบจะเสถียรแม้มีการเปิดใช้งานพร้อมกันหลายๆ เครื่องทั่วประเทศ

ด้วยเนื้อหาแบบ multi-media ทำให้เด็กนักเรียน สามารถเรียนรู้เนื้อหาในสื่อการสอนนวัตกรรม ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา แบบภาพวาด การ์ตูน, เนื่อหาที่เป็นรูปภาพ หรือ แม้แต่เนื้อหาที่เป็นวีดิโอ อีกด้วย

ติดต่อ สอบถามได้ที่ -> ติดต่อสอบถาม

ผลงานการติดตั้งและอบรมครู

ห้องเรียนหุ่นยนต์ Online (3D eLearning on Cloud)

  ห้องเรียนหุ่นยนต์ online ชุมนุมหุ่นยนต์ โรงเรียนหนองใส จังหวัด อุดรธานี

เด็กเรียนรู้ การประดิษฐ์หุ่นยนต์ จากสื่อสร้างหุ่นยนต์แบบ 3D

เด็กๆ เรียนรู้เนื้อหาความรู้ ด้านหุ่นยนต์ และ ได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างหุ่นยนต์

การเรียนที่ส่งเสริมการค้นคว้า และ ทำงานเป็นทีม

ภาพถ่ายโชว์ผลงาน ความประทับใจ หลังจากประดิษฐ์หุ่นยนต์เสร็จ และ ทดลองหุ่นยนต์เสร็จแล้ว

บรรยากาศ การเรียนหุ่นยนต์ของเด็กๆ นักเรียนนะครับ สนุก และ มีชีวิตชีวา

ยินดีเข้าพบ ท่านผู้บริหาร , หัวหน้าหมวด , คุณครูประจำชั้น ฯลฯ ของโรงเรียนท่าน เพื่อ Present หลักสูตร ครับ

ติดต่อสอบถามได้ที่ Click -> Contact Us

ครูหนุ่ม

Profile ของ RaiseGeniusSchool click -> หุ่นยนต์ เลโก้

เรสจีเนียสสคูล ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Raise Genius School ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)

Summary
Service Type
ห้องเรียนหุ่นยนต์ Online สำหรับชุมนุมหุ่นยนต์ทั่วประเทศ
Provider Name
raisegeniusschool
Area
ทั่วประเทศไทย และ เอเชีย
Description
การติดตั้งระบบห้องเรียนหุ่นยนต์ ทั้งส่วน Hardware, Software, สนามภาระกิจ ฯลฯ เพื่อการเรียนการสอนชุมนุมหุ่นยนต์ แบบทางไกล ผ่าน Internet ความเร็วสูง โดยเป็นลักษณะการเรียนแบบ Project Base เน้นการเรียนเชิงปฏิบัติตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะการเรียน มุ่งเสริมแรงบันดานใจ ยึดหยุ่น กระตุ้นการคิด และ การค้นคว้า ด้วยความสามารถของระบบ 3D ทำให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าใจการสร้างหุ่นยนต์ ตั้งแต่แบบง่ายๆ จนถึงซับซ้อนได้ดีขึ้น ลดโหลดภาระของครูผู้สอน และด้วยความสามารถของระบบ Cloud จึงทำให้มั่นใจได้ว่าระบบจะเสถียรแม้มีการเปิดใช้งานพร้อมกันหลายๆ เครื่องทั่วประเทศ ด้วยเนื้อหาแบบ multi-media ทำให้เด็กนักเรียน สามารถเรียนรู้เนื้อหาในสื่อการสอนนวัตกรรม ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา แบบภาพวาด การ์ตูน, เนื่อหาที่เป็นรูปภาพ หรือ แม้แต่เนื้อหาที่เป็นวีดิโอ อีกด้วย
URL

ติดตามข่าวกิจกรรม และ Promotion

Click ปุ่ม Like ด้านล่างได้เลยครับ