fbpx

ออกแบบ ติดตั้ง ห้องเรียนหุ่นยนต์ ห้องซ้อมแข่งหุ่นยนต์ ห้องเรียนชุมนุม,ชมรมหุ่นยนต์

รับ ออกแบบ ติดตั้ง ห้องเรียนหุ่นยนต์ ห้องซ้อมแข่งหุ่นยนต์ ห้องเรียนชุมนุม, ชมรมหุ่นยนต์ ในโรงเรียนประถม, มัธยม และ อาชีวะ ทั่วประเทศ

mainevsetwebเลโก้

ในโลกยุคใหม่ ที่การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในตำรา การเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ไม่ว่าเพื่อการส่งเสริมตามความสนใจของผู้เรียน หรือ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันหุ่นยนต์ก็ดี ได้เป็นที่นิยม และ แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

การจัดเตรียมความพร้อมของการเรียนการสอนหุ่นยนต์ในโรงเรียน เพื่อให้รองรับกับจำนวนผู้เรียนจำนวนมาก จึงเป็นเรื่องที่ต้องคิด วางแผน และ ออกแบบ เป็นอย่างดี

ตัว ห้องเรียนหุ่นยนต์ จะประกอบไปด้วย ชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorm Ev3 พร้อมชิ้นส่วนพิเศษที่จำเป็น, อุปกรณ์อำนวยความสะดวก, สนามซ้อม, อุปกรณ์การซ้อม, สนามเตรียมแข่งขัน, ระบบการเรียนหุ่นยนต์ 3D Learning on Cloud, Chart ความรู้ด้านหุ่นยนต์ ฯลฯ โดยสามารถจัดชุดให้เหมาะสมกับจำนวนเด็กนักเรียนในแต่ละรอบได้

จัดห้องเรียนหุ่นยนต์ lego ev3

จัดส่งชุดหุ่นยนต์ เลโก้ และ แนะนำการจัดห้องเรียนหุ่นยนต์ สำหรับ lego mindstorm ev3

ส่งชุดหุ่นยนต์ Lego Ev3 Mindstorm สำหรับโรงเรียน นานาชาติ และ สาธิต นะครับ

ด้วยประสบการณ์การสอนวิชาหุ่นยนต์, ชุมนุมหุ่นยนต์, Coach เตรียมแข่งขันหุ่นยนต์, จัดห้องเรียนหุ่นยนต์, อบรมครูหุ่นยนต์ เป็นเวลามามากกว่า 8 ปี จึงทำให้ทีมงาน มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ ให้การอบรม เราไม่ได้แค่จำหน่ายชุดหุ่นยนต์แต่เราเป็นที่ปรึกษา และ ให้บริการครบคลุม ในทุกด้านนะครับ

Raise Genius School มีบริการด้านการจัดห้อง Lab หุ่นยนต์ Lego Mindstorm ev3 ทั้งชุด Home และ ชุด Core Set

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้าน STEM Robotic & Coding ปรึกษาเราได้นะครับที่

ติดต่อสอบถามได้ที่ Click -> Contact Us
เพิ่มเพื่อน

ครูหนุ่ม

Profile ของ RaiseGeniusSchool click -> หุ่นยนต์ เลโก้

เรสจีเนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Raise Genius School ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD