fbpx

คุณพ่อ คุณแม่ ควรรู้

ถอดรหัส ความสำเร็จนักเรียนรอบพอร์ต

ถอดรหัส ความสำเร็จนักเรียนรอบพอร์ต เริ่มต้นจากทำไมมหาวิทยาลัยต้องมีรอบพอรต์? ในเมื่อเมื่อก่อนมี รอบสอบตรง รอบโควต้าและรอบ Admission อยู่หลายรอบอยู่แล้ว เมื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมีความเข้มข้นอย่างมาก ดังนั้นการที่จะเรียนให้จบต้องใช้ความมุมานะ เพียร พยายามสูง ต้องใช้องค์ความรู้และต้องใช้การค้นคว้าอย่างมาก โดยเฉพาะในศาสตร์ที่มีความซับซ้อนสูง ต้องเรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติและทางทฤษฎีในเวลาที่จำกัด 4 ปีเท่ากับสาขาอื่นๆ เช่น วิศวะหุ่นยนต์ วิศวะแมคคาทรอนิค วิศวะคอมพ์ และ ICT เป็นต้น การคัดกรองผู้ที่เข้ามาศึกษา จึงต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ มีความตั้งใจสูง และความเพียรพยายามมากกว่าปกติ ดังนั้นการคัดเลือกด้วยคะแนน admission จึงไม่สามารถบ่งบอกคุณลักษณะของผู้เรียนนั้นได้ ทางมหาวิทยาลัยจึงเกิดรอบการคัดเลือกโดย portfolio ขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดการรีไทร์ ลดการซิ่ว จากการที่นักเรียนยังไม่ค้นพบตัวเอง เพื่อลดความสูญเสีย ทั้งของมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง และตัวผู้เรียนเอง เพราะถ้าหากเกิดการรีไทร์และการซิ่วขึ้น ทุกฝ่ายก็จะเสียทั้งเวลาและทรัพยากรโดยใช่เหตุ รวมทั้งนักเรียนบางคนจะเกิดความเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งจะมีผลในการดำเนินชีวิตในตอนโต ว่าเคยผ่านความล้มเหลวในชีวิตมาก่อน ดังนั้นการคัดเลือกรอบพอร์ตจึงเกิด มีเพื่อลดความสูญเสียที่กล่าวมาข้างต้น จากเหตุผลดังกล่าว บุคลิกของนักเรียนรอบพอร์ต จึงควรที่จะเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายาม มีความมุมานะ เรียนรู้อย่างไม่หยุดหย่อน ในบางศาสตร์ที่ยากก็ต้องให้เวลากับตัวเอง ค้นคว้าและทดลองอยู่หลายรอบ […]

Portfolio สำคัญมาก ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นะครับ

สวัสดีครับ น้องๆ ทุกคน โดยเฉพาะน้องๆ ที่กำลังอยู่ในชั้น มัธยม นะครับ น้องๆ ได้เริ่มวางแผนการเข้าเรียนในระดับ ปริญญาตรี กันแล้วหรือยังนะคับจริงอยู่ที่ทุกวันนี้ ที่นั่งในมหาวิทยาลัย มีเหลือมากพอสำหรับน้องๆ ทุกคน แต่ที่นั่งในคณะ สาขา ในมหาวิทยาลัยที่เราสนใจ ก็ยังมีการแข่งขันที่สูงอยู่ดี นะครับ รวมถึงคณะและ สาขาที่มีความนิยมสูงในสมัยนี้ก็ยิ่งมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น น้องๆพอจะทราบใช่ไหมครับว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในรอบแรก เขาคัดเลือกจาก Portfolio เนื่องจากกรรมการต้องการได้เด็กที่เป็นตัวจริง ในด้านนั้นๆ นะครับ# พอร์ตคืออะไร แฟ้มผลงานที่แสดงความเป็นตัวตน ว่าน้อง มีบุคลิกแบบไหน ชอบทำอะไรในยามว่าง มีความถนัดหรือความสามารถพิเศษด้านใดบ้าง# พอร์ตมีไว้ทำไม เพื่อเป็นการแสดงออกแบบเอกสาร ประกอบการสมัครเข้าเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นมัธยมปลาย ในบางโรงเรียน หรือ ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสการเลือกสายเรียนที่ไม่เหมาะกับตัวเอง# จะทำพอร์ตต้องมีอะไรบ้าง 1. ข้อมูลของตัวเองจะรู้จักตัวเอง ว่ารักและชอบและถนัดในการทำอะไร2. ข้อมูลของปลายทางว่า เขารับสมัคร นักเรียนนักศึกษาบุคลิกแบบไหน มีคุณสมบัติอย่างไร ตรงกับตัวเองหรือเปล่า# พอร์ตต้องทำยังไง 1. เรียบเรียงประวัติส่วนตัว สิ่งที่ชอบ […]

