[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]

เสริมทักษะ และ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ทั่วประเทศ คือ ภาระกิจของเรา

เสริมทักษะ เด็กผ่านการเรียนรู้การสร้าง เลโก้หุ่นยนต์ และ Robotics Stem Education กับ เรสจีเนียสสคูล

สร้างหุ่นยนต์ กับ Raise Genius School

สถาบัน Raise Genius School เป็นผู้นำในด้านการสอน เสริมทักษะ เด็กด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เน้นการประสานการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ด้วย (ทฤษฎี Constructionism กับ ทฤษฎีพหุปัญญา) และ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ทำให้เด็กได้รับความรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  ส่งเสริมจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก อย่างเป็นธรรมชาติ สนุกสนาน และ ผ่อนคลาย ผ่านการสร้างหุ่นยนต์ มากกว่า 1000 แบบ

อำนวยการสอนโดย ศิษย์เก่าระดับ ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งมีประสบการณ์การ สร้างหุ่นยนต์ และ การสอนวิชาหุ่นยนต์มานาน และได้รับการส่งเสริมด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) และตัวหลักสูตรซึ่งได้รับการพัฒนามาเพื่อเยาวชนอย่างแท้จริง

เรสจีเนียสสคูล มั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาน้องๆ ให้เก่งขึ้น ฉายแววอัจฉริยะ พัฒนาการทำงานสอดประสานกันของสมองซีกซ้ายและซีกขวา อีกทั้งยังส่งเสริม IQ,EQ น้องๆ ได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันมีเปิดโอกาศธุรกิจในรูปแบบ แฟรนไชส์ศูนย์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ ทั่วประเทศ และมีบริการหลากหลาย อธิ เช่น คอร์สหุ่นยนต์ (เสาร์,อาทิตย์ After School), สอนวิชาหุ่นยนต์ ในโรงเรียนประถม มัธยม, ค่ายปิดเทอม, ค่ายหุ่นยนต์, จำหน่ายชุดหุ่นยนต์อัจริยะ Lego Mindstorm Ev3 และ กิจกรรมหุ่นยนต์ มากมาย

ปณิธาน

1. มุ่งมั่นที่จะ พัฒนาอัจฉริยะภาพ ให้กับเด็กๆ เพราะเชื่อว่า เด็กทุกคน มีศักยภาพ และ พร้อมที่ ฉายแววอัจฉริยะ ถ้าได้รับแนวการสอน ที่ถูกต้อง

2. เชื่อว่าการให้ การตอบแทนสังคม จะช่วยเสริมสร้างสังคมที่เปียมสุข

3. สอนเด็กด้วยความรัก และ ส่งเสริมให้เด็กเชื่อมั่นและเคารพตนเอง

วิสัยทัศน์

1. เป็นผู้นำใน การพัฒนาทักษะเด็ก วัยเรียนในประเทศไทยด้วยสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. พัฒนากระบวนการสอน ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

3. ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้าน Stem Education ผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ไปทั่วประเทศ

พันธกิจ 

1. สอน เสริม สร้าง กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการดึงอัจฉริยะภาพ อย่างเป็นธรรมชาติ

2. พัฒนาสื่อการสอนเชิงเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงศักยภาพเด็ก

3. ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) / STEM Education

กิจกรรม

1. ร่วมกัน สร้างหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างสรรค์ สนุก แปลกใหม่

2. ทดลองแนวคิด ผลงาน ผ่านการทดลอง การนำเสนอ

3. ออกเผยแพร่ แนวคิด ผลงาน ในกิจกรรมประกวด แข่งขัน นำเสนอ ทั้งภายใน และ ภายนอกสถาบัน

จุดเด่นและความแตกต่างของเรสจีเนียสสคูล

1. ได้รับการสนับสนุน อย่างเป็นทางการ จากหน่วยงาน เทคโนโลยี SMEs (UTO) มหาวิทยาลับเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ด้านที่ปรึกษา

2. ได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

3. ได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ และ Franchise Go INTER จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)

4. สอนเด็กๆ ด้วยนวัตกรรมสื่อการสอน

5. อำนวยการสอน โดยวิศวกรหุ่นยนต์ ที่จบด้านหุ่นยนต์ระดับป.ตรี และ จบด้านหุ่นยนต์โดยตรงระดับ ป.โท จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี น้องจะได้รับความรู้ ด้านหุ่นยนต์ที่ถูกต้อง รอบด้าน

