Home » RaiseBlog » Raise-Blog » พี่เรส ขยับปากกา » เรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ คอร์สช่วงปิดเทอม ต่างกับ คอร์สเสาร์, อาทิตย์อย่างไร

เรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ คอร์สช่วงปิดเทอม ต่างกับ คอร์สเสาร์, อาทิตย์อย่างไร

คอร์สช่วงปิดเทอม ต่างกับ คอร์สเสาร์, อาทิตย์อย่างไร?

สวัสดีครับ พี่เรส กลับมาตอบข้อคำถามของ ผู้ปกครองที่ ตามพี่เรส มาอยู่เสมอในรูปแบบของบทความนะครับ

 

 

Summer Course

 • เรียน วันอังคาร ถึง ศุกร์
 • จำนวนชม.เรียนต่อครั้ง 3 ชม.
 • ลักษณะการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์เป็นโครงงาน เพื่อนำมาทดลอง นำมาเล่นด้วยกัน
 • เหมาะกับน้องที่ไม่เคยเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์มาก่อน, น้องที่ต้องการหาประสบการณ์การประดิษฐ์หุ่นยนต์
 • เหมาะกับหากิจกรรมในช่วงปิดเทอมให้กับน้อง และ ให้น้องประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ตนชื่นชอบ
 • มีวันละ 2 รอบ เช้า 9:00 – 12:00 และ/หรือ บ่าย 13:00 – 16:00 น.
 • 8 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชม.)
 • เรียนโครงงานเดียวกัน เด็กหลายคนจะสนุกตรงที่ได้ทดลองหุ่นยนต์กับเพื่อน,พี่

Course เสาร์,อาทิตย์

 • เรียน วันเสาร์ หรือ อาทิตย์
 • จำนวนชม.เรียนต่อครั้ง  2 ชม.
 • ประดิษฐ์หุ่นยนต์เป็นโครงงาน ตาม Level ที่ตนเรียน ตามศักยภาพ ของตน
 • น้องที่ไม่เคยเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์มาก่อน, น้องที่ชื่นชอบด้านหุ่นยนต์ และ ต้องการพัฒนาทักษะด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของตน
 • ฝึกและพัฒนา ทักษะด้านต่างๆ ให้น้อง และ ให้น้องประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ตนชื่นชอบ
 • มี 4 รอบ เช้า 9:00 – 11:00 , 11:00 – 13:00 , 13:00 – 15:00 และ 15:00 – 17:00 น.
 • 4 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชม.)
 • เรียนโครงงานต่างกัน จะสนุกกับหุ่นยนต์ที่ตนอยากจะสร้าง อยากจะพัฒนา

รายละเอียดคอร์สปิดเทอม ดูได้ที่ ค่ายปิดเทอม

รายละเอียดคอร์สเสาร์ อาทิตย์ ดูได้ที่ เรียนเลโก้

รูปภาพบรรยากาศการเรียน คอร์สช่วงปิดเทอม

บรรยากาศ คอร์สช่วงปิดเทอม

เรียนโครงงานคล้ายๆ กัน เพื่อนำมาทดสอบ และ เล่นด้วยกัน

รูปภาพบรรยากาศการเรียน คอร์สเสาร์,อาทิตย์

raise robot hand by max

เรียนโครงงานที่สนใจ ตาม Level ตามศักยภาพของตน