อาชีพแห่งอนาคต

งานหรืออาชีพแห่งอนาคต คืองานอะไร?  เป็นคำถาม ที่ดูขัดแย้งกับ คำถามที่ผู้ใหญ่เคยถูกถามและ แม้แต่เคยถามเด็กๆ มาก่อนว่าโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไร ประมาณว่าเมื่อ 5 – 20 ปีที่ผ่านมา อาชีพต่างๆ ยังรอนักเรียน รอเด็กนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ได้ อาชีพนี้นๆ ไม่หนีหายไปไหน แต่ทุกวันนี้และในอนาคต ตัวอาชีพเองก็มีวิวัฒน์ของมัน จนเปลี่ยนไปเยอะมาก หรือ ถึงขั้นโดนแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ (Disrupt) ให้เห็นกันได้เลยที่เดียว   ในความคิดเห็นของครูหนุ่ม งานและอาชีพในอนาคต อีกสัก 5 – 10 ปี (ไม่ไกลนัก ประมาณตน้องม.ต้น ม.ปลายตอนนี้เรียนจบ) ตัวอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่ทำได้ (AI,Robot,Digital,IOT ทำแทนไม่ได้) ทั้งหลาย จะมีการนำเอาเทคโนโลยีมาผสานอย่างมาก  (ไม่ได้แค่ช่วยงาน) ในทุกๆ จังหวะที่ทำได้   ส่วนงานที่ต้องทำซ้ำๆ (Routine) ทั้งภาคการผลิตและบริการ ทั้งหลาย ก็จะโดน เทคโนโลยีแทนทีอย่างไร้เยื้อใยกันเลยทีเดียว เพราะในอนาคตเทคโนโลยีจะถูกลง ฉลาดขึ้น ใช้ง่ายขึ้น (ลองสังเกต Smart […]

COVID19 กับการเติบโตของ หุ่นยนต์บริการ

ก่อนยุค COVID19 การเติบโตของหุ่นยนต์บริการ จะเป็นไปในคุณค่าและ ประโยชน์ของหุ่นยนต์บริการ ถ้านวัตกรรม และ เทคโนโลยีช่วยทำให้หุ่นยนต์บริการเก่งขึ้น ฉลาดขึ้น และ ช่วยงานมนุษย์ได้มากเท่าไร ขนาดตลาด และ ปริมาณการใช้หุ่นยนต์บริการก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว  ดังผลลัพท์และ การคาดการณ์จากรายงานของ Boston Consulting Group (BCG) ดังรูป จากรูปนี้ทาง BCG ได้ UPDATE การคาดการณ์การเติมโตของหุ่นยนต์ใน Segment ต่างๆ ไว้ในปี 2017 (การคาดการณ์แต่เดิมได้ทำไว้ตั้งแต่ปี 2014) โดยแต่เดิมคาดการณ์ว่าในปี 2025 ขนาดตลาดของหุ่นยนต์โดยรวมจะเป็น 67 พันล้าน Dollar แต่ในขณะที่ Update ข้อมูลนี้ (2017) ปรากฏว่า ขนาดตลาดของหุ่นยนต์โดยรวมได้แชงขึ้นไปที่ 87 พันล้าน Dollar ไปเสียแล้ว!! โดยหุ่นยนต์ บริการ (Consumer Robot) เป็นพระเอกที่ช่วยให้ตลาดขยายตัวอย่างก้าวกระโดด https://www.globenewswire.com/news-release/2017/06/21/1026967/0/en/Global-Spending-on-Robots-Projected-to-Hit-87-Billion-by-2025.html และเมื่อถึงยุค […]

Project base learning แนวคิดการเรียนรู้ ที่สอดรับกับการใช้ในชีวิตจริง

Project Based Learning (PBL) คือการเรียนรู้ในรู้แบบ การสร้างประสบการณ์ โดยมีเป้าของงานเป็นเป้าหมายหลัก (ฟังๆแล้วเหมือนการทำงานจริงๆเลยนะครับ) โดยมีความเชื่อที่ว่า เป้าหมายมีความไม่นิ่งได้ วิธีการทำงานที่หลากหลาย ลื่นไหล ยืดหยุ่น ตามสถานะการณ์ ตามทรัพยากร และปรับเปลี่ยนได้ และ  การเรียนรู้แบบ Project Based Learning จะเป็นการผสานทุกอย่างที่ตนมี และ ทีมมี ทั้ง ศาสตร์ และ ศิลป์ (Multidisciplinary)โดยเริ่มตั้งแต่ วิเคราะห์โครงงาน หาข้อมูล วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วิเคราะห์งาน วิเคราะห์ทรัพยากร(เครื่องไม้เครื่องมือ, สถานที่, ความสามารถของทีม และ ความรู้) กำหนด Statement (ข้อกำหนดต่างๆ ณ ขณะนั้น) ตามด้วยการร่างแผนงาน การดำเนินโครงการ การ PIVOT (การปรับตัวอย่างทันท่วงที) ฯลฯ ซึ่งงานทุกอย่างจะวางอยู่บนแกนของเวลา บนความเสี่ยง สภาวะ และแผนสำรอง ฯลฯ ยกตัวอย่าง […]

ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌ ‌วิธี‌เรียน‌ที่‌ไม่‌ต้อง‌บังคับ‌ให้‌เด็ก‌ตั้งใจ‌เรียน

ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌ ‌วิธี‌เรียน‌ที่‌ไม่‌ต้อง‌บังคับ‌ให้‌เด็ก‌ตั้งใจ‌เรียน‌ ‌ วัน‌นี้‌ครู‌หนุ่ม‌จะขอ‌ ‌เล่า‌เกี่ยว‌กับ‌แนวคิด‌ ‌ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌ ‌นะ‌ครับ‌ ‌ซึง‌จาก‌หัวข้อ‌นี้‌ ‌อาจ‌สร้าง‌ความ‌ สงสัย‌ ‌ให้‌กับ‌ผปค‌.‌ ‌ใน‌หลายๆ‌ ‌ส่วน‌ ‌ ‌ จาก‌การ‌ค้นคว้า‌ ‌ใน‌ ‌google‌ ‌เวป‌ ‌www.krucom.net‌ ‌ได้‌อธิบาย‌ไว้‌เป็น‌อย่าง‌ดี‌ ‌กล่าว‌คือ‌ ‌ ‌ ‌ “‌ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌ ‌(Flipped‌ ‌Classroom)‌ ‌เป็น‌แนวทาง‌การ‌จัดการ‌เรียน‌การ‌สอน‌แบบ‌ใหม่‌ ‌โดย‌ให้‌ นักเรียน‌ ‌“‌เรียน‌ที่‌บ้าน‌-‌ทำการ‌บ้าน‌ที่‌โรงเรียน‌”‌ ‌ปัจจุบัน‌ ‌กระแส‌ ‌”‌ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌”‌ ‌เป็น‌ที่‌นิยม‌อย่าง‌มาก‌ ใน‌สหรัฐอเมริกา‌ ‌และ‌ใน‌ปี‌การ‌ศึกษา‌ ‌พ‌.‌ศ‌.‌ ‌2556‌ ‌นี้‌ ‌ชั้น‌เรียน‌ใน‌โรงเรียน‌ประถม‌ศึกษา‌และ‌มัธยมศึกษา‌ของ‌ ไทย‌ก็‌จะ‌นา‌แนวคิด‌ ‌”‌ห้องเรียน‌กลับ‌ด้าน‌”‌ ‌มา‌ใช้‌ด้วย‌เช่น‌กัน‌”‌ ‌ ‌ “‌โดย‌ยึด‌หลัก‌ที่‌ว่า‌ ‌เวลา‌ที่‌นักเรียน‌ต้องการ‌พบ‌ครู‌จริงๆ‌ ‌คือ‌ ‌เวลา‌ที่‌เขา‌ต้องการ‌ความ‌ช่วย‌เหลือ‌ ‌เขา‌ไม่‌ได้‌ ต้องการ‌ให้‌ครู‌อยู่‌ใน‌ชั้น‌เรียน‌เพื่อ‌สอน‌เนื้อหา‌ต่างๆ‌ ‌‌(‌ทั้ง‌ใน‌ลักษณะ‌อ่าน‌ให้‌ฟัง‌ ‌พูด‌ให้‌ฟัง‌ […]

Pivot ทักษะแห่งการอยู่รอดในโลกอนาคต

สวัสดีครับ วันนี้ครูหนุ่ม จะมาเล่าเกี่ยวกับ คำว่า Pivot (การหมุน) ซึ่งการหมุนในที่นี้ไม่ใช่หมุนตัวเรานะครับ แต่เป็นการ “สังเกตและปรับตัวทันทีอย่างรวดเร็ว ในมุมมองรอบด้าน“ ว่าแต่ทำไมครูหนุ่มถึงคิดว่า ทักษะ Pivot นี้สำคัญในโลกอนาคตละครับ อันดับแรก มาดูสาเหตุ ของความผันผวนของเหตุการณ์โลก จากตาราง แสดงความถี่ (หนาแน่น) ของเหตุการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันกัน https://qz.com/1096237/deutsche-bank-analysis-on-the-frequency-of-financial-crises/ จากกราฟ สังเกตได้ว่า เฉพาะแค่วิกฤตเศรษฐกิจอย่างเดียวก็มีความถี่ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากในปีหลังๆ นี้ ส่วนหนึ่งเพราะ โลกาภิวัฒน์ ที่เชื่อมโลกการเงิน สินค้า การท่องเที่ยว สื่อ เทคโนโลยี เข้าหากัน ดังนั้น เวลาประเทศไหนมีปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัญหาก็จะเกิดการลุกลาม ไปยังประเทศอื่นๆ ผ่านการเชื่อมโยงแบบ โลกาภิวัฒน์ อย่างรวดเร็ว!! นี้ยังไม่นับรวมถึง การเปลี่ยนแปลงจากการ DISRUPTION (การหักล้าง สร้างใหม่อย่างสิ้นเชิง) ทางเทคโนโลยี และ พฤติกรรมผู้บริโภค อีกนะครับ เช่น […]

สถาบันสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์สำหรับเด็ก ที่มีดีมากกว่าแค่หุ่นยนต์

ที่มีดีมากกว่าแค่หุ่นยนต์ “การสอนเด็กคือศิลปะ วิธีที่สวยงามที่สุดคือ การที่กระตุ้นให้เด็กๆ มีแรงบันดาลใจอยากทำเอง  การพัฒนาเด็กที่ดีต้องมีสองฝ่าย คือ ฝ่ายที่ท้าทายเขาให้เขายกเป้าหมายของตนขึ้นให้สูงขึ้น หรือค้นหาสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ และ ฝ่ายที่รับฟังเขาเพื่อค่อยช่วยเหลือ แนะนำ ช่วยแก้ไขในบางจุดที่ยากเกินความสามารถของเขาหลังจากที่เขาได้ทดลองแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองแล้ว” นี้คือ ความเชื่อมั่นในหลักคิด การพัฒนาเด็กของ ครูหนุ่ม- และ ครู บุ๊ง ผู้ก่อตั้ง ‘Raise Genius School’ สถาบันสอนเสริมทักษะเด็กด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มากว่าสิบปี Raise Genius School เกิดขึ้นจากทักษะหุ่นยนต์ที่ถนัดของครูหนุ่ม บวกด้วยความที่รักเด็ก จึงได้ผสมผสานออกมาเป็นธุรกิจด้านการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะแก่เด็ก โดยใช้หุ่นยนต์เป็นเครื่องมือสอน “นักหุ่นยนต์ที่จบโทมาจะมาสอนเด็กเล็กยังไง เราจำเป็นต้องใช้ความเข้าใจเด็กมาย่อยสิ่งเหล่านี้ การเรียนต้องเหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่งเราก็ทำงานด้านพัฒนาเด็กควบคู่มาสิบกว่าปีแล้ว” ครูบุ๊ง อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งของสถาบันเล่าเสริมจุดแข็ง ต่อเนื่องด้วยเรื่องหัวใจหลักในการสอน “เราเชื่อในกระบวนการมากกว่าผลประเมิน จึงได้วางหลักสูตรที่เน้นการสร้าง Skill มากกว่า Score โดยการสร้างสถานการณ์มาให้เด็กเรียนรู้และลงมือทำ และเด็กต้องสนุก มันส์ ท้าทาย พอเด็กมีแรงบันดาลใจ เขาก็อยากทำเอง ดึงธรรมชาติในการเรียนรู้ของมนุษย์ขึ้นมา” กระบวนการเรียนหุ่นยนต์ที่ Raise Genius […]

