fbpx

Archives

การตั้งคำถาม เกิดขึ้นได้ อย่างไร ?

การตั้งคำถาม เกิดขึ้นได้อย่างไร ? Picture by Gonzalo Baeza   “มีโรงงาน อยู่ 2 แห่ง ผลิต สบู่ขาย เหมือนกัน แต่ ทั้งสอง โรงงาน เจอปัญหาเดียวกัน ก็คือ เวลา ที่เครื่องจักร บรรจุสบู่ ลงไปนั้น บางครั้ง ก็เกิดผิดพลาด ทำให้ ใส่ลงไปไม่ครบ ทุกกล่อง ทำให้ มีเรื่องร้องเรียน มาเป็น ระยะๆ ว่าซื้อสบู่ แต่ ได้กล่องเปล่า ซะงั้น โรงงาน A ตัดสินใจ แก้ปัญหานี้ ทันที โดย การสั่งซื้อ เครื่องแสกน มูลค่า หลายล้านบาท เพื่อ ให้คอยตรวจว่า กล่องไหน ที่ไม่มีสบู่ และ ทำการคัดแยก ออกไป  ทำให้ […]