6. เรสฯ สอนประดิษฐ์หุ่นยนต์เป็นหลัก ( Mechanic & Programming ) ไม่ได้สอนแค่ โปรแกรมหุ่นยนต์ ดังนั้น น้องจะได้ฝึก การสร้างกลไก ซึ่งเป็นหัวใจของหุ่นยนต์ด้วย ดูตัวอย่างผลงาน ที่ http://www.raisegeniusschool.com/raise-show-time/

7 การเรียน การสอน ของเรสฯ จะไม่เน้นให้เด็กต่อตามแบบ (ยกเว้น Level Raise Foundation) ในคอมพิวเตอร์ แต่จะเน้นต่อตามจินตนาการ ตามโจทย์ เป็นหลัก

8. เรสฯ สอนด้วยระบบ Pooling โดยเด็กแต่ละคนจะสามารถใช้อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ไม่จำกัด (ไม่ Block จินตนาการ) และ คุณครูนั่งประกบ นั่งสอนใกล้ๆ กัน

9. เน้นการ Present ผลงาน เพื่อการประเมินน้องๆ ร่วมกับผู้ปกครอง

10. จัดงาน,หาเวที ให้น้องๆ ของเรสฯได้ไปแสดงออก เช่น งานวันเด็ก, งานเปิดโลกหุ่นยนต์กับ Seacon, งานโชว์ผลงานที่ TKpark, งานประจำปีที่จามจุรีสแควร์ ฯลฯ

11. ฝึกเด็กให้เด็กทำงานเป็น แก้ปัญหาด้วยตนเอง

12. ครอบคลุม ในด้านกิจกรรม การทำหุ่นยนต์ สำหรับเด็ก เช่น สอนเสริมเสาร์อาทิตย์, สอนในโรงเรียนมัธยมชั้นนำ, จัดค่ายหุ่นยนต์, โค๊ชหุ่นยนต์  จัดแข่งขันหุ่นยนต์ และ Franchise ศูนย์หุ่นยนต์

13. เน้นสอดแทรกความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) / STEM Education

อำนวยการสอน โดย

ครูหนุ่ม ของเด็กๆ

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จาก มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์
 • ปริญญาโท MBA (Marketing) จาก มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์
 • ปริญญาโท Robotic Engineer จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สถาบันวิทยาหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO))

  – กรรมการตัดสินการแข่งขัน หุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60

  – กรรมการตัดสินส่งนักเรียนอาชีวะศึกษาไปฝึกงานด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ประเทศนิวซีแลนด์และญี่ปุ่น

  ของสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

  – ที่ปรึกษาโรงงานอุตสหกรรม

  – อาจารย์พิเศษวิชาหุ่นยนต์อัตโนมัติ

 

ติดต่อสอบถาม (ครูหนุ่ม) Click : Contact US

————————————————————————————————

พี่เรส และ ทีมงาน Raise Genius School

สคูปแนะนำ เรสจีเนียสสคูล
เพื่อนคู่คิด ตอน สถาบันเสริมทักษะ  ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์…: 

เรสจีเนียสสคูลได้ถูกสัมภาษณ์ ออกนิตยสาร “อุตสาหกรรมสาร” ครับ

เสริมทักษะ เด็ก Raise lego Industrial book

Raise เรียน สร้างหุ่นยนต์ UBI-KMUTT

 

Raise-lego-Industrial-book-600_2 jpegmedium

Raise-lego-Industrial-book-600_3

Raise-lego-Industrial-book-600_4

Raise-lego-Industrial-book-600_5

Raise-lego-Industrial-book-600_6

 

เรสจีเนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรสจี เนียสสคูลได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานเทคโนโลยี SMEs (UTO) ในโครงการ UBI (university Business Incubator) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – See more at: http://www.raisegeniusschool.com/#sthash.XwOetfEH.dpuf

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 

Summary
Article Name
เรียนรู้การ สร้างหุ่นยนต์ และ Robotics Stem Education กับ Raise Genius School
Description
สถาบัน Raise Genius School เป็นผู้นำในด้านการสอนเสริมทักษะเด็กด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เน้นการประสานการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ทฤษฎี Constructionism กับ ทฤษฎีพหุปัญญา) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ทำให้เด็กได้รับความรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก อย่างเป็นธรรมชาติ สนุกสนาน และ ผ่อนคลาย ผ่านการสร้างหุ่นยนต์ มากกว่า 1000 แบบ
Author