เด็กผู้หญิงกับการเรียนหุ่นยนต์

สวัสดีครับ ครูหนุ่มนะครับ ครั้งก่อน ครูหนุ่ม Share บทความเกี่ยวกับผู้หญิงในแวดวง Robot&AI ให้อ่านกันไปแล้วนะครับ และคราวนี้มาพูดเรื่อง การเรียนหุ่นยนต์ของ เด็กผู้หญิงกันบ้างอะครับ เริ่มจาก การแข่งขันหุ่นยนต์ของเด็กผู้หญิงในต่างประเทศกันก่อนนะครับ ในปีที่ผ่านมามีการแข่งขันหุ่นยนต์ WLRC โดยการแข่งขันในครั้งนี้ใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อทำภารกิจ โดยทีมที่ชนะเลิศ คือ ทีม Husky Power ทีมเด็กผู้หญิงวัยแค่ 6-8 ปี เท่านั้นเองนะครับ จาก รัฐเวอร์จิเนีย อะครับ โดยน้องๆกลุ่มนี้ ได้รับเงินรางวัลมากถึง $5,000 เลยที่เดียว เก่งจริงๆ ที่มา ((https://www.techlearning.com/the-wire/all-girls-team-wins-global-robotics-competition) กลับมาที่ทาง RaiseGenius กันบ้าง อีกหนึ่งความภูมิใจ กับน้องชมพู่ น้องเป็นเด็กนักเรียนชั้น ม.6 ที่รร.สตรีวิทย์ 3 ซึ่งเป็นน้องนักเรียนรุ่นแรกที่ทาง RaiseGenius ได้เข้าไปสอนที่โรงเรียนของน้องนะครับ น้องชมพู่บอกกับครูหนุ่มว่า เลโก้เป็นพื้นฐานของการเรียนหุ่นยนต์จริงๆ เมื่อก่อนน้องชมพู่ก็เหมือนเด็กผู้หญิงที่เล่นตุ๊กตาน่ารักๆ แต่พอมีโอกาส ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์กับครูหนุ่ม ทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองสามารถทำสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างในทางสร้างสรรค์ได้ ได้ทั้งความรู้ […]

ผู้หญิงในแวดวงหุ่นยนต์ ระดับโลก

     ผู้หญิง ที่เป็นแถวหน้า ด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ และ ปัญญาประดิษฐ์ ระดับโลกมีหลายคนเลยนะครับ ทั้งอยู่เบื้องหลัง และ เบื้องหน้า ของอุปกรณ์ IT & Robot ทั้งในแวดวง การศึกษา, บริษัทนวัตกรรม หรือ นักวิจัยก็ตาม ด้วยมันสมองและ ความสามารถของผู้หญิงได้สร้าง ประโยชน์หลากหลายให้สังคมและ เศรษฐกิจ  มากมายนะครับ เช่น หุ่นยนต์ Drone เพื่อการสำรวจ, หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ เป็นต้น มาดูสิว่า มีใครกันบ้าง Fei – Fei Li  จาก Google Cloud ดำรงค์ตำแหน่ง Chief Scientist of AI ของ Google Cloud ปัจจุบัน Li กำลังมุ่งพัฒนา โครงการ ImageNet (ฐานข้อมูลรูปภาพจำนวน 15 ล้านรูป) เพื่องานวิจัย […]

ตู้ safe เก็บของเล่น (HYP)

สวัสดีครับน้องๆ วันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับกับพี่เรสคนเดิมเพิ่มเติมด้วยสาระดีๆ เอาล่ะครับน้องๆก่อนอื่นเลยพี่เรสก็ขอถามสักหน่อยว่า มีใครในนี้ที่เล่นของเล่นแล้วมักจะหายอยู่บ่อยๆหรือเปล่า? ทั้งๆที่เราก็เก็บแล้วน้า แต่ทำไมมาเล่นอีกทีถึงรุ้สึกมันน้อยๆลงกันล่ะนี่ เอาล่ะครับ วันนี้พี่เรสมีไอเดียดีๆมาเสนอล่ะครับ นั่นก็คือ การสร้างกล่องนิรภัย ที่มีเฉพาะเราที่รู้รหัสไว้เก็บของเล่นไงครับ!! อ้ะๆแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะครับว่ามันจะทำยากเกินไปยังไง เพราะ ครั้งนี้พี่เรสจะแนะนำให้น้องๆรุ้จักับตู้เซฟกระดาษ ที่มีกลไกล็อคเสมือนจริงครับ

