อบรมครูหุ่นยนต์ STEAM Robotic สำหรับวิชาหุ่นยนต์ และ ชุมนุมหุ่นยนต์ ระดับโรงเรียนประถม มัธยม

อบรมครู STEAM สำหรับวิชาหุ่นยนต์ และ ชุมนุมหุ่นยนต์ ระดับโรงเรียนประถม มัธยม (Preparing Teachers to Teach STEAM through Robotics Course)

อบรม ครู STEAM สำหรับพัฒนาเด็กนักเรียน ด้าน วิทยาศาสตร์ Technology Engineer Art , Mathematic ระดับชั้น ประถม และ มัธยม

หลักสูตร อบรมครู,อาจารย์ ด้าน STEAM Robotic เป็นหลักสูตรที่เน้น อบรมครู ผู้สอน ให้มีความรู้ ทักษะ เทคนิค ถึงพร้อมต่อการสร้างเสริมผู้เรียน ตามแนว STEAM ผ่านกิจกรรม หุ่นยนต์ ในระดับ  ชั้นเรียน ชุมนุมหุ่นยนต์

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้คุณครู สามารถจัดการเรียน การสอน วิชาหุ่นยนต์ ชุมนุมหุ่นยนต์ ในรูปแบบ STEAM Robotic  ที่โรงเรียนของตนได้
  2. เพื่อให้คุณครู สามารถใช้ระบบ 3D Elearning on Cloud ซึ่งเป็นนวัตกรรมสื่อการสอน สำหรับการสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์ เป็นเครื่องมือการสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์ ที่โรงเรียนของตนได้
  3. เพื่อให้คุณครู สามารถ เตรียมการสอน ด้วยชุดหุ่นยนต์ Lego MindStorm Ev3,Nxt ได้

จุดเด่นของหลักสูตร

  1. อบรมโดย อ. วิศวกรหุ่นยนต์ ระดับปริญญาโท ที่จบด้านวิทยาการหุ่นยนต์โดยตรงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
  2. อบรมโดย อ. วิศวกรหุ่นยนต์ ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาหุ่นยนต์ และ ชุมนุมหุ่นยนต์ มาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 7 ปี ทำให้มั่นใจได้ถึง คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน การจัดการ  Class เรียน
  3. อบรมด้วยสื่อนวัตกรรม 3D Elearning on Cloud ที่เป็นนวัตกรรมด้านการสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์
  4. เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคุมกัน

สื่อการสอน อบรมทีมแข่งขันหุ่นยนต์

ชุด หุ่นยนต์เลโก้ Mindstorm NXT 2.0 , ชุด เลโก้ EV3 และ Part หุ่นยนต์ต่างๆ มากมาย

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

2 – 3 วัน ที่ศูนย์ของสถาบันเรสจีเนียสสคูล หรือ โรงเรียนของท่าน (ทางโรงเรียนของท่านต้องมีการใช้บริการ 3D Elearning on Cloud ของสถาบันฯ ด้วย)

จำนวนครูผู้เข้าอบรม 2 – 3 ท่าน

สถานทีอบรม ใช้สถานที่ ของทางโรงเรียนที่ติดต่อเข้ามา หรือ ศูนย์ของสถาบันเรสจีเนียสสคูล

 

หมายเหตุ

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรมครูหุ่นยนต์ STEAM Robotic จำเป็นต้องใช้บริการ 3D Elearning on Cloud ของสถาบันฯ ด้วยเท่านั้น ซึ่งสามารถติดต่อของใช้ได้ในคราวเดียวกัน

ติดต่อสอบถามได้ที่ Click -> Contact Us

Summary
Service Type
อบรมครูหุ่นยนต์ STEAM Robotic
Provider Name
Raise Genius School
Area
THAI, AEC
Description
หลักสูตร อบรมครู,อาจารย์ ด้าน STEAM Robotic เป็นหลักสูตรที่เน้น อบรมครู ผู้สอน ให้มีความรู้ ทักษะ เทคนิค ถึงพร้อมต่อการสร้างเสริมผู้เรียน ตามแนว STEAM ผ่านกิจกรรม หุ่นยนต์ ทั้งในระดับ ชั้นเรียนวิชาหุ่นยนต์ และ ชั้นเรียน ชุมนุมหุ่นยนต์
URL

ติดตามข่าวกิจกรรม และ Promotion

Click ปุ่ม Like ด้านล่างได้เลยครับ