fbpx

Archives

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ จริงหรือไม่

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ จริงหรือไม่ ประโยคเรียบง่ายข้างต้นถูกกล่าวโดยไอนสไตน์ นักฟิสิกส์ชื่อดังก้องโลกจนแม้แต่เด็กๆยังรู้จัก แต่ความจริงแล้ว หากจะให้พูดฟันธงก็คงสรุปได้ยากว่า คำพูดดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ เพราะหากมีแต่จินตนาการไม่มีความรู้ หรือมีแค่ความรู้แต่ไม่มีจินตนาการ ก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างเหมาะกับงานแต่ละชนิดกันไป จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ จริงหรือไม่     หากแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คือ มีทั้งสองอย่างยอมดีที่สุด เพราะนอกจากจะมีจินตนาการแล้ว หากมีความรู้ด้วย ก็จะสามารถสร้างจินตนาการให้กลายเป็นจริงได้ ซึ่งอาจนำมาสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเหลือผู้คนมากมาย ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น หรือ อาจจะเป็นการสร้างสรรค์เมนูอาหารแปลกใหม่ ดที่น่าลิ้มลอง รึแม้กระทั่งการสร้างผลงานศิลปะที่ใช้เทคนิคน่าตื่นตาตื่นใจที่ทำให้ผู้ชมมีความสุข  และอื่นๆอีกมากมายที่จำเป็นต้องอาศัยทั้งความรู้และจินตนาการ อย่างไรก็ตาม การจะมีทั้งสองอย่างก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแต่ละอย่างก็ต้องใช้ความอดทนในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ ที่จะต้องอดทนบากบั่นเรียน ท่องจำ ลงมือปฏิบัติให้คล่องแคล่ว และจินตนาการ ที่ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถท่องจำเอาได้ แต่ยังต้องอาศัยลักษณะนิสัยบางอย่างเช่น การกล้าคิดกล้าแสดงออก การไม่กลัวความล้มเหลว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะพัฒนาได้ผ่านการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆด้วยตนเองจนสั่งสมประสบการณ์ขึ้นมาเท่านั้น ไม่สามารถสอนให้กันโดยตรงได้ และที่สำคัญโอกาสในการสร้างลักษณะนิสัยดังกล่าวที่ดีที่สุด กลับอยู่ในช่วงวัยเด็ก อีกด้วย อ้างอิงจากทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของ เอริกสัน* ที่ได้ทำการวิจัยค้นคว้าเอาไว้ เขาพบว่า ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการจะสร้างลักษณะนิสัยดังกล่าว อยู่ในช่วงวัยระหว่าง 3-12ปี โดยแบ่งเป็น3ขั้นหลักๆคือ ช่วงอายุ3-5ปี  ช่วงวัยในการพัฒนาความกล้าคิด […]

ส่งเสริมความมั่นใจ ให้ลูกน้อย

ส่งเสริมความมั่นใจ ให้ลูกน้อย ส่งเสริมให้ลูกน้อยมีความมั่นใจ รู้หรือไม่ว่า ในชีวิตคนเรา วัยเด็กถือเป็นช่วงวัย ที่มีผลกระทบต่อช่วงชีวิตที่เหลือทั้งหมด ไม่ว่าจะด้านดีหรือร้าย เช่นหากเราพัฒนาทักษะใดๆ ในวัยเด็ก(ที่โตพอจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น) มันจะกลายเป็นทักษะพื้นฐาน ที่ส่งผลไปทั้งชีวิต แต่ในทางกลับกัน หากเด็กๆเจอช่วงเวลาที่เลวร้าย นั่นก็ส่งผลต่อ บุคลิกด้านลบไปได้ทั้งชีวิตเช่นกัน และในวันนี้ เราจะมาพูดถึง ความเชื่อมั่นในตนเอง   ส่งเสริมความมั่นใจ ให้ลูกน้อย   โดยพื้นฐานของบทความนี้ จะตั้งอยู่บนทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของ Erik H. Erikson ว่าด้วยเรื่องขั้นพัฒนาการ ที่เป็นไปตามช่วงวัย โดยช่วงวัยที่จะกล่าวถึง ในที่นี้ คือ 5-12 ขวบ     วัย 5-12 ขวบ เป็นวัยที่มีผลต่อคุณลักษณะ  ด้านความมั่นใจ* โดยที่ถ้าหากล้มเหลวในขั้นนี้ คุณลักษณะ การรู้สึกว่าตนด้อยค่า จะถูกพัฒนาขึ้นมาแทน และที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่า ช่วงวัย 6-12 ขวบ ถือเป็นช่วงวัย ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนมาก พอๆกับบ้าน ที่นั่น […]

เด็กเรียนรู้ผ่าน การเล่น (Children learn through play)

การเล่น ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี การเล่น ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆ ได้อย่างไรนั้น ครูบุ๊ง เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ คงเคยได้ยิน ได้อ่านบทความ กันมาบ้าง แต่ในบทความนี้ ครูบุ๊งของโยงถึง กิจกรรมของน้อง ทั้งในโรงเรียน และ ในบ้านก่อนเลยนะคะ ครูบุ๊ง และ พวกเรามักเคยได้ยินเสมอมานานแล้วว่า ในการศึกษา ให้เน้นเอาเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-centered) เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นที่ผ่านมา เราจึงได้พบกับการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อน คือ หากเด็กสนใจอยากได้ อยากทำหรือชอบอะไร ก็ให้ส่งเสริมสนับสนุนตามที่สนใจ หรือ ชอบ หรือ อยากได้ นั้นไป  ซึ่งเป็นความเข้าใจ คลาดเคลื่อนอย่างมาก เพราะการที่เน้นเอาเด็กเป็นศูนย์กลาง ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตามใจ หรือ ตามอารมณ์ ตามความชอบ ของเด็กเท่านั้น (กลายเป็น ตามใจเด็กเป็นศูนย์กลาง ซะงั้น) แต่ให้มองไปถึงศักยภาพที่เด็กทำได้ มองถึงพัฒนาการที่เด็กจะได้รับ ในเด็กแต่ละคน เป็นหลัก หากแบ่งกิจวัตรประจำวันของเด็กจะสามารถแบ่งได้ เป็น 2 ช่วง ใหญ่ๆ คือ ช่วงเวลาที่อยู่โรงเรียน […]