ทำอย่างไร ให้เด็กได้วิชาการและกิจกรรมในหัวใจ

ทำอย่างไร ให้เด็กได้วิชาการและกิจกรรมในหัวใจ     สวัสดีครับ กลับมาพบกับพี่เรสอีกครั้ง และพี่เรส ก็ได้นำเอาบทความดีๆ มาฝากกันอีกเช่นเคยครับ ถ้าว่าไปแล้ว เมื่อก่อนผู้ปกครองหลายท่าน เชื่อว่าการจะเลี้ยงลูกให้ดีมีอนาคต ก็ต้องได้เรียนที่โรงเรียนมีชื่อเสียงไว้ก่อน และเพื่อให้สอบเข้าได้ ก็ต้องติวๆๆ อัดแน่นวิชาการให้เต็มที่ เพื่อที่จะได้แข่งขันกับคนอื่นๆได้ พาลูกๆ ไปเรียนพิเศษติวเตอร์ ในวันเสาร์อาทิตย์ เรียกกันได้ว่า ไม่มีเวลาว่างกันเลยทีเดียวครับ ทำอย่างไร ให้เด็กได้วิชาการและกิจกรรมในหัวใจ พอมาปัจจุบัน สภาพสังคมเปลี่ยน ความคิดก็เปลี่ยน จากที่เคยมุ่งเน้นแต่กวดวิชา กลับกลายเป็นส่งเสริมด้านกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำให้สามารถใช้ชีวิตทำงานจริงได้ดีขึ้น  และโรงเรียนหลายๆที่ ก็เปิดโครงการรับเด็ก ที่มีความสามารถพิเศษเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังไม่เปลี่ยนความจริงที่ว่า การแข่งขันทางด้านวิชาการ ยังคงสูงอยู่ดี แล้วแบบนี้ จะจัดสมดุลย์อย่างไร ให้มีทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมกันดีล่ะ วันนี้ พี่เรสก็มีไอเดียง่ายๆมานำเสนอครับ ที่ทำให้ลเด็กๆนั้นได้ทั้งวิชาการพร้อมกับมีกิจกรรมในหัวใจครับ 1.จัดวันเรียนพิเศษ ช่วงเช้า และ กิจกรรมเสริม(ที่เด็กๆชื่นชอบ)ช่วงบ่ายของวันหยุด วิธีนี้นอกจากจะได้ทั้งเรียน ได้ทั้งเล่นในวันเดียวกันแล้ว ยังเป็นกลไกทางจิตวิทยาการเสริมแรง ทำให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ว่า วันที่มีเรียนพิเศษ จะได้รับรางวัล เป็นเล่นสนุกด้วยและสาเหตุที่ ให้เรียนตอนเช้าเพราะ […]

ให้ลูกน้อย รู้จักความล้มเหลว…บ้าง

 ให้ลูกน้อย รู้จักความล้มเหลว…บ้าง สวัสดีครับน้องๆ บทความวันนี้ สำหรับน้องๆทุกคน ที่เวลาทำงานหรือกิจกรรมอะไร เมื่อระหว่างทำ และเสร็จแล้วมักจะมีนิสัย ทำงานอย่างใส่ใจทุกรายละเอียด วิจารณ์งานของตัวเองอยูj เมื่องานไม่ได้ดั่งใจ จะลงมือทำใหม่จนกว่าจะได้ชิ้นงานที่ดีที่สุด ฯลฯ ให้ลูกน้อย รู้จักความล้มเหลว…บ้าง น้องๆบางคน ที่สร้างสรรค์ผลงาน ได้อย่างเก่งกาจ ผลการเรียนดีเด่น อาจมีลักษณะเหล่านี้ อยู่ในตัวกันบ้างไม่มากก็น้อย เพราะลักษณะข้างต้นนั้น มักจะเกิดกับน้องๆที่มีความใส่ใจกับงานสูงงง มากๆ คอยหาข้อบกพร่องของงานตัวเองเสมอ จนทำให้งานออกมา ไร้ที่ติจนอาจเรียกได้ว่าเป็น “perfectionism” หรือผู้นิยมความสมบูรณ์แบบ หากน้องๆคนไหนมี ลักษณะดังกล่าวแล้วละก็ คงไม่พ้นจะสร้างผลงานดีๆเด่นๆให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ จนเก็บแทบไม่หวาดไม่ไหวเป็นแน่ เนื่องจากความพยายามในการสร้างสรรค์งาน ที่มากกว่าเด็กร่วมชั้นเรียนด้วยกันนั่นเอง แต่ทว่า หากคุณลักษณะดังกล่าว มีมากเกินไปตั้งแต่เด็ก และปล่อยให้เติบโตไปทั้งอย่างนี้แล้วละก็ จากที่เคยเป็นผลดี อาจส่งผลเสียร้ายแรงอย่างคาดไม่ถึง เมื่อโตขึ้น เด็กๆจะต้องเจอกับงาน ที่ไม่มีทางสำเร็จ หรืองานที่ยากเกินตัว ที่จะสร้างภาระความเครียด และความกดดันเป็นอย่างมาก อีกทั้งจะทำให้ขาดภูมิต้านทานความล้มเหลว จนเมื่อเกิดความผิดพลาดเล็กๆ เช่นเกรดตกจาก 4.00 เหลือ 3.95 อาจหมายถึงการร้องไห้ ไม่ได้หลับไม่ได้นอน หรือแย่กว่า เนื่องจากคำว่าความสำเร็จอย่างไร้ที่ติ […]

การสอบ เข้าป.1

การสอบ เข้าป.1    สวัสดีครับ ช่วงนี้น้องๆหลายๆคนอาจจะเครียดเรื่องการสอบเข้าโรงเรียนหีือบางคนก็เพิ่งผ่านพ้นไปใช่ไหมครับ และวันนี้บทความที่พี่เรสจะนำเอามาเสนอก็คือ เรื่องการสอบเข้า ป.1 เป็นน้องน่าจะเคยได้ยิน หรือบางคนอาจถึงขั้นได้สอบเองกับตัวเลย ซึ่งเด็กๆทุกคนก็จะรู้ดีว่า การสอบเข้า ป.1 เนี่ย มันทำให้คุณพ่อคุณแม่ ต้องหัวหมุน วิ่งหาที่ติวเข้ม หาหนังสือเตรียมสอบ มาให้น้อง ๆ ทำกันยกใหญ่ การสอบ เข้าป.1 ซึ่งผลกระทบ ของการเตรียมสอบนั้น นอกจากจะสร้างความเครียด กดดันให้แก่เด็กๆวัย 5-6 ขวบ แล้ว ยังเป็นการขัดขวาง การพัฒนาการตามธรรมชาติ กล่าวคือ ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเรียนรู้ผ่านการเล่นสนุก เนื่องจากเป็นช่วงวัยแห่งการค้นหา การกล้าคิดกล้าลงมือทำสิ่งต่างๆ ของเล่นที่ไม่มีถูกผิด จึงเป็นตัวเลือกที่ ดีกว่าชุดข้อสอบ ป.1 ที่ตอบได้แค่แบบเดียว ไม่อย่างนั้นถือว่าผิด ซึ่งเมื่อทำผิดมากๆเข้า จะบั่นทอนความมั่นใจ และทำให้ไม่กล้าคิดอะไรเอง อีกทั้งยังมีเรื่อง การฝึกทักษะ มรรยาท ทางสังคม ผ่านการเล่นกับเพื่อน พูดคุยกับพ่อแม่ เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้กฎกติกา  บทบาทการวางตัวในสังคมต่างๆ อย่างเหมาะสม […]

