fbpx

อบรมครูหุ่นยนต์ STEAM Robotic สำหรับวิชาหุ่นยนต์ และ ชุมนุมหุ่นยนต์ ระดับโรงเรียนประถม มัธยม

อบรมครู STEAM สำหรับวิชาหุ่นยนต์ และ ชุมนุมหุ่นยนต์ ระดับโรงเรียนประถม มัธยม และ อาชีวศึกษา (Preparing Teachers to Teach STEAM through Robotics Course)

คอร์ส อบรมครูหุ่นยนต์ ระดับ ประถม มัธยม ปวช ด้วย Lego mindstorm ev3 education ทั้งด้านโครงสร้าง และ การเขียนโปรแกรม ควบคุม ด้วยอาจาร์ยที่มีประสบการณ์สอนมาตลอด 9 ปี จบ ป.โทอบรม ครู STEAM สำหรับพัฒนาเด็กนักเรียน ด้าน วิทยาศาสตร์ Technology Engineer Art , Mathematic ระดับชั้น ประถม และ มัธยม

บรรยากาศ การ อบรมครูหุ่นยนต์ ให้กับคณะครู โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา จ.ยะลา

อบรมครูหุ่นยนต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2020

คอร์ส อบรม ครูหุ่นยนต์ ให้กับ ครูโรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์อบรมหลักสูตร ครูหุ่นยนต์ ให้กับ คณะครู จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

satit_rangsit_bilingual_school_robotics_teacher_training

อบรมหลักสูตร ครูหุ่นยนต์ ให้กับ master จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตร สองภาษา

คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูหุ่นยนต์ LEGO Robot ระดับขั้นพื้นฐานอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูหุ่นยนต์ LEGO Robot ให้คณะครู โรงเรียนอนุบายชัยนาท

อบรมครูหุ่นยนต์ LEGO Robot Ev3 ประจำเดือน ตุลาคม 2563อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูหุ่นยนต์ LEGO Robot ให้ครูทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด รอบเดือน ตุลาคม 2563 นี้นะครับ

หลักสูตร อบรมครู,อาจารย์ ด้าน STEAM Robotic เป็นหลักสูตรที่เน้น อบรมครู ผู้สอน ให้มีความรู้ ทักษะ เทคนิค ถึงพร้อมต่อการสร้างเสริมผู้เรียน ตามแนว STEAM ผ่านกิจกรรม หุ่นยนต์ ในระดับ วิชาหุ่นยนต์ และ ชุมนุมหุ่นยนต์

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้คุณครู สามารถจัดการเรียน การสอน วิชาหุ่นยนต์ ชุมนุมหุ่นยนต์ ในรูปแบบ STEAM Robotic  ที่โรงเรียนของตนได้
 2. เพื่อให้คุณครู สามารถใช้ระบบ 3D Elearning on Cloud ซึ่งเป็นนวัตกรรมสื่อการสอน สำหรับการสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์ เป็นเครื่องมือการสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ที่โรงเรียนของตนได้
 3. เพื่อให้คุณครู สามารถ เตรียมการสอน ด้วยชุดหุ่นยนต์ Lego MindStorm Ev3 ได้
 4. เพื่อให้คุณครู เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับต่อ นวัตกรรมการสอนหุ่นยนต์ ผ่านสื่อ Digital ในยุค 5G ไม่ว่าจะเป็น Augmented Reality (AR), Visual Reality (VR) ได้

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. อบรมโดย อ. วิศวกรหุ่นยนต์ ระดับปริญญาโท ที่จบด้านวิทยาการหุ่นยนต์โดยตรงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
 2. อบรมโดย อ. วิศวกรหุ่นยนต์ ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาหุ่นยนต์ และ ชุมนุมหุ่นยนต์ มาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 8 ปี ทำให้มั่นใจได้ถึง คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน การจัดการ  Class เรียน มีประสบการณ์ในการอบรมทำทีมแข่งขันหุ่นยนต์ และ เคยเป็นกรรมการตัดสินหุ่นยนต์(ส.พ.ฐ.) มาตลอด 9 ปี
 3. อบรมด้วยสื่อนวัตกรรม 3D Elearning on Cloud ที่เป็นนวัตกรรมด้านการสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์
 4. เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กัน ทั้งเชิง Basic & Project Base Learning
 5. สอนด้วยประสบการณ์ แนะแนวเทคนิคการสอน การจัดการ Class การแก้ปัญหา ฯลฯ
 6. Customize เนื้อหาการสอนให้เหมาะกับ Skill ของครูแต่ละท่าน
 7. อุปกรณ์ชุดหุ่นยนต์ มีให้ใช้จำนวนมาก เพียงพอต่อการพัฒนาการเรียนรู้

ระยะเวลาอบรม

อบรมรอบละ 2 วัน

กำหนดการอบรม มี 2 รอบให้เลือก ( รอบละไม่เกิน 6 คน ) ดังนี้
26 – 27 กันยายน 2563
24 – 25 ตุลาคม 2563
 เหมาะสำหรับ
– โรงเรียนที่ต้องการจัดการเรียนการสอน วิชาหุ่นยนต์ , ชุมนุมหุ่นยนต์
– โรงเรียนที่ต้องการจัดส่งนักเรียนของตนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ในอนาคต
– โรงเรียนที่ต้องการประยุกต์การสอนวิทยาการคำนวณด้วยการเรียนการสอนหุ่นยนต์
– โรงเรียนที่ต้องการส่งเสริมด้าน STEM, Industry 4.0 ให้กับนักเรียน
– โรงเรียนที่ต้องการเตรียมพร้อม สู่การสอนเขียนโปรแกรม (Coding) ในระดับต่อไป

ส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่ให้ความไว้วางใจ

– โรงเรียนสารวิทยา
– โรงเรียนบ้านฉางวิทยา
– โรงเรียน สาธิต แห่งมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
– โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา
– โรงเรียน เทศบาล 1 หนองใส
– โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว
ฯลฯ
 ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4000 บาท  (ลดจาก 6000 บาท) (รวมอาหารกลางวัน และ เบรค)
พิเศษ สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน (อบรมรอบเดียวกัน) ลดเหลือท่านละ 3500 บาท นะครับ

สิ่งที่ท่านต้องนำมาด้วย

– Notebook เพื่อ Program หุ่นยนต์
*ทางสถาบันฯ มีหุ่นยนต์ LEGO Ev3 เป็นสื่อการสอนให้ใช้เรียนรู้ในขณะอบรม โรงเรียนละ 1 ตัว (ไม่ได้ให้กลับนะครับ)

สถานที่อบรม

อบรมที่ศูนย์ของ Raise Learning Center สีลม ซอย 9 (เดินจากสถานี BTS ช่องนนทรีแค่ 100 เมตร)
แผนที่ https://goo.gl/maps/5HefE

ติดต่อสอบถามได้ที่ Click -> Contact Us หรือ Scan Line ID ด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน

QR Code สำหรับติดต่อ Line Officail Account Raiselearning

ติดต่อ  คุณปุ๊ย & ครูหนุ่ม

Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Raise Genius School ได้รับการสนับสนุนด้าน Branding development จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA)