fbpx

การต่อเลโก้ช่วยพัฒนาความฉลาดทางสังคมได้อย่างไร

การต่อเลโก้ช่วยพัฒนาความฉลาดทางสังคมได้อย่างไร

การต่อเลโก้ช่วยพัฒนาความฉลาดทางสังคมได้อย่างไร

จากคราวที่แล้วพี่เรสพูดถึงการพัฒนาสมาธิผ่านการต่อเลโก้ไปแล้วนั้น คราวนี้พี่เรสจะพูดถึงเรื่องความฉลาดทางสังคมกันบ้าง

Raise Lego Tonnam_Teach_uejin_600

จากรูปน้องต้นน้ำกำลังสอนน้องอิวเจินอยู่ครับ ที่เรสฯ เราปลูกฝังให้เด็กๆ ช่วยเหลือกัน เล่นด้วยกัน หนักนิด เบาหน่อย ก็อภัยให้กันครับ การที่น้องต้นน้ำช่วยสอนน้องคนอื่น ก็ถือเป็นการฝึกทั้งน้องต้นน้ำและน้องอิวเจิน ให้ช่วยเหลือกันด้วยครับ เด็กทั้งสองจะฝึกการจิตใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน

พี่เรส

Raise Genius School

About The Author

num raise

No Comments

Leave a Reply

ฝึกสมาธิ ลูกคนเก่งผ่านกิจกรรม การต่อเลโก้Raise Lego Step jpegmediumทำไมพี่เรส ถึงมาเปิดโรงเรียนสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์