ฝึกความกล้าแสดงออก ด้วยการต่อเลโก้

ฝึกความกล้าแสดงออก ด้วยการต่อเลโก้ เคยไหม ทั้งๆที่ยังไม่ทันจะได้ลองทำสิ่งต่างๆ แต่น้องๆหนูๆก็ชิงพูดออกมาก่อนแล้วว่า “ไม่เอา ทำไม่ได้หรอก” หลังจากนั้นก็พยายามบ่ายเบี่ยง จนคุณพ่อคุณแม่ต้องตามเชียร์จนเหนื่อย กว่าจะได้ลองลงมือทำดูซักที   ฝึกความกล้าแสดงออก ด้วยการต่อเลโก้   สวัสดีครับ จากที่พี่เรสเกริ่นไปเบื้องต้น ผู้ัปกครองหลายคนคงเคยเจอแน่ๆเลยครับ วันนี้เลยมีบทความเกี่ยวกับเจ้าปัญหานี้มาให้ได้อ่านกันครับ   การที่บ่ายเบี่ยงไม่ทำเพราะคิดว่าทำไม่ได้ เหตุที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่า เด็กๆทุกคน มีสิ่งที่เรียกว่า ความมั่นใจ ในตนเอง เหมือนกับที่ ผู้ใหญ่มีนั่นเองครับ เพียงแต่ในผู้ใหญ่เนี่ย จะมีประสบการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ควบคุมความกังวลดังกล่าว ได้ดีกว่า แต่พอเกิดขึ้นกับเด็กแล้ว ผลจะออกมาอีกแบบครับ เช่น หากน้องๆ ถูกบอกให้ทำสิ่งต่างๆ ที่ยังไม่มีความมั่นใจ พวกเขาจะทำได้ ก็ต่อเมื่อไม่รู้สึกว่า จะไม่ถูกตัดสิน เช่น ไม่มีเด็กคนอื่น หรือผู้ใหญ่คนอื่นกำลังจ้องมอง หรือจะมาตรวจผลงานในภายหลัง และด้วยความไม่มั่นใจเหล่านี้เอง ที่จะทำให้น้องๆ มักจะพลาดโอกาส ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไป และบางครั้งบางเรื่อง อาจจะส่งผลในระยะยาว เช่น การขาดความมั่นใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือการคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ […]

วิธีลดข้ออ้าง ของเด็กๆ

วิธีลดข้ออ้าง ของเด็กๆ สวัสดีครับ พบกับพี่เรสกันอีกครั้งนะครับ และวันนี้บทความดีๆที่พี่เรสนำเอามานำเสนอ เป็นบทความที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคน อาจจะประสบปัญหา ก็คือ เด็กๆไม่ชอบทำการบ้านนั่นเอง และก็มักจะได้ยินคำเหล่านี้ออกจากเด็กๆหลายๆคนว่า “ขออีกแปปนึง” “เดี๋ยวค่อยทำได้ไหม” “ขอดูตอนนี้จบก่อน” ฯลฯ คำพูดเหล่านี้ คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนคงเคยได้ยินมาไม่มากก็น้อยจากปากคุณลูกทั้งหลาย โดยเฉพาะเมื่อบอกให้ไปอาบน้ำ ไปทำการบ้าน หรือทำงานบ้านอื่นๆ ข้ออ้างข้อต่อรองสารพัด จะโผล่ขึ้นมาอีกมากมายไม่รู้จบ จนอาจเรียกได้ว่า เป็นปัญหายอดฮิตที่มีติดกันทุกบ้านที่มีเด็ก   วิธีลดข้ออ้าง ของเด็กๆ วันนี้ พี่เรส จึงนำเทคนิคจิตวิทยาดีๆ มาแนะนำในการ “ลดข้ออ้าง” “ลดการต่อเวลา” ของเด็กๆครับผม ส่วนวิธีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ สำรวจความยากของงาน บางครั้งการที่เด็กๆบ่ายเบี่ยงไม่อยากทำงานเนี่ย อาจจะเกิดจากความยากของงาน ที่ทำให้รู้สึกว่า  ทำไม่ได้ ทำไม่เป็น ทำไปก็ผิด เลยขาดความมั่นใจไม่อยากทำอีก* โดยวิธีการสำรวจเนี่ย จะไม่ใช่มาจากการประเมิณ หรือการแอบมองไกลๆนะครับ เพราะผู้ใหญ่เนี่ยมองงานของเด็กๆก็ง่ายทุกชิ้นและครับ  ดังนั้นจึงต้องใช้การ ถาม พูดคุย โดยตรงกับน้องๆเลย ว่างานชิ้นนี้เนี่ย จริงๆหนูทำได้ไหม มีตรงไหนไม่เข้าใจ หรือว่ายากเกินไปหรือเปล่า  หากพบว่างานยังยากอยู่ […]

การเตรียมตัว สอบต่างประเทศ

การเตรียมตัว สอบต่างประเทศ        สวัสดีครับวันนี้พี่เรสมีข่าวสารดีๆ บทความน่ารู้ มาฝากน้องกันอีกเช่นเคยครับ บทความวันนี้เกี่ยวกับการสอบเข้าโรงเรียนของน้องๆกันครับ แต่ที่ไม่ธรรมดาคือ การสอบเข้าไปเรียน ในโรงเรียนต่างประเทศน่ะสิครับ เรามาเข้าความรู้กันเลยดีกว่าครับ   การเตรียมตัว สอบต่างประเทศ   การสอบด่านแรกๆที่ น้องๆส่วนมากจะได้เจอ คงไม่พ้นการสอบเข้าโรงเรียนประถม และสำหรับน้องๆบางคน อาจจะต้องสอบ ตั้งแต่การเข้าเรียนอนุบาลเลยด้วยซ้ำ ด้วยจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ที่มีประมาณ 3.1 ล้านคนทั่วประเทศ* ในขณะที่ โรงเรียนสาธิตปฐมวัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ กลับมีเพียงหยิบมือ ทำให้การแข่งขันจึงสูงขึ้นมา อย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งแน่นอนว่า ทั่วโลกเอง ก็คงจะต้องมีเด็กก่อนปฐมวัยเยอะมากเหมือนกันแน่ๆ แล้วยิ่งเป็นประเทศฝั่งตะวันตก ที่ขึ้นชื่อเรื่องการคิดค้นเทคโนโลยีด้วยแล้ว พวกเขาจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรกันนะ? หลังจากที่สงสัยอยู่นานพี่เรสก็ได้ออกไปสืบหาความจริง ถึงเคล็ดลับวิธีการ ของประเทศโลกที่ 1 ว่าเขาใช้วิธีใดในการเตรียมพร้อมสอบเข้ากัน ผลปรากฏว่าวิธีการเตรียมเด็กๆสอบเข้าป.1 ที่ยอดนิยมที่สุดก็คือ การเล่นครับ เล่นกันตามปกตินี่แหละครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นของเล่น ปริศนาลับสมอง แต่เป็นการเล่นตามความชอบของเด็กๆ จนกว่าจะถึงอายุ 6ขวบ จึงจะเริ่มทำการเรียนการสอน […]

จะทำอะไรดี เมื่อเจ้าตัวเล็กปิดเทอม

จะทำอะไรดี เมื่อเจ้าตัวเล็กปิดเทอม ถ้าการเรียนคือสิ่งที่เราทำเพื่อให้เด็กๆมีอนาคตที่ดี  ช่วงเวลาแห่งความสุขในสวนสนุกและวันหยุดก็คงจะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้เด็กๆเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขใช่ไหมล่ะครับ   จะทำอะไรดี เมื่อเจ้าตัวเล็กปิดเทอม และในวันหยุดปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงนี้ คุณพ่อคุณแม่หลายคนก็คงจะมองหาโรงเรียนสอนพิเศษดีๆสำหรับเด็กๆกันไว้บ้างเพื่อให้ยังคงพัฒนาทักษะและความรู้ในช่วงปิดเทอม โดยเฉพาะน้องๆที่มีการสอบอันหนักหน่วงรออยู่ ไม่ว่าจะเป็น การสอบขึ้น ม.1 ม.4 หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัย  และอาจจะมีบางคนส่งน้องๆอายุ 6-7ขวบไปเตรียมสอบเข้าโรงเรียนประถม หรือแม้แต่ถึงขั้นเตรียมสอบเข้าอนุบาล แต่ทว่ากระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ยิ่งเล็กเท่าไหร่ ก็ยิ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้จากประสบการณ์การสำรวจ การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆตามธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้น นั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ที่ถูกออกแบบมา ในขณะที่การติวข้อสอบเตรียมเข้าอนุบาล-ประถม มักจะเป็นการเพิ่มทักษะเพียงเพื่อสอบ ณ ตอนนั้น ไม่ใช่ทักษะที่จะติดตัวตลอดไป เช่น จากตัวอย่างดังกล่าว ถึงแม้จะมีสิ่งของรูปร่างหลากหลาย แต่สุดท้ายเด็กๆจะได้เรียนรู้เพียงในรูปแบบ2มิติ ในกระดาษแบนๆเท่านั้น ซึ่งขัดกับธรรมชาติของเด็กที่จะเรียนรู้ผ่านการหยิบ เทียบ สังเกตด้วยตัวเอง   ในขณะที่ทักษะดังกล่าวสามารถฝึกได้จากของเล่นในบ้าน จำพวกตัวต่อชนิดต่างๆ เช่น Lego ของเล่นยอดนิยม นอกจากจะให้ประสิทธิภาพสูงกว่า เพราะสามารถพลิกจับ เทียบ ได้เต็มที่ ยังให้ความสนุกเพลิดเพลินตลอดการเรียนรู้อีกด้วย แต่ถ้าหากว่าผู้ปกครองเห็นว่าน้องๆเกิดมีความสนใจขึ้นมาจริงๆ เรสจีเนียสสคูลขอเสนอ คอร์สเรียนพิเศษช่วงปิดเทอม สอนต่อหุ่นยนต์ ด้วย Lego Mindstrom ที่สามารถต่อหุ่นยนต์ออกมาได้หลากหลายแบบไม่ว่าจะรถ […]

ปิดเทอมนี้ เรียนอะไรดี

ปิดเทอมนี้ เรียนอะไรดี สวัสดีครับ น้องๆทุกคน เป็นยังไงกันบ้างเอ่ย กับช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ที่ใกล้เข้ามาทุกขณะหรือบางคนอาจจะปิดเทอมแล้วก็เป็นได้ ตอนนี้น้องๆหลายคน คงจะเลือกโรงเรียนพิเศษ ติวหนังสือ กันไปบ้างไม่มากก็น้อย แต่ขณะเดียวกัน น้องๆอีกหลายคนคงเลือกเรียนพิเศษ กับสถาบันฝึกฝนทักษะ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ด้านคหกรรม ด้านภาษา หรือแม้กระทั่งด้านการต่อหุ่นยนต์ เอ้ะ ดูเหมือนจะมีของไม่เข้าพวกอยู่หรือเปล่านะ?   ปิดเทอมนี้ เรียนอะไรดี น้องๆบางคน ที่พึ่งเคยได้ยินครั้งแรกอาจจะตกใจ “ต่อหุ่นยนต์” เนี่ยนะ มันของสำหรับพี่ๆโตๆเขาเรียนกัน ในมหาวิทยาลัยนี่ มันเป็นไปไม่ได้หรอก ที่จะเอามาสอนน้องๆหนูๆวัย 6-7 ขวบ แต่พี่เรสก็ต้องบอกเลยครับว่ามีสถาบันฝึกทักษะ สอนพิเศษที่ให้ความรู้เรื่องการต่อหุ่นยนต์กับเด็กๆอยู่ครับ และแน่นอนว่า ยังหมายถึงด้านคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ มิติสัมพันธ์ การออกแบบ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ฯลฯ อีกมากมาย แถมพ่วงมาด้วยในที่ๆเดียว ไม่ต้องไปเรียนที่ไหนไกล  และที่สำคัญการเรียนรู้ทั้งหมดเกิดขึ้นผ่านการเล่นของเล่นชื่อดังอย่าง Lego ครับ ถึงตรงนี้ น้องๆบางคนอาจจะร้อง อ๋ออ ก็แค่ต่อเลโก้เองนี่นา อยู่ที่บ้านก็เคยต่อ แบบนี้ต่อเองที่บ้านก็ได้มั้ง ซึ่งพี่เรสก็ต้องบอกเลยว่า […]

ทำไมใครๆ ก็เรียนพิเศษช่วงปิดเทอม

ทำไมใครๆ ก็เรียนพิเศษช่วงปิดเทอม ในขณะที่ปิดเทอมกำลังใกล้เข้ามา ถึงแม้น้องๆหลายคนจะตั้งตารอคอยวันหยุดที่ได้เล่นสนุกกับเพื่อนๆบ้าง แต่ปิดเทอมคราวนี้น้องๆอาจจะพบว่าเพื่อนๆกลับไม่อยู่บ้านเพราะไปเรียนพิเศษกันหมดแถมยังตั้งตาคอยวันที่จะได้เรียนพิเศษ ผิดกับวันเรียนปกติคนละเรื่องเลย! ที่การเรียนพิเศษกลายเป็นที่ชื่นชอบ นั่นก็เพราะว่าสมัยนี้ กระแสเรียนไปเล่นไปกำลังมายังไงล่ะครับ   ทำไมใครๆ ก็เรียนพิเศษช่วงปิดเทอม   ทุกวันนี้การเรียนพิเศษเป็นมากกว่าการกวดวิชา ที่ไม่มีอะไรมากกว่าการเอาเนื้อหาของปีที่กำลังจะเรียน มาให้เรียนก่อน ซึ่งนอกจากจะน่าเบื่อแล้ว ความรู้ที่ได้ก็มักจะเป็นการท่องจำเพื่อใช้สอบไม่ได้ติดตัวไปใช้จริงๆอีกด้วย และนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การเรียนพิเศษ ในรูปแบบ โรงเรียนฝึกทักษะทางเลือกกลายมาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะมีหลากหลายรูปแบบตามความสนใจความชอบของน้องๆ ยังสนุก และนำความรู้ไปใช้ได้จริงอีกด้วย เช่น โรงเรียนสอนทักษะด้านกีฬา ศิลปะป้องกันตัว โรงเรียนสอนทำอาหาร โรงเรียนสอนวาดรูป หรือแม้แต่โรงเรียนสอนต่อหุ่นยนต์ ซึ่งจุดเด่นของโรงเรียนเหล่านี้คือ นำสิ่งที่น้องๆสนใจมาให้ทดลอง”ลงมือทำ” ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่น่าสนใจที่สุด*     และนอกจากจะน่าสนใจที่สุดแล้ว ประสิทธิผลในการเรียนรู้ก็สูงจนเป็นรองเพียงแค่การ นำความรู้ไปสอนคนอื่นต่อเท่านั้นซึ่งอาจจะยากไปสักหน่อยสำหรับเด็กๆ  ดังนั้นพี่เรสจึงขอสรุปว่า การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้สำหรับเด็กๆครับ! ซึ่งการนำของมาให้น้องๆทดลองทำจริงๆไม่ว่าจะเป็นทำอาหาร หรือวาดรูป หรือต่อหุ่นยนต์ ต่างก็ให้คุณค่าทั้งประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ทักษะความรู้ และความสนุกจากการเรียน และพิเศษสุดๆสำหรับน้องๆคนไหนที่มีใจรักในวิทยาศาสตร์ มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์แล้วละก็ พี่เรสก็ขอแนะนำคอร์สเรียนพิเศษ สอนต่อหุ่นยนต์ กับเรสจีเนียสสคูล ที่จะคอยดูแลให้น้องๆได้สร้างหุ่นยนต์ของตัวเองหลากหลายแบบไม่ซ้ำกัน ผ่านของเล่นยอดฮิตที่เด็กๆต่างคุ้นเคย นั่นก็คือเลโก้นั่นเอง […]